Zdrowie to Aktywność

611

Dnia 16 października 2019 r. uczestnicy Hufca Pracy 16-6 w Wałczu wraz z wychowawcami uczestniczyli w happeningu z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego, zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla osób z Zabrudzeniami Psychicznymi pt. „Zdrowie to aktywność”. Uroczystości rozpoczęły na Placu Wolności w Wałczu o godzinie 12.00 przemówieniami Pana Burmistrza Macieja Żebrowskiego i Kierowniczki ŚDS w Wałczu Pani Anny Baculewskiej.

Dotyczyły one tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Następnie uczestnicy zostali zaangażowani do ułożenia hasła przewodniego imprezy, tj. „Zdrowi, aktywni i pozytywni”, które było wykonane z kartonowych liter i wymagało poprawnego ułożenia przed siedzibą Urzędu Miasta. Po happeningu, uczestnicy imprezy przemaszerowali ulicami Wałcza w radosnej atmosferze do Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie odbył się ciąg dalszy uroczystości.

Po przybyciu na miejsce, można było podziwiać wystawę fotografii „Aktywność, sposób na niepełnosprawność”. Imprezę zakończył spektakl teatru cieni w wykonaniu teatru „Bumba, Bumba” – aktorów z niepełnosprawnością z Gryfina, nagrodzony gromkimi brawami. W imprezie wzięli udział uczniowie Hufca Pracy 16-6 w Wałczu wraz z wychowawcami Mariolą Jaworską, Natalią Mochort, Mirosławem Prus oraz Komendantem Ireneuszem Gaworkiem. Takie inicjatywy mają na celu poszerzanie wiedzy oraz zwiększanie świadomości naszej młodzieży odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych.