Świąteczna Kartka dla Środowiskowego Domu Samopomocy

201

Święta Bożego Narodzenia to czas magicznych spotkań, wiary, zadumy, życzliwości. To okres gdzie wszyscy staramy się pomagać innym i być blisko tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Dla wielu z nas te święta będą inne, niż co roku, ale niech to będzie czas refleksji i zadumy nad tym, co tak naprawdę jest istotne.

Nasza młodzież z hufca pracy HP 16-6 pamięta o naszych przyjaciołach ze Środowiskowego Domu Samopomocy i mimo, że nie mogliśmy się spotkać jak to odbywało się co roku, to młodzież przygotowała Mega Kartkę Świąteczną. Kartka została przekazana kadrze opiekuńczej wraz z życzeniami.

Takie działania wzmacniają poczucie potrzeby dania innym szczęścia. Młodzież przy tworzeniu kartki nawiązała dialog o problematyce niepełnosprawności. Są to kreatywne chwile, które uwrażliwiają młodzież i kształtują empatię. Takie spotkania i działania mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój młodego człowieka po kątem wychowawczo- pedagogicznym.