Rekrutacja

Masz 15-18 lat i chcesz zdobyć dobry zawód?   

Czekamy właśnie na Ciebie!

 

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania (bezpłatne zakwaterowanie w internacie i całodzienne wyżywienie).

Umożliwiamy uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) oraz w szkołach branżowych I stopnia.

Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, w którym zechce się kształcić. Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych warsztatach lub u pracodawców na podstawie porozumień oraz indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z uczestnikami OHP.

Najczęściej wybierane przez uczestników OHP zawody to m.in. fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, stolarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Młodzież OHP ma możliwość udziału w projektach europejskich,  wymianach międzynarodowych, dodatkowych kursach zawodowych, a w czasie wolnym rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, turystycznych
i kulturalnych.

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Zgłoś się do nas:

OSiW w Barlinku                    OSIW w Stargardzie                 OSiW w Łobzie

HP w Szczecinie                     HP w Wałczu                            HP w Szczecin-Dąbiu

HP w Koszalinie                     HP w Szczecinku                       HP w Policach

HP w Dębnie                         HP w Trzebiatowie                     HP w Białogardzie

HP w Świnoujściu

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne przy przyjęciu uczestnika do OHP:

 • kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (do pobrania),
 • informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który przeprowadził rozmowę z kandydatem (do pobrania),
 • zgoda na udział w OHP i przedsięwzięciach (do pobrania),
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku (do pobrania),
 • klauzula informacyjna dla uczestnika pełnoletniego (do pobrania),
 • klauzula informacyjna dla uczestnika nieletniego (do pobrania),
 • oświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem) (do pobrania),
 • świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata,
 • dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego
 • fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka,
 • zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą (w przypadku osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyły 15 roku życia,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzana na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych),
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
 • indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.

Załączniki do pobrania

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast