Zakończenie kursu zawodowego w MCK Szczecin

990

W dniach od 16 maja do 13 czerwca 2018 r. grupa uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wzięła udział w kursie zawodowym, podczas którego zdobyli kwalifikacje w zawodzie grafika komputerowego oraz projektanta stron www. Zajęcia odbywały się w Centrum Edukacyjnym CentrEdu.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu grafiki rastrowej Adobe Photoshop oraz GIMP, grafiki wektorowej CorelDRAW oraz Inkscape oraz tworzenia stron www. W trakcie trwania szkolenia każdy z uczestników przygotował portfolio swoich prac, które zostały umieszczone na bezpłatnym serwisie, do którego dostęp mają potencjalni pracodawcy. Poprzez realizację kursu uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu grafika, którą będą szlifować podczas trzymiesięcznych staży u pracodawców związanych z branża graficzną.