„Życie jest cudem”

299

Po raz trzeci zorganizowano dla młodych matek i ojców, uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz ich dzieci, ogólnopolską akcję „Życie jest cudem” mającą na celu podkreślenie szacunku i społecznego znaczenia każdego nowego życia.

Młodych rodziców z zachodniopomorskich jednostek odwiedził Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Czubara, który przekazał im kartki świąteczne z życzeniami od Komendanta Głównego OHP Grzegorza Waltera, karty podarunkowe oraz książki Johna Hayesa pt. „Narodziny Jezusa” dla ich dzieci.

W jednostkach, do których nie udało się dotrzeć Wojewódzkiemu Komendantowi upominki wręczyli ich kierownicy i komendanci.