W Bornym Sulinowie o projekcie

818

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w Budynku Kulturalno–Oświatowym (BKO) przy Zespole Szkól w Bornym Sulinowie odbyła się wizyta przygotowawcza poprzedzająca projekt „Mój dziadek tutaj był” finansowany z Programu Erasmus+. Wymiana  młodzieżowa odbędzie się w dniach 29.05 – 4.06.2019 w Bornym Sulinowie.

W spotkaniu wziął udział komendant Hufca Pracy (HP) OHP w Szczecinku – Pani Elżbieta Niepelt, kierownik BKO w Bornym Sulinowie – Pan Dariusz Czerniawski oraz koordynator projektu z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie – Pan Leszek Ślepowroński.

Wymiana młodzieżowa podejmować będzie temat pamięci historycznej, pamięci o zapomnianych nekropoliach, upowszechniania wiedzy o wydarzeniach historycznych XX-go wieku wśród młodzieży, promocji historii najnowszej.

W programie wymiany zaplanowano: sprzątanie i uporządkowanie lokalnej nekropolii gdzie spoczywają jeńcy wojenni, wizyta w lokalnym muzeum, spotkanie z potomkami jeńców, przygotowanie wywiadu ze świadkami historii, mini olimpiada sportowa, podchody w lesie ze zwiedzaniem bunkrów i podziemi, wycieczka do Kołobrzegu.

W wymianie młodzieżowej weźmie udział młodzież polska z HP w Szczecinku, młodzież francuska z EPIDE oraz młodzież niemiecka z Internationaler Bund. Łącznie w wymianie weźmie udział ponad 30 osób (młodzież, opiekunowie i zaproszeni goście). Projekt będzie okazją też do kontaktu z dziewiczą przyrodą, aktywnym wysiłkiem oraz odkrywaniem w plenerze tajemnic Bornego Sulinowa.

Kontakt osobisty był okazją do bliższego poznania założeń wspólnego przedsięwzięcia oraz wymiany opinii na temat przebiegu i planu projektu. Podczas spotkania możliwe było wspólne zaplanowanie działań, dopracowanie planu, celów i rezultatów. Zapoznano się z bazą noclegową w Bornym Sulinowie oraz ustalono wstępnie szczegóły dotyczące wyżywienia podczas projektu.