Podsumowanie projektu w Szczecinku

728

W dniu 19 czerwca 2019 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku odbyło się podsumowanie projektu „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”. W siedzibie hufca spotkali się stażyści, kadra, rodzice oraz koordynator projektu. Spotkanie młodzieży było okazją do wręczenia certyfikatów oraz podzielenia się wspomnieniami ze stażu. Była to również okazja do omówienia tego co udało się osiągnąć w projekcie oraz podsumować jego założenia. Na spotkaniu obecni byli także: opiekun młodzieży – pani Joanna Poźniak oraz obecna na spotkaniu Komendant Hufca Pracy w Szczecinku – Elżbieta Niepelt.

Przypomnijmy, że projekt realizowany był przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia” realizowanego przez FRSE pod nazwą „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”. Projekt był realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Po przedstawieniu założeń projektu, w którym wzięło udział łącznie 64 uczestników oraz 8 opiekunów, zebrani mogli obejrzeć zdjęcia prezentujące pobyt młodzieży na stażu. Odżyły miłe wspomnienia z pobytu w Frankfurcie. Oprócz nauki zawodu młodzież poznała także aspekty pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych, kształtowała postawy tolerancji i otwartości wobec różnic międzykulturowych, doskonaliła znajomość języka niemieckiego. Liderką grupy została Diana Wróblewska. Każdy ze stażystów podczas pracy miał szansę na kontakt z rówieśnikami z zagranicy.

Udział w stażu zawodowym nie wiązał się tylko z pracą, ale także z atrakcyjnie spędzonym czasem wolnym po pracy. Młodzież zwiedziła wiele interesujących miejsc, takich jak: Berlin i jego zabytki, Frankfurt nad Odrą, była w parku rozrywki Tropical Island, korzystała z kręgielni. Zorganizowany czas wolny umożliwił lepszą integrację grupy a także lepsze poznanie ważnych miejsc w Niemczech.

Na zakończenie zapytano stażystów o ich przyszłość zawodową i wrażenia ze stażu. Pytano także o trudności związane z pracą w zawodzie kucharz Większość z nich przyznała, że staż zawodowy poszerzył ich horyzonty zawodowe i zachęcił do dalszej nauki zawodu. Większość z uczestników spotkania przyznała, że bardzo przydatna była znajomość języka niemieckiego, dlatego warto uczyć się języków obcych. Na zakończenie uczestnicy zgodnie stwierdzili, że chętnie wezmą udział w kolejnym tego typu projekcie.