Turniej Warcabowy w Dębnie

565

W dniu 17.09.2019 w 16-11  Hufcu Pracy w Dębnie odbył się w ramach zajęć edukacyjno-wychowawczych Turniej Warcabowy. Na początku przedstawiono uczestnikom rys historyczny, tej niegdyś bardzo popularnej gry planszowej i poinstruowano osoby po raz pierwszy grające oraz te,  które dawno nie grały o zasadach gry.

Gra w warcaby rozwija u uczestników umiejętność współpracy i rywalizacji, zmusza do szukania nowych pomysłów, a także rozwija myślenie logiczne, ćwiczy koncentrację uwagi i cierpliwość oraz przewiduje ruchy przeciwnika. Podczas zajęć uczestnicy poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, swoją wartość. Jednym z celów takich zajęć jest budowanie wzajemnego poszanowania oraz nabycia umiejętności pójścia na kompromis oraz wyciszenia się choć na krótki czas.

Na początku niełatwo było nakłonić młodzież do gry, ale z czasem zapanowała cisza i na wszystkich planszach piony poszły w ruch.  Pod okiem wychowawcy Bogusława Patrosia w  turnieju brali udział uczniowie z  klasy ósmej  szkoły podstawowej dla dorosłych. Zawodnicy grali systemem każdy z każdym. Pierwsze miejsce zajął Michał Torbiczuk, druga była Anna Stocka i, na trzecim miejscu uplasował się Jakub Małek. Zwycięzcom i uczestnikom turnieju gratulujemy.

uczestnicy hufca w trakcie turnieju wraz z wychowawcą