Uroczyste zakończenie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” w Kołobrzegu

885

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W dniu 20.09.2018 r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy, odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W projekcie uczestniczyło dziewięcioro młodych ludzi w wieku 18-24 lata o niskich kwalifikacjach zawodowych, nie uczących się i nie pracujących.

Dzięki udziałowi w szkoleniu grupa ta zdobyła kwalifikacje zawodowe, uczestniczyła w spotkaniach z doradcą zawodowy, psychologiem i pośrednikiem pracy. Brała również udział w kursie komputerowym, kursie prawa jazdy kat. B oraz warsztatach kreowania wizerunku.

Dzięki trzymiesięcznym stażom młodzież nabyła pierwsze doświadczenia zawodowe. Wręczenie zaświadczeń było podsumowaniem ich dotychczasowych działań jak również okazją do spotkania się w pełnym gronie, gdyż część  z nich podjęło już zatrudnienie natomiast pozostali są w trakcie poszukiwania pracy.

Dla każdego z nich projekt był okazją do zmiany swojej dotychczasowej sytuacji na rynku pracy, dlatego mamy nadzieję, że czas spędzony razem zaowocuje sukcesami w życiu zawodowym jak i osobistym.

Uczestniczki projektu „OSDZ-YEI” z zaświadczeniami