Światowy Dzień Tolerancji

177

W dniu 16 listopada 2020 r. uczestnicy Hufca Pracy 16-6 w Wałczu, wzięli udział, on – line, w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Tolerancji. Jeśli chętni nie mogli w tym czasie połączyć się wychowawcami została im przesłana mailowo prezentacja  multimedialna dotycząca podjętego tematu.

Zajęcia rozpoczęły się od wyjaśnienia terminu „tolerancja” oraz rozmowy z uczestnikami czym według nich jest opisywany termin oraz w jakich aspektach życia mamy z nim do czynienia. Były rozmowy o tolerancji religijnej, rasowej, kulturowej, osób niepełnosprawnych oraz homoseksualnych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu cennych informacji, m.in. dotyczących stereotypów, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości oraz jak reagować w sytuacjach podczas gdy jesteśmy świadkami dyskryminacji.

Celem przeprowadzonych działań było uświadomienie wychowankom problemu nietolerancji we współczesnym świecie. Ponadto, dzięki takim zajęciom pomagamy młodzieży kształtować postawy tolerancji wobec innych, umiejętność dostrzegania przejawów nietolerancji, uświadomienie przyczyn i wskazanie sposobów walki z nietolerancją.

Dodatkowo, osoby chętne wykonały plakaty z hasłami o tolerancji oraz uwiecznili na fotografii budynek Wałeckiego Centrum Kultury, które w tym dniu solidaryzowało się z osobami borykającymi się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym traktowaniem.