Szkolą się językowo przed wyjazdem do Niemiec

598

W Hufcu Pracy w Szczecinie i Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Rowie powoli kończy się przygotowanie do wyjazdu na staż zawodowy w projekcie „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”, realizowanego w ramach programu POWER na zasadach programu Erasmus+. Po przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono 8 cieśli i 8 technologów robót wykończeniowych, którzy wezmą udział w 2 – tygodniowych stażach zawodowych w Frankfurcie nad Odrą.

Wraz z nimi na staż uda się dwóch wychowawców. Uczestnicy projektu będą zdobywać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w Berufsförderungswerk e.V. Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V., oddział Frankfurt nad Odrą. Pod okiem instruktorów nauki zawodu oraz polskich wychowawców młodzi stażyści będą mieć do dyspozycji nowoczesny ośrodek kształcenia i przygotowania zawodowego. W czasie wolnym od nauki zawodu będą brali udział w licznych atrakcjach programu kulturowego. To drugi projekt realizowany z niemieckim partnerem w przeciągu dwóch ostatnich lat.

Tuż przed wyjazdem zgodnie z założeniami projektu uczestnicy brali udział w przygotowaniu kulturowo – językowym z języka niemieckiego. Przygotowanie przed wyjazdem ma pomóc odnaleźć się za granicą gdyż dla większości uczestników są to pierwsze doświadczenia w środowisku międzynarodowym. Podczas zajęć nauczyli się fachowego słownictwa związanego ze swoim zawodem oraz w skrócie poznali obyczaje i kulturę Niemiec.

W obu jednostkach odbyło się również przygotowanie pedagogiczne, które zintegrowało grupę, przypomniało jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie z emocjami. Młodzież oprócz bardzo bogatego programu merytorycznego w zawodzie cieśla i technolog robót wykończeniowych może liczyć na intensywny program kulturowy podczas czasu wolnego na miejscu.

Młodzież spędzi czas na wycieczce do Berlina, zwiedzaniu Frankfurtu nad Odrą. Przewidziano także wyjście na strzelnicę i kręgielnie. Projekt w pełni finansuje pobyt uczestników na miejscu, odzież roboczą, kieszonkowe, transport, ubezpieczenie, program kulturowy. Wyjazd II grupy przewidziany został w terminie 10.02.2019 – 23.02.2019.

Uczestnicy projektu.