Podziękowanie

512

Z końcem roku 2020 r. z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie odchodzi pan Tomasz Namieciński. Przez 10 lat swojej pracy pełnił on m.in. funkcję Wojewódzkiego Komendanta.

Obecny Wojewódzki Komendant, pan Tomasz Czubara podziękował panu Tomaszowi Namiecińskiemu za dotychczasowy wkład i pracę na rzecz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.