Warsztaty rozwijające kompetencje niezbędne na rynku pracy

616

22 listopada 2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery przeprowadził warsztaty dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy. Były to zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zainteresowania i umiejętności społeczne niezbędne na rynku pracy. Na wstępie spotkania doradca zawodowy wyjaśnił uczestnikom cel i tematykę zajęć oraz obiecał, że nie będzie nudno. Przygotowane ćwiczenia wykonywane były w grupach.

Pierwsze zadanie polegało na budowaniu zespołu i umiejętnej komunikacji. Każda grupa miała wykonać jak najwyższą wieżę wykorzystując do tego tylko makaron spaghetti (20 sztuk) i plastelinę. Wykorzystana metoda pracy wprawiła uczestników w pozytywne relacje oraz miłą współpracę i sprawiła wiele radości.

Celem pierwszego ćwiczenia było wykorzystanie zasad komunikacji interpersonalnej i pokazanie jak ważne jest właściwe i zrozumiałe komunikowanie się – werbalne oraz niewerbalne.

Kolejne zadanie polegało na utworzeniu listy czynności pożytecznych dla innych, które uczestnicy zajęć potrafią wykonać. Następnie odbyły się prezentacje umiejętności. Pomysły były bardzo zróżnicowane i zależały od miejsca zamieszkania (miasto – wieś) oraz od tego, jakie dana osoba ma na co dzień obowiązki domowe i z czym one się wiążą. Listy czynności były bardzo różne i zawierały w kolejnych grupach 80, 60 i 41 pozycji. Niektóre propozycje były poważne (np. udzielenie pierwszej pomocy, różne formy sprzątania, pomoc osobom starszym w codziennych czynnościach, dzielenie się z innymi posiłkiem, a inne zabawne np. popchać zepsuty samochód, wkręcić żarówkę, nakarmić psa i kota).

Przygotowane zadania sprzyjały wykorzystaniu kompetencji kluczowych czyli wiedzy, umiejętności oraz postaw, których posiadanie pomaga w samorealizacji i rozwoju osobistym. Młodzież mogła wykazać się posiadaną kreatywnością, twórczym myśleniem, współpracą i komunikacją w grupie.

Na zakończenie uczniowie zachęceni zostali do zapoznania się i korzystania ze strony dokariery.pl, gdzie można znaleźć wiele przydatnych i ciekawych artykułów oraz informacji związanych z edukacją i rynkiem pracy.

Uczestnicy ŚHP w Łobzie w trakcie zajęć z doradcą zawodowym.