Predyspozycje zawodowe w Hufcu Pracy

798

W dniu 19 września w Hufcu Pracy w Świnoujściu odbyły się zajęcia dotyczące określania predyspozycji zawodowych. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu zapoznała się z definicją samowiedzy. Doradcy zawodowi zwrócili uwagę na świadomość własnych atutów i możliwości, jak też ograniczeń w procesie planowania kariery zawodowej.

Podsumowaniem zajęć był test „Profil zainteresowań”. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzić swoje wybory w odniesieniu do wyników uzyskanych w teście.

Planowane są kolejne spotkania z uczestnikami OHP w Świnoujściu.

Młodzież w trakcie zajęć.