Przygotowania do wymiany młodzieżowej w Barlinku

757

W dniach 28-29 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Barlinku odbyła się wizyta przygotowawcza przedstawicieli czterech krajów: Polski, Włoch, Portugalii i Łotwy. Spotkanie poprzedzało realizację projektu „Fit is cool” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Głównym celem projektu, który będzie realizowany w maju jest wskazanie młodym ludziom możliwości spędzania czasu wolnego w aktywny sposób, a także poszerzenie ich wiedzy w zakresie nawyków żywieniowych, zdrowego odżywiania oraz chorób cywilizacyjnych. Partnerzy projektu Associacao Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos (Portugalia), Arte e Cultura Sociale (Włochy) oraz Jurmalas pilsetas Kauguru vidusskola (Łotwa), przyjechali do Barlinka, aby wraz z koordynatorem projektu i opiekunami grupy z Barlinka ustalić szczegóły projektu oraz przygotować się do przyszłych działań.

Kontakt osobisty był okazją do bliższego poznania naszych partnerów i dynamicznych dyskusji na temat realizacji i rezultatów przedsięwzięcia oraz wymiany doświadczeń. Podczas spotkania możliwe było wspólne zaplanowanie realizacji projektu, dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu. Określone zostały role i zadania partnerów. Partnerzy wspólnie wybrali trasy na bieg i marsz zaplanowany w projekcie. Wizyta przygotowawcza umożliwiła partnerom ocenę miejsca realizacji projektu i zapoznania się z kulturą kraju goszczącego. Nawiązaliśmy kontakty z władzami i instytucjami lokalnymi Barlinka, które okazały się niezwykle cenne a także zapewniły pomoc w promocji projektu.

Nasi goście byli pod wrażeniem organizacji spotkania i z niecierpliwością oczekują na czas realizacji projektu. Każdy z nich wywiózł miłe wspomnienia z Polski. Każdy z nas po wizycie przygotowawczej spodziewa się w maju udanej wymiany młodzieżowej.