Działania w ramach ERASMUS +

977

Jaka jest moja ekologia? – przygotowania do projektu

W dniach 26-27.03.2018 roku odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu „Moja ekologia”. Projekt będzie realizowany w Mielenku Drawskim w okresie od 25 do 31 maja 2018 roku. Udział w nim będzie brała młodzież z Polski z OSiW OHP Mielenko Drawskie,  rumuńskiego stowarzyszenia „ProActiv pentru Communitate” oraz z włoskiej gminy Carpenedolo.

Spotkanie poświęcone było realizacji projektu, a w szczególności umówienia programu wymiany. Dla młodzieży zaplanowano między innymi: warsztatach ekologiczne, wycieczkę kulturoznawczą do Kołobrzegu oraz wieczory narodowe. W czasie wolny zaplanowano także wycieczkę rowerową oraz spływ kajakowy, które przybliżą uczestnikom projektu uroki polskiej przyrody.
Młodzież będzie uczyła się sortować śmieci i wykorzystywać kompost z odpadów w ramach warsztatów ekologicznych. Ustalono także, że pracownia stolarska będzie miejscem, gdzie powstaną karmniki dla ptaków w ramach warsztatów budowy małej architektury ogrodowej. Przygotowane zostaną koszulki projektowe dla uczestników wymiany, a także podczas projektu przygotowany zostanie baner projektu.
Oprócz ustaleń dotyczących programu wymiany młodzieżowej zapoznano się z bazą noclegową ośrodka, z pomieszczeniami do organizacji zajęć oraz z najbliższą okolicą. Na zakończenie wspólnego spotkania uczestnicy odwiedzili pobliskie Drawsko Pomorskie, gdzie zwiedzano m.in. rynek miasta i kościół.

Robili z papieru niezwykłe dzieła

W okresie 18 – 23.03.2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Rowie – Trzcińsko Zdroju (Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie), odbywała się wymiana młodzieżowa pn. „Papieromania”. Projekt finansowany był w całości z programu Erasmus+.
W projekcie brała udział młodzież w wieku 15 – 19 lat, z Polski, z OSiW Rów – Trzcińsko Zdrój, z stowarzyszenia „Together to Success” z Białorusi, z Brześcia oraz „Youth for Equality” ze Słowacji. Młodzież przez 6 dni brała udział w warsztatach plastycznych, które przybliżyły uczestnikom techniki i metody pracy z papierem.

Okazuje się, że papier ma wielorakie zastosowanie w pracach plastycznych i manualnych. Można z niego zrobić prawdziwe cuda. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach papierowej z wikliny, scrapbookingu i wycinanki. Pierwszego dnia tworzono koszyki i wazony z papieru a potem je lakierowano farbą. Kolejnego dnia przygotowywano albumy na zdjęcia według techniki scrapbookingu. Na koniec uczono się techniki wycinanki z papieru według różnych wzorów i metod. Ostatniego dnia pracowano z bibułą tworząc piękne ozdoby. Każdy z uczestników posiadał odpowiednie materiały do prac warsztatowych.
Oprócz prac warsztatowych młodzież mogła poznać i zwiedzić Polskę. Organizatorzy zorganizowali całodniową wycieczkę do Szczecina. Młodzież poznawała historię stolicy województwa zachodniopomorskiego, odwiedziła Muzeum Techniki i Komunikacji i podziwiała panoramę miasta z wieży widokowej szczecińskiej katedry. Na koniec pobytu w mieście młodzież wzięła udział w grze miejskiej, która pomagała poznać zabytki miasta. Kolejny dzień przeznaczony była na poznanie Polski „lokalnej”. Młodzież udała się na parę godzin do Myśliborza poznając jego ciekawą historię.
Każda z grup mogła zaprezentować swój kraj podczas wieczorów narodowych. Każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Pokazywane były filmy o Polsce, Białorusi i Słowacji, częstowano narodowymi potrawami a także inicjowano zabawy i śpiewy ludowe typowe dla danego kraju. Każdy mógł dowiedzieć się więcej o sąsiadach żyjących tuż za miedzą.
Projekt był okazją do promowania aktywności i integracji społecznej młodzieży o mniejszych szansach, przełamywania barier kulturowych i językowych. Młodzież stworzyła na koniec projektu wspólną prezentację dzieł powstałych na warsztatach plastycznych. Zaproszono na nią przedstawicieli ośrodków kultury, nauczycieli, innych uczniów z OHP.
Inicjatorem projektu byli wychowawcy z OSiW OHP Rów – Trzcińsko Zdrój. Za część organizacyjną projektu odpowiadała ZWK OHP w Szczecinie.

Przygotowania do projektu „Papieromania”

Trwają przygotowania do realizacji projektu „Papieromania”, który będzie realizowany w Rowie – Trzcińsko Zdrój w okresie 18.03.2018 – 23.03.2018. W projekcie będzie brała udział młodzież z Polski z OSiW Rów – Trzcińsko Zdrój, z stowarzyszenia „Together to Success” z Białorusi, z Brześcia, Youth for Equality z Słowacji.

Młodzież przez tydzień będzie brała udział w warsztatach plastycznych, które przybliżą młodzieży techniki i metody pracy z papierem. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach scrapbookingu i wycinanki, wycieczce kulturoznawczej do Szczecina, w wieczorach narodowych. W projekcie młodzież będzie posiadała niezbędne materiały do prac warsztatowych. Przygotowane są koszulki projektowe dla uczestników a także warsztaty plastyczne z instruktorem.
Młodzież będzie miała okazję na poszerzenie umiejętności aktorskich poprzez kontakt z młodymi ludźmi z innych kręgów kulturowych i o innym sposobie wyrażania siebie. To będzie także okazja  do promowania aktywności i integracji społecznej młodzieży o mniejszych szansach, przełamywania barier kulturowych i językowych. Młodzież stworzy na koniec projektu wspólną prezentację dzieł powstałych na warsztatach plastycznych. Będą to albumy, zdobione kartki, wycinane wzory, kompozycje z papieru.
Inicjatorem projektu są wychowawcy z OSiW OHP Rów – Trzcińsko Zdrój, którzy prowadzą na co dzień z młodzieżą zajęcia plastyczne.

Kucharze z Wałcza we Frankfurcie

Ośmiu uczestników  HP 16-6 z Wałcza wraz z komendantem hufca Ireneuszem Gaworkiem w dniach od 8 maja do 19 maja 2017 roku jest na praktykach we Frankfurcie nad Odrą w ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”. Podstawowym celem jest zdobycie doświadczenia pracy kucharza oraz nauka języka niemieckiego w szczególności zawodowego związanego z wykonywanymi potrawami oraz produktami.

W ośrodku szkoleniowym „Gastehaus” gdzie odbywają się warsztaty kulinarne są  pod czujną opieką szefa kuchni i zdobywają nowe umiejętności oraz wiedzę gastronomiczną. W pierwszym tygodniu pod okiem instruktora, szefa kuchni grupa jest podzielona po dwie osoby. Wykonują prace na czterech stanowiskach czyli serwis, ciasta, desery i surówki oraz dania główne.  Rano przygotowują śniadanie oraz część obiadu. Obiad konsumują wspólnie z szefami oraz koordynatorem panem Michałem, a także z zaproszonymi przez organizacje gośćmi. Później następuje sprzątanie oraz nauka.  Wszyscy z dużym zaangażowaniem i powagą, aczkolwiek często z humorem wykonują prace, poznając nowe często nieznane im tajniki kuchni. Poznają równolegle nazwy produktów w czterech językach: niemieckim, angielskim, włoskim i francuskim. Opiekun grupy Ireneusz Gaworek w odpowiednich chwilach pomaga porozumiewać się uczniom i instruktorom na kuchni i jest cały czas z grupą. Z chęcią również testuje przygotowywane potrawy.  Po południu i wieczorem uczestnicy chętnie grają w tenisa stołowego, siatkówkę lub piłkarzyki.  W kolejnych dniach grupa otrzymała tzw. „sieciówki” do jazdy autobusem i tramwajem po mieście. W piątek zaplanowano wycieczkę do Frankfurtu, a w sobotę do Berlina. W przyszłym tygodniu oprócz pracy w ramach czasu wolnego przewidywany jest grill, kręgle i strzelnica. Czas upływa bardzo szybko, a przede wszystkim treściwie. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich działaniach  i wzorowo reprezentuje polską młodzież.

Projekt teatralny zakończony sukcesem

W dniu 30.04.2017 zakończył się projekt „Teatr oknem na świat”, który był  realizowany w OSiW Barlinku z partnerami z Litwy, Włoch i Turcji. W projekcie brała udział młodzież z Polski z OSiW Barlinek, z stowarzyszenia ENNEA Asociazione z Włoch, niedaleko Neapolu, szkoły gimnazjalnej w Kybartai na Litwie oraz stowarzyszenia MK Sanat z Manisy z Turcji.

Młodzież przez tydzień będzie brała udział w warsztatach teatralnych, które przybliżały młodzieży tajniki aktorstwa i teatru. Warsztaty prowadził profesjonalny instruktor zajmujący się treningiem teatralnym. Okazało się, że młodzież w teatrze mówi uniwersalnym językiem zrozumiałym dla wszystkich. W trakcie projektu poszukiwano wspólnego mianownika, który mógłby być tematem wymiany młodzieżowej i tematem wspólnego przedstawienia. Okazało się, że uczestnicy byli uzdolnieni wokalnie i tanecznie. Dzięki temu młodzież przygotowała wspólny międzynarodowy występ, w którym przenikała się tradycja i nowoczesność w tańcu i śpiewie. Goście z Turcji z udziałem uczestników z Włoch zaprezentowali np. tureckie tradycyjne przedstawienie prezentujące ślub zaś goście z Litwy i Polski tanecznie i wokalnie zaprezentowali współczesną choreografię pokazu.
Młodzież samodzielnie wybrała stroje aktorskie i wybrała rekwizyty z szafy i garderoby kółka teatralnego „Burza mózgów”. Poświęciła czas na przygotowanie i upiększenie strojów i kostiumów. Młodzież przygotowała scenografię i choreografię występu, który odbył w przestrzeni publicznej na rynku głównym w Barlinku. Wszystko to wymagało dobrej organizacji, współpracy i wspólnego działania. Projekt przebiegał w dobrej atmosferze, czas mijał bardzo szybko a postawione przed uczestnikami zadanie przygotowania sztuki finałowej zostało zrealizowane z sukcesem.
Młodzież oprócz wiedzy teatralnej poznała tradycyjną kulturę Polski oraz Turcji, Włoch i Litwy. Każdy kraj prezentował się na wieczorach narodowych. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, prezentacji multimedialnych, śpiewów i tańców. Młodzież uczyła się także języków obcych, szczególnie łatwo uczyła się słówek w języku włoskim. Do dyspozycji uczestników była także kuchnia Ośrodka gdzie uczestnicy z Włoch przygotowali pizzę a z Turcji słynny turecki kebab.
Młodzież miała także okazję zwiedzić ogrodu w Przelewicach i dowiedzieć się jak ważne jest środowisko naturalne oraz ochrona wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i drzew. W dalszej kolejności młodzież wraz z opiekunami udała się do Szczecina gdzie  zwiedzała Teatr Polski i dowiadywała się o kulisach pracy w teatrze. Młodzież widziała każdy niemalże zakątek teatru i miała okazję zobaczyć pracę teatru „od kuchni”.
Dzięki projektowi młodzież mogła poznać różną tradycję i kulturę, nauczyć się większej tolerancji i zrozumienia, poznać lepiej język angielski a także poznać tajniki i podstawy wiedzy o teatrze. Projekt pomógł złamać wzajemne stereotypy na swój temat oraz pomógł zawiązać nowe międzynarodowe przyjaźnie.

Projekt teatralny z udziałem młodzieży z zagranicy 

W dniu 24.04.2017 rozpoczął się projekt „Teatr oknem na świat”, który będzie realizowany w OSiW Barlinku do dnia 29.04.2017. W projekcie bierze udział młodzież z Polski z OSiW Barlinek, z stowarzyszenia ENNEA Asociazione z Włoch, niedaleko Neapolu, szkoły gimnazjalnej w Kybartai na Litwie oraz stowarzyszenia MK Sanat z Manisy z Turcji.

Młodzież przez tydzień będzie brała udział w warsztatach teatralnych, które przybliżą młodzieży tajniki aktorstwa i teatru. Młodzież oprócz wiedzy teatralnej pozna tradycje kulturę Polski oraz Turcji, Włoch i Litwy. Dziś młodzież spotkała się na rynku głównym z burmistrzem Barlinka p. Dariuszem Zielińskim, który życzył młodzieży i organizatorom udanego projektu i miłego pobytu w Barlinku.
W planach organizatorzy projektu planują zwiedzanie ogrodu w Przelewicach a wieczorami młodzież będzie prezentowała dania narodowe, prezentowała kulturę i tradycje narodowe. W planie przewidziane jest także zwiedzanie Teatru Polskiego w Szczecinie. Projekt jest inicjatywą wychowawcy z OSiW Barlinek p. Marty Grygier oraz młodzieży z kółka teatralnego „Burza mózgów” działającego przy Ośrodku.
Dzięki projektowi młodzież będzie mogła poznać różną tradycję i kulturę, nauczyć się większej tolerancji i zrozumienia, poznać lepiej język angielski a także poznać tajniki i podstawy wiedzy o teatrze. To także niezwykła okazja do poznania tradycyjnych potraw, które pochodzą z Polski, Włoch, Litwy i Turcji. Wczoraj była promowana polska żywność i tradycyjne polskie dania. W wtorek młodzież próbowała oryginalnej pizzy zrobionej przez uczestników projektu z Włoch a także oglądała film o Neapolu – miasta, z którego pochodzą goście z Włoch. Dziś planowana jest dalsza część warsztatów teatralnych w Młynie – Papierni – starym skansenie i muzeum. Dzisiaj także grupa z Litwy zaprezentuje swój kraj pokazując tradycyjne litewskie jedzenie oraz przedstawiając prezentację o swoim kraju.

Wizyta przygotowawcza w BarlinkuW dniu 31 marca 2017 rozpoczęła się w OSiW Barlinek wizyta przygotowawcza w projekcie „Teatr oknem na świat” finansowanym w ramach programu Erasmus+. Spotkanie przygotowawcze potrwa do 2 kwietnia 2017 r. W spotkaniu biorą udział liderzy poszczególnych partnerów projektu: Bayram Geylani z Turcji, Enrica Viscento z Włoch oraz Marta Grygier jako opiekun grupy polskiej.

Na spotkaniu zabraknie Vilmy Imbrasienne z Litwy, która nie mogła uczestniczyć w spotkaniu liderów grup z powodu ważnych obowiązków służbowych. Rolę tłumacza i organizatora spotkania będzie pełnił pracownik ZWK OHP Leszek Ślepowroński. Wizyta przygotowawcza pomoże zaplanować organizatorom przebieg i plan projektu, uwzględnić uwagi partnerów oraz wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z realizacją projektu. W trakcie wizyty przygotowawczej partnerzy projektu będą mieli okazję poznać się lepiej, przedstawić własną wizję projektu i omówić kluczowe sprawy związane z przebiegiem sprawy. Liderzy grup zagranicznych będą mogli zapoznać się z bazą noclegową oraz warunkami do przeprowadzenia warsztatów teatralnych. Podczas wizyty przygotowawczej zaplanowany jest wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach gdzie w trakcie realizacji projektu przewidziane są warsztaty ekologiczne. Zaplanowano także spotkanie z władzami miasta oraz instytucjami zajmującymi się promocją kultury w Barlinku.
Warto przypomnieć, że inicjatorem projektu jest ZWK OHP a będzie on realizowany w OSiW Barlinek w okresie 24.04.2017 – 29.04.2017 i dotyczyć będzie teatru, sztuki i ekologii. Młodzież z Turcji, Polski, Włoch i Litwy będzie wspólnie ćwiczyć warsztat aktorski i teatralny poprzez zajęcia w grupach, grę aktorską i teatralną. Projekt ma służyć lepszemu zintegrowaniu się młodzieży z różnych krajów, upowszechnianiu postaw tolerancji wobec odmienności, poznaniu innej kultury, tradycji i zwyczajów oraz promowaniu różnorodnych postaw i tożsamości narodowych.

Przygotowania do projektu teatralnego w Barlinku

Trwają przygotowania do realizacji projektu „Teatr oknem na świat”, który będzie realizowany w Barlinku w okresie 24.04.2017 – 29.04.2017. W projekcie będzie brała udział młodzież z Polski z OSiW Barlinek, z stowarzyszenia ENNEA z Włoch, niedaleko Neapolu, szkoły gimnazjalnej w Kybartai na Litwie oraz stowarzyszenia MK Sanat z Manisy z Turcji.

Młodzież przez tydzień będzie brała udział w warsztatach teatralnych, które przybliżą młodzieży tajniki aktorstwa i teatru. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach ekologicznych w Przelewicach a wieczorami młodzież będzie prezentowała dania narodowe, prezentowała kulturę i tradycje narodowe. Projekt jest inicjatywą wychowawcy z OSiW Barlinek p. Marty Grygier oraz młodzieży z kółka teatralnego „Burza mózgów” działającego przy Ośrodku.
Młodzież będzie miała okazję na poszerzenie umiejętności aktorskich poprzez kontakt z młodymi ludźmi z innych kręgów kulturowych i o innym sposobie wyrażania siebie. To będzie także okazja  do promowania aktywności i integracji społecznej młodzieży o mniejszych szansach, przełamywania barier kulturowych i językowych. Projekt ma także na celu wsparcie edukacji międzykulturowej poprzez pogłębienie wiedzy z zakresu kultury, sztuki i zwyczajów państw biorących udział w projekcie. Młodzież stworzy na koniec projektu wspólną sztukę, którą zaprezentuje na scenie, na rynku w Barlinku. Będzie to sztuka dla zaproszonych gości oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Barlinka.
Wymianę młodzieżową poprzedzi spotkanie przygotowawcze, które odbędzie się w dniach 31.03.2017 – 02.03.2017, które pomoże partnerom ustalić niezbędne szczegóły przy realizacji wymiany młodzieżowej. Liderzy i opiekunowie grup biorących w wymianie będą mieli okazję obejrzeć warunki noclegowe w Ośrodku, pomieszczenia gdzie będą odbywały się warsztaty teatralne oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z realizacją projektu.

Wolontariat europejski w ZWK OHP

 

29.06.2015 roku odbyła się w ZWK OHP narada kadry kierowniczej. W naradzie uczestniczyła wolontariuszka z Grecji Katerina Stergiou. Katerina kończy swój pobyt w OSiW Barlinek. Projekt „Wolontariat w Barlinku” został zrealizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Podczas narady Greczynka przedstawiła działania, które realizowała z młodzieżą OHP oraz w przedszkolu, gdzie również miała zajęcia. Z wypowiedzi wolontariuszki wynikało, że bardzo dużo się nauczyła o Polsce i Polakach. Katerina opowiadała o swoich przeżyciach podczas wolontariatu w języku polskim, który opanowała niemal do perfekcji. Jej wolontariat trwał 5 miesięcy, w tym czasie uczyła młodzież i dzieci angielskiego, przeprowadzała arteterapię, organizowała olimpiady, konkursy, brała też udział w lokalnych imprezach, np. w obchodach Światowego Dnia Książki w Barlinku. Dużo czasu spędzała z młodzieżą w ich codzienności, chodziła na zajęcia z ceramiki, udzielała się w kole teatralnym, a także pomagała młodym ludziom rozwiązywać ich osobiste problemy. Dzięki udziałowi w wolontariacie europejskim Katerina poznała polską kulturę, ludzi, język, a obraz tu zastany spodobał jej się na tyle, że postanowiła skorzystać z propozycji by na stałe związać się z naszym krajem i po wakacjach wrócić do Barlinka jako przedszkolanka.

Podczas narady wolontariuszka mówiła o zaletach Programu ERASMUS+ i wolontariacie europejski. Również kierownik OSiW Barlinek mówił o tym, jak dużo wniosła wolontariuszka w życie Ośrodka i jego mieszkańców. Młodzież miała okazję do poznania innej kultury, do nauki angielskiego, do przełamania stereotypów dotyczących Grecji i obcokrajowców w ogóle. 5 miesięcy spędzonych wspólnie z Kateriną przyniosło wiele korzyści również dla ZWK OHP, która zyskała doświadczenie na polu przyjmowania wolontariuszy, rozliczania tego typu projektów i organizacji wolontariatu.

 

W dniach od 23 do 28 marca 2015 roku w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Świnoujściu – ZWK OHP realizowała projekt w ramach Programu ERASMUS+, „Dźwięk Europy – Sound of Europe”. W projekcie udział wzięła młodzież z Chorwacji, Bułgarii, Grecji i Polski. Głównym celem projektu było poszukiwanie wspólnych dźwięków muzyki folkowej, które łączą Europę, a także poznanie tradycyjnych tańców wywodzących się z krajów partnerskich.

Projekt rozpoczął się zajęciami integracyjnymi i odkrywaniem miasta goszczącego – Świnoujścia poprzez zabawy i quizy, co ułatwiło wzajemne poznanie się. Drugi dzień związany był z odkrywaniem dźwięków miasta w małych grupach międzynarodowych. Następnie nastąpiła obróbka tych dźwięków na komputerze. Trzeci dzień projektu związany był z poznaniem dźwięków i tańców krajów biorących udział w wymianie. Uczestnicy skupili się na tańcach i muzyce tradycyjnej. Następnego dnia projektu młodzież pojechała do Szczecina, gdzie złożyła wizytę w Polskim Radio Szczecin, w wyniku czego nagrana została krótka audycja, która następnie wyemitowana została na antenie. Młodzież poczuła się jak prawdziwi radiowcy. W przedostatni dzień projektu nagrano lip-dub – połączenie obrazu, dźwięku, który będzie jednym z elementów zapewniających widoczność projektu. Ostatni dzień projektu to jego podsumowanie i określenie planów na przyszłość.

Efektami projektu są: zrozumienie odmienności kulturowej, pokonanie barier i stereotypów we wzajemnych kontaktach, ukształtowanie postaw tolerancji, rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, umiejętności skutecznego komunikowania się i współpracy, planowania i realizacji działań, wykorzystania technologii komputerowej.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem, a wszystkie cele zostały osiągnięte.

 

Spotkania młodzieży z OSiW Barlinek w ramach programu „Tam gdzie są moje korzenie”

Od ponad miesiąca Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku realizuje projekt pod nazwą „Wolontariat w Barlinku” w ramach Akcji KA1- wolontariat młodzieżowy Programu Erasmus+.  Goszcząca przez nas mieszkanka Grecji bierze udział w licznych spotkaniach z młodzieżą na płaszczyznach m.in. obustronnej nauki języka obcego, świadomości ekologicznej, warsztatów plastycznych, ceramicznych czy teatralnych. Wielogodzinne rozmowy Kateriny z wychowankami są źródłem wielu informacji o społeczeństwie i kraju greckim. Młodzież chętnie poznaje obcą kulturę, która często zderza się z ukształtowanym, rodzimym pojęciem własnych korzeni. Tego rodzaju lekcja pozwala rozwinąć umiejętność poszukiwania i dostrzegania odrębności własnego otoczenia, regionu i jego historii.

 

Projekt „Wolontariat w Barlinku”

W dniach od 1 lutego do 30 czerwca 2015 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku odbywa się projekt pod nazwą „Wolontariat w Barlinku” w ramach Akcji KA1- wolontariat młodzieżowy Programu Erasmus+. Do OSiW Barlinek przyjechała wolontariuszka z Grecji. Została ona wybrana przez zespół projektowy, w którego skład weszły: mentor z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku, mentor z Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą”, kierownictwo tych jednostek oraz przedstawiciel Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie. Zespół dokonał analizy dokumentów przesłanych przez wolontariuszy (CV, listy motywacyjne oraz prowadzona z nimi korespondencja). Rekrutacja prowadzona była z zasadami zachowania równych szans.

Wolontariuszka będzie pracowała na rzecz dwóch jednostek: Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku (ul. św. Bonifacego 36) oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku (ul. Podwale 11). Wolontariuszka będzie pomagać w prowadzeniu zajęć z młodzieżą, a także we współpracy z kadrą wychowawców prowadzić zajęcia dla młodzieży (język angielski, ekologia). Oprócz tego wolontariuszka będzie pomagać w pracy pracownikom przedszkola w Barlinku. Na ten moment wiadomo, że wolontariuszka weźmie czynny udział przy tworzeniu spektaklu teatralnego w OSiW Barlinek oraz w przygotowaniach przedszkolaków do występu w konkursie piosenki przedszkolnej. Obydwie imprezy będą miały miejsce w marcu.

Projekt będzie miał wpływ na:

– Instytucje, w których odbędzie się wolontariat – zyskają prestiż w środowisku lokalnym, staną się one przykładem dla innych jednostek, by i one mogły przyjmować wolontariuszy,

– miasto Barlinek – promocja miasta i jego walorów w kraju wolontariusza,

– promocję EVS w środowisku lokalnym i na poziomie regionalnym, kojarzoną z czymś wartościowym i godnym uwagi, atrakcyjnym sposobem na rozwój w życiu zawodowym i/lub osobistym.

Projekt Survival in the city w OSiW Stargardzie Szczecińskim

Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie realizowała od 26.01.-31.01.2015 w OSiW Stargard Szczeciński projekt pt. „Survival in the city” w ramach Programu Erasmus+. W projekcie uczestniczyła młodzież z HP Kołobrzeg, OSiW Stargard Szczeciński, młodzież z włoskiej organizacji Centro Universitario Sportivo di Padova oraz z Rumunii z organizacji Future in Progress. Cele szczegółowe projektu obejmowały rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zwiększenie świadomości, ekologicznej np. w kwestii segregowania śmieci, uwrażliwienie na problemy środowiskowe, umiejętność postrzeganie zależności między stanem środowiska a jakością życia każdej jednostki ludzkiej i całych społeczeństw, rozbudzanie i kształtowanie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za jakość środowiska przyrodniczego, wypracowanie postulatów na zgodne „współistnienie” człowieka i środowiska. W ramach projektu młodzież miała okazję poznać osoby z różnych krajów, poznać ich kulturę i obyczaje, a także podejście do środowiska w Polsce, Włoszech i Rumunii. W ramach wspólnych zadań młodzi ludzie uprzątnęli okolicę jeziora Miedwie w Morzyczynie, gdzie również odbył się bieg na orientację, którego celem było odnalezienie miejsca na ognisko i rozpalenie go. W ramach projektu zorganizowano warsztaty plastyczne, gdzie powstawały rzeźby z masy solnej barwione naturalnymi składnikami, np. kurkumą oraz plakaty dotyczące ekologii. W trakcie tygodnia młodzi ludzie nauczyli się pracować w międzynarodowych grupach, wzrosła ich umiejętność orientowania się w terenie i mieście (praca z mapami), otwartość na różnice kulturowe, uczestnicy poprawili swoje umiejętności językowe i świadomość wspólnej Europy. Młodzież z Kołobrzegu miała również okazję pokazać swoje miasto, czyli Kołobrzeg. Na plaży odbyły się gry i zabawy, nakarmiono bytujące cały rok nad wodą łabędzie, a na koniec udano się na miejskie lodowisko, gdzie młodzież z Kołobrzegu, regularnie chodząca na łyżwy, uczyła poruszania się na lodzie innych uczestników wymiany, gdyż niektórzy z nich pierwszy raz w życiu mieli na nogach łyżwy. Doświadczenie to zacieśniło powstające między uczestnikami więzi, a także dało możliwość Polskiej młodzieży wykazania się, a przez to zwiększenia pewności siebie i poczucia własnej wartości. Wszyscy uczestnicy projektu byli zadowoleni z uczestnictwa, nawiązały się nowe przyjaźnie i wspólne plany na przyszłość.

 

 

„Równość nie ma płci” – ZWK OHP w Portugalii

3 września 2014r. 4-osobowa grupa młodzieży z OSiW Barlinek wraz z opiekunką Joanną Maciurzyńską – specjalistą ds. programów w ZWK OHP wróciła z wymiany młodzieżowej pt. „Równość nie ma płci” realizowanej w ramach programu Erasmus+. Projekt był organizowany przez Associação Social Recreativa Juventude de Vila Fonche/Juventude z Arcos de Valdevez w Portugalii, a poza uczestnikami z Polski i Portugalii brali w nim również udział Włosi i Czesi. Podczas wymiany tematem przewodnim była równość płci. Młodzież w międzynarodowych grupach przedstawiała stereotypy na temat kobiet i mężczyzn. Dziewczęta tworzyły portret idealnego mężczyzny, a chłopcy portret idealnej kobiety. Następnie obie grupy komentowały i prostowały powstałe wizje kobiety i mężczyzny. W mieszanych grupach uczestnicy wymiany robili zdjęcia i nagrywali filmy dotyczące gender i zwalczające stereotypy dotyczące płci. Efektem tych aktywności była wystawa w siedzibie organizacji, gdzie wykonane zdjęcia wydrukowano i rozmieszczono na ścianach.

W trakcie projektu dużo było dyskusji o płci, o korzyściach i wadach bycia kobietą lub mężczyzną, o tym, co by zmieniło się w życiu kobiet, gdyby były mężczyznami, a co chcieli by robić chłopcy, gdyby byli kobietami, a także o tym, jakie role przypisywane są kobietom i mężczyznom w różnych krajach. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać Portugalię. W czasie wolnym zorganizowano wycieczkę nad ocean, w programie była też wycieczka w góry do jedynego w Portugalii Parku Narodowego Peneda-Gerês. Wspólna wspinaczka była okazją do osiągnięcia wspólnego celu dla dziewcząt i chłopców ze wszystkich krajów uczestniczących w wymianie. Każdy kraj miał okazję zaprezentować się innym grupom uczestniczącym w projekcie poprzez wieczór narodowy. Polska grupa, poza prezentacją multimedialną, filmami o Polsce i słownikiem polsko-angielskim, przygotowała kolację – schabowego z ziemniakami i mizerią, barszcz czerwony, marynowane grzyby, ogórki kiszone i krówki. Projekt przebiegł pomyślnie, wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z uczestnictwa w nim, gdyż dzięki projektowi zmienili swój pogląd na kwestie równouprawnienia, poznali nowych ludzi z Europy, a także odwiedzili Portugalię, co nie było by możliwe bez wsparcia z programu Erasmus+.

Projekt „Europasje” w Barlinku

W dniach 25-30 sierpnia 2014 odbyła się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku trójstronna wymiana młodzieży pt. „Europasje” w ramach Akcji KA1- wymiany młodzieżowe Programu Erasmus+. Wzięło w niej udział 20 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 4 opiekunów reprezentujących: Stowarzyszenie „Argonauta” w Chorwacji,  Kreator Kumanovo z Macedonii oraz reprezentujący Zachodniopomorską WK OHP w Szczecinie – HP Wałcz.

Tematem projektu były pasje uczestników, wolontariat, przedsiębiorczość oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Uzupełniała ją problematyka pozwalająca zrozumieć i poznać odmienność kulturową  oraz obyczajową partnerów.

Celem głównym projektu była integracja młodzieży z krajów uczestniczących w wymianie poprzez edukację i dzielenie się oraz rozwijanie własnych pasji.

Wymiana rozpoczęła się od zabaw integracyjnych i językowych przygotowanych przez uczestników. Wspólna zabawa sprzyjała integracji i przełamywaniu pierwszych barier. Uczestnicy projektu mieli też możliwość poznania Barlinka.

Drugi dzień projektu poświęcony był w całości pasjom. W pierwszej część uczestnicy podzieleni na grupy wg swoich zainteresowań opowiadali, dlaczego akurat taka pasja, co sprawiło, że ją wybrali, metodach, jak zachęcić innych do tej pasji itp. Wśród omawianych były pasje związane np. ze sportem, fotografią, wolontariatem czy podróżami. W drugiej części odbyła się projekcja filmu „Step up 4”, po którym odbył się panel dyskusyjny dot. pasji i ich wpływu na nasze życie.

Kolejny dzień projektu dotyczył w całości wolontariatu. Dzięki nawiązanej współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Barlinku uczestnicy projektu mieli możliwość pomocy osobom starszym przy codziennych czynnościach takich jak sprzątanie, karmienie, czy też po prostu wysłuchanie drugiej osoby. Ponadto, Stowarzyszenie Argonauta z Chorwacji jako partner posiadający doświadczenie w organizacji EVS (Wolontariatu Europejskiego) przygotowało prezentację, która miała na celu zachęcać uczestników do włączenia się w wolontariat na poziomie europejskim.

W czwartek 28 sierpnia uczestnicy projektu wzięli udział w spływie kajakowym rzeką Postomią. Celem spływu było nie tylko pokazanie pięknej przyrody Parku Narodowego Ujście Warty, ale też integracja grup. Cel udało się w pełni zrealizować. Młodzież świetnie się razem nad wodą bawiła. Goście podkreślali, że zachwyciła ich nasza przyroda.

Kolejny dzień projektu podzielony był na dwa bloki tematyczne. W pierwszym w międzynarodowych podgrupach odbyły się podchody fotograficzne. Grupy dostały określone zadania do wykonania w tym takie, które zmuszały uczestników do kontaktów z lokalną społecznością. Każda grupa ze swoich zadań wywiązała się w 100%. Z podchodów powstała dokumentacja fotograficzna, która została wykorzystana następnego dnia na przygotowanie wystawy fotograficznej dokumentującej przebieg projektu. W drugiej części dnia uczestnicy projektu w tych samych grupach mieli za zadanie przeprowadzić symulację własnego biznesu. Pod okiem doradców zawodowych z Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie uczestnicy ciężko pracowali nad koncepcją własnej firmy. Szybko okazało się, że rozpoczęcie własnego interesu nie jest takie proste. Ponadto, tego dnia uczestnikom wizytę złożyli: Justyna Jakubowicz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Tomasz Namieciński – Dyrektor Biura. Kierownictwo OHP rozmawiało z uczestnikami na temat przebiegu projektu. Młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Barlinku.

W sobotę 30 sierpnia na terenie OSiW Barlinek została zorganizowana wystawa fotograficzna, na którą zaproszono kierownictwo OSiW Barlinek, a także mieszkańców miasta. Zaproszone osoby mogły obejrzeć tygodniowy dorobek projektu i bezpośrednio porozmawiać z jego uczestnikami. W sobotnie popołudnie projekt został podsumowany. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, że wzięli w nim udział.

Ponadto, w ramach projektu odbywały się wieczory międzynarodowe. Każdy kraj zaprezentował swoją organizację, zwyczaje właściwe dla właściwego kraju. Dzięki temu młodzież mogła dowiedzieć się więcej o krajach partnerskich.

Niestety, tydzień w Barlinku szybko zleciał i ze smutkiem młodzież opuszczała nasz Ośrodek.