Zakończenie projektu z partnerem niemieckim

745

W dniu 14 sierpnia 2019 roku odbyło się na zakończenie projektu spotkanie z partnerem niemieckim z B.eV. z Frankfurtu nad Odrą. Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy w ramach projektu „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”. W spotkaniu brał udział koordynator projektu p. Leszek Ślepowroński z ZWK OHP w Szczecinie oraz Michael Ritter wraz z Karen Schmidt z zespołu międzynarodowego B.eV. z Frankfurtu nad Odrą. Kończący się projekt był okazją do podsumowania wspólnego działania, okazją do przedstawienia rezultatów projektu, podzieleniem się dobrymi praktykami, sugestiami i opiniami na temat projektu oraz omówieniem dalszej współpracy.

Warto przypomnieć, że projekt umożliwił odbycie 2 tygodniowych staży zawodowych 64 uczestnikom w zawodzie kucharz, cieśla, technolog robót wykończeniowych. Młodzież pod opieką wychowawców z OHP szkoliła się i zdobywała umiejętności praktyczne pod okiem niemieckiego instruktora nauki zawodu. Przed wyjazdem uczestnicy przygotowywali się językowo do wyjazdu oraz poszerzali wiedzę na temat kultury Niemiec. Każdy z nich wyposażony był w strój roboczy oraz kieszonkowe. Po godzinach stażu uczestnicy projektu poznawali kulturę Niemiec oraz brali w udział w licznych wyjazdach kulturoznawczych. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają certyfikaty. Projekt był finansowany z PO WER i realizowany na zasadach programu Erasmus+.

To już drugi projekt, który realizowany jest w wspólnym partnerstwie. Oba przebiegały zgodnie z planem i sukcesem. Obie organizacje są zadowolone ze współpracy. Planowane są dalsze wspólne inicjatywy projektowe, które pomogą młodzieży rozwinąć się pod kątem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.