Więcej umiejętności po stażu…

576

W dniach 10 – 23 lutego 2019 r. młodzież z Hufca Pracy w Szczecinie i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie – Trzcińsko – Zdroju odbyła staż zawodowy we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Ośrodek „Berufsforderungswerk” jest niemieckim odpowiednikiem Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W 2 – tygodniowym stażu brała udział 16 osobowa grupa młodzieży w zawodzie cieśla i technolog robót wykończeniowych. Projekt „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość” zrealizowany został w ramach programu POWER na zasadach programu „Erasmus+”.

Podczas pierwszego tygodnia stażu stolarze przeszli intensywny kurs ręcznych prac stolarskich natomiast technolodzy wykończenia wnętrz stawiali konstrukcje pod przyszła zabudowę płytą kartonowo – gipsową. W obu zawodach niemieccy instruktorzy nauki zawodu podkreślali znaczenie jakości wykonanej pracy, utrzymania czystości i porządku w miejscu pracy. W drugim tygodniu uczniowie przystąpili do pracy na maszynach stolarskich i zajmowali się zabudową ścianek oraz czytaniem rysunku technicznego. Priorytetem podczas wykonywanych prac było bezpieczeństwo.

Instruktor stolarstwa i ciesielstwa przekazał naszym uczniom poza wiedzą i doświadczeniem, wiele prawd o danym zawodzie.

W czasie wolnym młodzież realizowała programu kulturowy, który miał na celu lepsze poznanie Niemiec, tradycji, zwyczajów, historii tego kraju oraz integrację młodzieży. W trakcie stażu zorganizowano wyjazd do Berlina oraz umożliwiono uczestnikom zwiedzenie Frankfurtu nad Odrą. W godzinach popołudniowych młodzież miała okazję spędzić czas kręgielni, w zoo a także przy wspólnym grillu.

Ostatniego dnia projektu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających odbyty staż, uzyskane przez uczestników wiedzę i umiejętności. Młodzież zgodnie stwierdziła, że wiele skorzystała dzięki ogromnemu doświadczeniu instruktorów i świetnemu wyposażeniu ośrodka deklarując chęć ponownego wyjazdu na podobne projekty.