OHP na Targach Pracy

687

W dniu 26 marca 2019 r. odbyły się I Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością, zorganizowane w Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. Obecny na nich był Ośrodek Szkolenia Zawodowego (OSZ) i Punkt Pośrednictwa Pracy (PPP) ze Szczecinka. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania pn. „Pojezierze Razem” ze Szczecinka.

Ideą targów była możliwość osobistego kontaktu pracodawców z osobami o specyficznych potrzebach, gotowych do podjęcia pracy jak również możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy.

OSZ i PPP zaprezentowały różne formy wsparcia, jakie może otrzymać młody człowiek od OHP, których stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Młodzi ludzie mieli okazję porozmawiania ze specjalistą do spraw rozwoju zawodowego i pośrednikiem pracy na temat przygotowanych ofert pracy, szkoleń zawodowych czy o propozycji hufca pracy.

Uczestnicy targów prócz bezpośredniego kontaktu z innymi przedsiębiorcami, miała również okazję uczestniczyć w degustacji produktów lokalnych naszego regionu.