Warunki życia i pracy za granicą EURES – konsultacje on-line

858

Dnia 1 lutego 2019 roku odbyły się indywidualne konsultacje on-line pomiędzy Szczecinem a Koszalinem nt. warunków życia i pracy za granicą.

Konsultacje przeprowadził Doradca EURES w ramach spotkania webinarium za pomocą Internetu – narzędzia do komunikacji Skype. Przekazał podstawowe informacje nt. warunków życia i pracy za granicą. Omówił kwestie dotyczące przede wszystkim: bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po rynku pracy, legalnego zatrudnienia, podpisywania umów i innych dokumentów, stron internetowych, na których można szukać zagranicznych ofert pracy i z kim się kontaktować, jak również wskazał na występujące zjawisko jakim jest handel ludźmi – tzw. „współczesne niewolnictwo”.

Indywidualne konsultacje pozwoliły na osobisty kontakt z Doradcą EURES, w tym na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości na temat pracy za granicą. Podniosły też szanse na zatrudnienie poprzez otrzymanie wiedzy nt. rynku pracy oraz co ważne zwiększyły świadomość występujących zagrożeń i negatywnych konsekwencji wynikających z nieprzemyślanego podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

Po zakończeniu spotkania uczestnik otrzymał materiały zawierające niezbędne informacje na temat poszukiwania pracy w Polsce i w pozostałych państwa członkowskich sieci EURES.

Indywidualne konsultacje nt. EURES (webinarium)