Polsko – niemiecki teatr na pograniczu

1033

W dniach 28 – 30 maja odbył się projekt „Nasza wrażliwość”, w którym uczestnikom Hufca Pracy w Świnoujściu towarzyszyła młodzież z CJD Insel Usedom z Zinnowitz (Niemcy).
Projekt był współfinansowany przez program Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Trzydniowe spotkanie było wypełnione rozmaitymi aktywnościami teatralnymi. Aktorzy teatru „Krzyk” z Maszewa, zaangażowali młodzież w podejmowanie wspólnych działań wymagających komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Młodzi ludzie brali udział w zajęciach aktorskich, które łączyły się z wysiłkiem fizycznym, zabawą, nauką, komunikatywnością oraz zacieraniem bariery językowej i kulturowej.

Komunikacja w projekcie przebiegała bardzo sprawnie, pomimo braku znajomości języka obcego. Okazało się, że uczestnicy potrafią się świetnie porozumieć, pracując zespołowo w grupie. Wspólne emocje, gestykulacja i mimika twarzy, mowa ciała stały się naturalnym sposobem komunikowania się.
Uwieńczeniem trzydniowego projektu, był wspólny koedukacyjny mecz piłki nożnej na plaży, który był indywidualną inicjatywą zintegrowanej młodzieży. Kolejną okazją do lepszego poznania się była wspólna praca na kuchni przy przygotowaniu pizzy. Ponadto młodzież miała okazję zwiedzić Świnoujście, udać się do Fortu Anioła oraz symbolu Świnoujścia – Wiatraka.
Na zakończenie projektu młodzież wymieniła się numerami telefonów, kontami na portalach społecznościowych, podziękowała organizatorom oraz opiekunom i o wiele bogatsza doświadczenie, udała się do domu. W planie są dalsze wymiany młodzieży z Polski i Niemiec, które pomogą lepiej poznać się młodzieży z obu krajów.