Szkolenie z Programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w KG OHP w Warszawie.

870

W dniu 5 lipca 2019 odbyło się szkolenie w KG OHP w Warszawie z zakresu realizacji  i finansowania projektów w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W szkoleniu wzięli udział specjaliści ds. programów: Aleksandra Kamińska i Leszek Ślepowroński z Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej ZWK OHP w Szczecinie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele KG OHP, PNWM oraz pracownicy Wojewódzkich Komend. Celem spotkania było zapoznanie się z programem, lepsze zrozumienie założeń i celów oraz wymiana doświadczeń w realizacji projektów.

Szkolenie na temat programu poprowadziła p. Dominika Gaik, pracownik PNWM w Warszawie. Przedstawione zostały ogólne informacje dotyczące programu, opisano spotkania młodzieży z Polski i Niemiec, ukazano tematykę projektów, nawiązywanie partnerstw w projektach, promocję projektów. W dalszej kolejności uczestnicy szkolenia wzięli udział w warsztatach nt. OASE, elektronicznego systemu składania i rozliczania wniosków do PNWM.

W następnej części szkolenia p. Leszek Ślepowroński przedstawił przykładowe projekty realizowane przez ZWK OHP w Szczecinie w ramach PNWM, dobre praktyki, pomysły na projekty, omówione zostały programy projektów oraz partnerzy, a także charakterystyka współpracy. Przedstawiono rezultaty i efekty realizowanych projektów.

W dalszej kolejności, p. Krzysztof Sokalski przedstawił procedurę rozliczenia wniosków w ramach programu, niezbędne do rozliczenia projektu dokumenty oraz znaczenie i rolę KG OHP jako jednostki centralnej w procesie aplikowania i rozliczania projektów PNWM. Przedstawiono najczęstsze błędy przy składaniu wniosków i rozliczaniu projektów. Zaprezentowano aktywność jednostek OHP w aplikowaniu o środki z programu.

Szkolenie zostało podsumowane przez Dyrektora wykonawczego ds. wychowania i współpracy międzynarodowej KG OHP, p. Beatę Biały, która wyraziła nadzieję, że szkolenie pomoże w lepszym i skutecznym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. Podczas szkolenia zadawano liczne pytania dotyczące składania wniosków, procedury aplikacyjnej. Z pewnością spotkanie pomogło rozwiać wiele wątpliwości i przyczyni się do efektywniejszej aplikacji o środki z programu.