Quiz o Szczecinku

178

W okresie od 12.11.2020 r. do 19.11.2020 r. uczestnicy Hufca Pracy 16-9  w Szczecinku wzięli udział w quizie pod nazwą „Czy znasz swoje miasto”. Celem tego przedsięwzięcia było  sprawdzenie wiadomości, jakie młodzież pozyskała podczas realizowanego w ostatnim czasie wojewódzkiego programu edukacyjno – profilaktycznego „Tu mieszkam – jestem stąd – moja mała ojczyzna”.

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią quiz  przeprowadzony został z wykorzystaniem Internetu i dostępnych komunikatorów. Młodzież chętnie wzięła w nim udział. Wyniki testu pokazały, że uczestnicy hufca dobrze znają swoje rodzinne miasto oraz posiadają wiedzę o środowisku w którym żyją.

Na wyróżnienie zasługują dwie osoby, które bezbłędnie odpowiedziały na wszystkie pytania. Są to Klaudia Kukiel z klasy II oraz Weronika Gabrysiak z klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia przy Zespole Szkół nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku.

Mamy nadzieję, że nabyta wiedza podczas konkursu, przyda się  uczestnikom do dalszego rozwoju oraz pozwoli im w przyszłości aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.