Wiem, jak zachować bezpieczeństwo podczas wakacji

715

W dniu 22.05.2019 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie odbyły się zajęcia profilaktyczno – edukacyjne związane z bezpiecznym zachowaniem podczas wakacji, w szczególności podczas poruszania się w ruchu lądowym. Nasi uczestnicy zostali zapoznani za pomocą prezentacji multimedialnej z zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się rowerem w miejscu zabudowanym i niezabudowanym. Przedstawiono podstawowe zasady ruchu drogowego oraz przypomniano o obowiązku noszenia kamizelek odblaskowych, czy też opasek i breloków.

Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani z zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczek do lasu, pobytem nad jeziorem i zachowaniem ostrożności podczas kontaktu z osobami obcymi. Całe zajęcia minęły w miłej i przyjaznej atmosferze. Nasi wychowankowie dyskutowali na temat zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji, opowiadali zdarzenia, przy których byli świadkami sytuacji zagrażających życiu innym osobom. Wspólnie stwierdzili, że podczas okresu letniego, jak i poza nim trzeba stosować się do regulaminów kąpielisk oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, szczególnie podczas poruszania się w ruchu lądowym.

Uczestnicy podczas zajęć