Porozumienie samorządowe o utworzeniu Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Wałczu

1007

W dniu 21.05.2019 r. komendant Hufca Pracy w Wałczu wziął udział w uroczystym podpisaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Wałeckim, a Gminą Miejską w Wałczu w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat szkoły podstawowej dla dorosłych. Szkoła ta będzie funkcjonowała od września 2019/20 na potrzeby Hufca Pracy w Wałczu z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

W spotkaniu udział wzięły osoby podpisujące porozumienie: ze strony Urzędu Miasta – Burmistrz Maciej Żebrowski oraz skarbnik Rafał Fischer, ze strony Powiatu – Starosta Wałecki reprezentujący Radę Powiatu – Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner, Skarbnik – Paweł Gwozdecki oraz zaproszeni goście reprezentujący  Hufiec Pracy – komendant Ireneusz Gaworek, Dyrektor PCKZiU Piotr Filipiak oraz Naczelnik wydziału Oświaty Starostwa Piotr Suchojad. Efekt końcowy, czyli podpisywanie porozumienie zostało poprzedzone zarówno w Gminie jak i w Starostwie: Komisjami Oświaty i Budżetu oraz Sesjami Rady, w których to uczestniczył komendant Hufca Pracy oraz dyrektor PCKZiU.

Podpisana umowa o przekazaniu i prowadzeniu jednostki gminnej przez Powiat jest wynikiem rozmów przedstawicieli OHP z obecnymi władzami miasta, które w poprzednich latach nie wyrażały chęci prowadzenia tego typu placówki oraz z przychylnymi władzami starostwa. Otworzenie szkoły podstawowej dla dorosłych w dużym Centrum Kształcenia wchodzącym w skład samorządu powiatowego daje możliwość kształcenia przyszłych uczestników hufca na wysokim poziomie z wykorzystaniem  nowoczesnego zaplecza do kształcenia ogólnego i zawodowego oraz bazy sportowo – rekreacyjnej.

Młodzież OHP po ukończeniu etapu przyuczenia w ramach szkoły podstawowej będzie mogła kontynuować naukę zawodu w Szkole Branżowej 1-stopnia w wybranych na wcześniejszym etapie  lub innych zawodach korzystając z szerokiej „gamy” zawodów jakie oferuje Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i współpracująca z nim jednostka OHP w Wałczu.