Poznajemy miasto, „kultura bogactwem wiedzy”

574

W dniu 11.09.2018 r. uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy w Kołobrzegu wraz
z wychowawcą wybrali się na poznawczy spacer po mieście. Celem spaceru było zwiedzanie bazyliki katedralnej oraz pomnika tysiąclecia. Po bazylice naszą młodzież oprowadził wychowawca Hufca z przygotowaną już nieco wcześniej notatką, w której wyszczególnione były najważniejsze informacje do przekazania uczestnikom.

Młodzież po krótce zapoznała się z historią katedry, mieli możliwość zwiedzić ją z każdej strony co sprawiło niebywałe zainteresowanie. Duże znaczenie odegrało poznanie przez nowych uczestników naszego miasta, z pewnością ułatwi im to sposób poruszania się po mieście w czasie wolnym od zajęć. Następnie zatrzymaliśmy się przy pomniku tysiąclecia usytuowanego przed bazyliką konkatedralną, młodzież zapoznała się z opisem oraz historią pomnika. Wartości kulturowe są dla młodego pokolenia bogactwem i różnorodnością poznawczą.