Zakończenie projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia-YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery Białogardzie

931

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W dniu 18.09.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Białogardzie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Od Szkolenia do Zatrudnienia– YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany był do osób biernych zawodowo w wieku 18-24 lat. Celem projektu było zaktywizowanie osób oraz  udzielenie im pomocy w nabyciu kwalifikacji zawodowych. W trakcie trwania projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z takich form wsparcia

jak: zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pośrednikiem pracy. Również w ramach projektu podopieczni uczestniczyli w warsztatach dotyczących kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Ponadto osoby te ukończyły kurs komputerowy, kurs usamodzielniający oraz odbyły kursy zawodowe przygotowujące do stażu  na następujących stanowiskach: fryzjer, pracownik biurowy oraz ślusarz/spawacz.

Nadrzędnym punktem działań projektowych skierowanych do uczestników była  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu zawodowego u lokalnych pracodawców.

Projekt „Od Szkolenia do Zatrudnienia- YEI” ukończyło 6 osób. Podczas spotkania zostały wręczone zaświadczenia o ukończonym projekcie. Projekt pomógł uczestnikom dotychczas biernym zawodowo nabyć kwalifikacje oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. Formy wsparcia z których uczestnicy skorzystali dały im pewność siebie oraz motywację do zmiany swojego życia.

Koordynator grupy wręcza zaświadczenie o ukończonym projekcie