Zbiórka karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Policach

200

W dniu 29 grudnia 2020 r. uczestnicy polickiego hufca odwiedzili zwierzęta w Towarzystwie Opieki Nad Zwierzętami w Policach. Dzięki inicjatywie Rady Młodzieży Hufca Pracy 16-10, udało się zorganizować zbiórkę karmy dla potrzebujących psów i kotów. Pomysłodawcą akcji  była Alicja Kalitowska – członek Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Młodzi organizatorzy byli mile zaskoczeni, tym że tak wielu kolegów z hufca odpowiedziało i dołączyło do ich apelu i wzięło udział w akcji. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczestnikom Hufca Pracy w Policach. Gratulujemy serdecznie wszystkim
za zorganizowanie i przeprowadzenie inicjatywy.