Zakończenie roku szkolnego i projektu staży w Wałczu

646

W dniu 19.06.2019 roku uczestnicy Hufca Pracy w Wałczu uroczyście zakończyli rok szkolny w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU) w Wałczu. Była to też okazja do podsumowania realizacji projektu „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość”. Młodzież przygotowała część artystyczną, w której można było usłyszeć piosenki o kończącym się roku szkolnym i atrakcjach czasu wakacyjnego. Uroczystości towarzyszyli: Poseł na Sejm RP – Pan Paweł Suski, Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu wałeckiego – Pan Piotr Suchojad, pracownik Zespołu ds. Wdrażania Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie – Pan Leszek Ślepowroński, pracodawcy, rzemieślnicy, rodzice, nauczyciele szkoły oraz kadra OHP.

Po przemówieniu Dyrektora PCKZiU w Wałczu – Pana Piotra Filipaka i przybyłych gości, wręczono świadectwa i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe, olimpiady przedmiotowe, fotograficzne, plastyczne. Nagrodzeni przez komendanta Hufca Pracy – Pana Ireneusza Gaworka zostali uczestnicy za działalność i osiągnięcia na szczeblu hufca, województwa i Polski oraz dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i celujące oceny z zajęć praktycznych.

W trakcie uroczystości z ramienia ZWK OHP w Szczecinie Pan Leszek Ślepowroński omówił realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Z dobrym zawodem, w dobrą przyszłość”. W projekcie brało udział 8 technologów robót wykończeniowych z Hufca Pracy z Wałcza. Podczas dwutygodniowego stażu młodzież pod opieką niemieckiego instruktora nauki zawodu oraz opiekuna Pana Mirosława Prusa podnosiła swoje doświadczenie w zawodzie.

Wręczono certyfikaty ukończenia projektu oraz krótko podsumowano jego rezultaty. Łącznie w projekcie wzięło udział 64 uczestników z 8 jednostek OHP z województwa zachodniopomorskiego oraz 8 wychowawców z OHP. W projekcie młodzież oprócz zdobywania doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych intensywnie spędzała czas wolny poznając międzynarodowe środowisko pracy.

Po oficjalnej części każda grupa pożegnała się w swoim gronie wraz z opiekunami. Na zakończenie wychowawcy przypomnieli  o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacji i spędzenia ich w jak najlepszej atmosferze.