„Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość” -staż tuż, tuż

778

15 maja 2019 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim zakończyły się zajęcia pedagogiczne, językowe i przygotowanie kulturowe dla młodzieży, która zakwalifikowana została do odbycia stażu z projektu ZWK OHP ,,Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość” realizowanego w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE.

Projekt realizowany jest w czwartej osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” z programu mobilności ponadnarodowej w przestrzeni Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), realizowanego na zasadach programu Erasmus Plus, sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się z fachową terminologią językowa używaną w zawodzie murarza, niezbędną podczas pracy w Niemczech. Omawiano wiele interesujących zagadnień, których celem było ułatwienie aklimatyzacji na stażu w Niemczech i rozbudzenie wśród młodzieży umiejętności radzenia sobie w nowej sytuacji, a także ukazano podobieństwa i różnice kulturowe, co sprzyja promowaniu tolerancji wobec odmiennych tradycji i zachowań. Ciekawym elementem zajęć było poznanie prostych sposobów komunikacji, które są doskonałą bazą w budowaniu „komunikacji bez barier”. Podsumowaniem każdych zajęć było wypełnienie ankiety z zakresu poruszanych zagadnień. Z dużym zaangażowaniem młodzież realizowała nie najłatwiejszy program przygotowań. Jednak wszystko odbywało się w atmosferze skupienia i spokoju. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę językowo – kulturową, która na pewno zaowocuje podczas odbywania stażu.