O ekologii w Chorwacji

1080

W dniach 11-21.05.2018 roku realizowany był projekt „Action Re-loaded 7 Rs”, na wyspie Murter w Chorwacji. Oprócz polskiej młodzieży, która przyjechała z OSiW Barlinek w projekcie wzięła również udział młodzież z Chorwacji, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Turcji. Był to już kolejny projekt ZWK OHP w partnerstwie z organizacją Argonauta z Chorwacji. Dwa wcześniejsze projekty realizowane były w 2014 i 2015 roku.

Tegoroczna wymiana młodzieży poświęcona była współczesnym problemom ekologicznym. Projekt skupiał uwagę uczestników na recyklingu i selekcji odpadów. W sposób niekonwencjonalny organizatorzy pokazywali uczestnikom jakie znaczenie dla środowiska mają współczesne działania ekologiczne. Uczestnicy projektu zwiedzili sortownię śmieci niedaleko Sibenika oraz oglądali proces recyklingu w podobnej sortowni w Zadarze.
Ponadto zorganizowano dla uczestników warsztaty dot. zmian klimatu, podczas których zaprezentowano dobre praktyki ekologiczne w poszczególnych krajach. Młodzież wzięła również czynny udział w akcji sprzątania wybrzeża w Murter.
Najciekawszym punktem programu projektu była wizyta uczestników projektu w lokalnej szkole, gdzie uczestnicy projektu prowadzili gry i zabawy ekologiczne, które dzień wcześniej zostały przygotowane. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić Zadar, w którym do dziś są obecne ślady starożytnego Rzymu. Na zakończenie, uczestnicy projektu przygotowali ze starych koszulek torby eko, które rozdano w centrum Murter mieszkańcom i turystom.
Oprócz wielu działań i aktywności ekologicznych projekt umożliwił uczestnikom szeroką i bogatą wymianę kulturową. Każdy z krajów uczestniczących w wymianie zaprezentował walory i piękno swojej ojczyzny. Uczestnicy projektu dowiedzieli się więcej jak wygląda prawdziwy kebab i jak parzy się kawę po turecku, usłyszeli legendę o pochodzeniu Dalmacji – chorwackiej krainy w której odbywał się projekt, spróbowali kilku przekąsek narodowych. Przekaz kulturowy ubogacił wszystkich uczestników projektu. Pomimo kilku różnic w tradycji i mentalności państw biorących w wymianie okazało się, że wiele nas Polaków łączy np. z Chorwatami. Warto wspomnieć, że uczestnicy w praktyce używali języka angielskiego w codziennej komunikacji.
Uczestnikom projektu towarzyszyła piękną i słoneczna pogoda. W sąsiedztwie miejsca zakwaterowania znajdowały się skaliste plaże Morza Adriatyckiego. Piękne otoczenie sprzyjało realizacji projektu ekologicznego pozwalając także docenić piękno natury i przyrody. Być może kolejny projekt we współpracy z organizacją Argonauta zrealizujemy w Polsce, również nad naszym wybrzeżem?

W poniższej prezentacji (link do strony), na stronie Internetowej naszego chorwackiego partnera, zaprezentowano gry i zabawy ekologiczne dla dzieci, stworzone przez uczestników podczas realizacji projektu:

https://www.argonauta.hr/wp-content/uploads/2018/06/Action-Re-loaded_e-booklet.pdf