Od nas zależy przyszłość Europy, dlatego będziemy głosować

747

W dniu 27.03.2019 r. z udziałem młodzieży odbyło się podsumowanie projektu IVOTEU’19, realizowanego w dniach 17-24 marca 2019 r. Sześcioosobowa grupa uczestników Hufca Pracy w Koszalinie wraz z wychowawcą wzięła udział w projekcie pt. „IVOTEU’19” w ramach programu Erasmus+. Celem projektu było poznanie znaczenia i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, a przede wszystkim wyborów do Europarlamentu. Było to bardzo duże wyzwanie dla młodzieży OHP nie tylko ze względu na trudny temat, ale przede wszystkim ze względu na barierę językową. W projekcie udział wzięła młodzież z Czech, Słowacji, Węgier i Turcji. Zajęcia odbywały się w międzynarodowych grupach w formie warsztatowej wyłącznie w języku angielskim.

W formacie World Cafe uczestnicy omówili sześć głównych tematów ściśle związanych z nadchodzącymi wyborami do UE w 2019 r. Poprzez metodę kreatywną, grupy przedstawiły główne frakcje polityczne i partie w Parlamencie Europejskim. Odbyły się warsztaty na temat sztuki dyskusji. Uczestnicy poznali podstawowe zasady debaty, skuteczną argumentację i wskazówki, jak przetrwać w debacie, nawet z bardzo silnym przeciwnikiem. Te zajęcia pozwoliły rozwinąć zdolność młodych ludzi do wyrażania swoich myśli i obrony swoich opinii. Również w formie warsztatowej omówiona została kwestia fałszywych wiadomości i dezinformacji oraz ich wpływ na kampanie polityczne, wybory i społeczeństwo.

Jednak najtrudniejszym zadaniem, któremu musieli sprostać uczestnicy koszalińskiego hufca było przygotowanie i przeprowadzenie zajęć na temat wyborów do UE, zasad i wartości procesu wyborczego w UE. Polska grupa przygotowała na ten temat prezentację, w której zawarte zostały informacje na temat partii politycznych w Europarlamencie, ich poglądów oraz kwestię spadku udziału Europejczyków w wyborach do UE . Dużym wyzwaniem było zaangażowanie pozostałych grup do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyczyn spadku zainteresowania w wyborach.

Kolejnym zadaniem, przed którym stanęła nasza grupa, było przygotowanie wieczoru polskiego, podczas którego nasi zagraniczni partnerzy dowiedzieli się na temat kultury, zwyczajów i historii naszego kraju. Pomimo intensywnego i napiętego harmonogramu młodzież znalazła również czas na zwiedzenie pięknej Bratysławy.

Udział w projekcie wzbogacił koszalińską młodzież o nowe wiadomości, doświadczenia, przyjaźnie i z pewnością na długo zapisze się w ich pamięci. Był to tydzień pełen emocji i wrażeń, podczas którego młodzież musiała zmagać się ze swoimi słabościami i podejmować nowe wyzwania.