Ogólnopolski Tydzień Kariery w MCK Szczecin

814

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Szczecinie aktywnie uczestniczą w X edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), którego hasło przewodnie brzmi „Bądź architektem swojego szczęścia”. Z myślą o lokalnej młodzieży w ramach OTK został stworzony i zaplanowany do realizacji program rynku pracy pn. „Jestem architektem swojej kariery”. W ramach zajęć zaplanowano szereg spotkań, podczas których można wziąć udział w konsultacjach indywidualnych lub warsztatach grupowych.

W poniedziałek była możliwość indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym i specjalistą ds. rozwoju zawodowego, którzy są kluczowym ogniwem w procesie budowania własnej kariery zawodowej. Młodzież wykonywała testy badające predyspozycje zawodowe oraz uczestniczyła w projekcji filmów dotyczących zawodów.

We wtorek doradca zawodowy przeprowadził zajęcia dla ósmoklasistów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, podczas których uczestnicy uczyli się jak stawiać sobie cele życiowe i zawodowe i je realizować. Odpowiedzieli na pytanie „Kim jestem?”, poznali tajemnice osobowości oraz świat zawodów.

Na cały tydzień zostały zaplanowane różne działania związane z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery, dzięki którym młodzież świadomie podejmie wybór dotyczący własnej kariery zawodowej.