Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

228

 

W dniach 01-05 czerwca 2020 r. uczestnicy kończący w tym roku szkołę branżową I stopnia przystąpili do próbnych teoretycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  Uczniowie wypełniali testy z lat ubiegłych, które udostępniane są na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Swoją wiedzę sprawdzili m.in. przyszli kucharze, fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych, cukiernicy i ślusarze.

Próbny egzamin przeprowadziła kadra z jednostek Zachodniopomorskiej WK. Wychowawcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu przekazywali młodzieży arkusze zarówno bezpośrednio, podczas indywidualnych spotkań, ale też (osobom, które nie miały możliwości dotarcia na spotkanie) zdalnie. Niektórzy mieli również możliwość sprawdzić swoje umiejętności praktyczne, w zakładach, w których realizują praktyczną naukę zawodu.

Dzięki stworzonej możliwości przystąpienia do egzaminu próbnego, uczestnicy mogli zapoznać się z formą i sposobem wypełniania arkuszy egzaminacyjnych, a także zweryfikować zdobytą w czasie kształcenia w szkole branżowej wiedzę. Łącznie do próbnych egzaminów przystąpiło 186 uczestników.