ZIMOWY WYPOCZYNEK MŁODZIEŻY – FERIE Z OHP 2020

LP. Nazwa jednostki organizacyjnej Formy zajęć zorganizowane przez jednostkę w ramach

wypoczynku

Uwagi

1

Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku

 

Forma: Spotkania indywidualne

Temat: Oferty pracy krótkoterminowej w okresie ferii zimowych.

Termin: 11.02.2020-14.02.2020

Miejsce: MCK w Barlinku,ul. Św. Bonifacego 36

 

Liczba uczestników:  15

 

Opis: Udostępnienie ofert pracy krótkoterminowej w okresie ferii zimowych na tablicy ogłoszeń.

2 Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku

 

Forma: Zajęcia grupowe

 

Temat: Zarzadzanie czasem- warsztat dotyczący planowania zadań.

Termin: 12.02.2020

 

Miejsce: MCK w Barlinku,

ul. Św. Bonifacego 36

 

Liczba uczestników:  10

 

Opis: Zajęcia warsztatowe dotyczące wyznaczania i osiągania swoich celów w określonym odcinku czasu przy dobrym planowaniu każdego dnia.

3 Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku

 

Forma: Zajęcia grupowe

 

Temat: Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych.

 

Termin: 18.02.2020

 

Miejsce: MCK w Barlinku,

ul. Św. Bonifacego 36

 

Liczba uczestników:  12

 

Opis: Pokazanie różnych form autoprezentacji poprzez wyświetlenie filmu oraz prowadzenie ćwiczeń dotyczących budowania wizerunku.

4 Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku

 

Forma: Zajęcia grupowe

 

Temat: Sporządzanie CV pod konkretną ofertę pracy.

Termin: 19.02.2020

 

Miejsce: MCK w Barlinku,

ul. Św. Bonifacego 36

 

Liczba uczestników:  12

 

Opis: Analiza lokalnego rynku pracy, przygotowanie CV.

5 Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie

 

Forma: Zajęcia indywidualne

 

Temat: Pośrednictwo pracy, dokumenty aplikacyjne.

Termin: 10.02.2020-14.02.2020

 

Miejsce: MCK w Dębnie,

ul. Chojeńska 1

 

Liczba uczestników:  15

 

Opis: Zajęcia mają na celu przedstawienie ofert pracy oraz doskonalenie umiejętności tworzenia CV i listu motywacyjnego.

6 Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie

 

Forma: Zajęcia grupowe

 

Temat: Poznajemy siebie.

Termin: 17.02.2020, 19.02.2020, 21.02.2020

 

Miejsce: MCK w Dębnie,

ul. Chojeńska 1

 

Liczba uczestników:  15

 

Opis: Młodzi ludzie poznają swoje zasoby i umiejętności, dzięki którym będą mogli kształtować swoją drogę zawodową.

7 Młodzieżowe Centrum Kariery w Gryfinie Forma: Zajęcia grupowe

 

Temat: Metody poszukiwania pracy, rozmowa kwalifikacyjna, techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania.

Termin: 10.02.2020 -14.02.2020

 

Miejsce: MCK w Gryfinie,

ul. Szczecińska  19

 

Liczba uczestników:  5-10

 

Opis: Filmy instruktażowe dotyczące metod poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, asertywności oraz metod szybkiego uczenia się i zapamiętywania.

8 Młodzieżowe Centrum Kariery w Łobzie Forma: Konsultacje indywidualne z pośrednikiem pracy

 

Temat: ABC sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Termin: 10.02.2020 -14.02.2020

 

Miejsce: MCK w Łobzie,

ul. Krótka 2

 

Liczba uczestników:  5

 

Opis: Pomoc w opracowaniu życiorysu i listu motywacyjnego.

9 Młodzieżowe Centrum Kariery w Łobzie Forma: Zajęcia grupowe

 

Temat: „CV. Co by było, gdyby?”

Termin: 12.02.2020

 

Miejsce: MCK w Łobzie,

ul. Krótka 2

 

Liczba uczestników:  5

 

Opis: Wykorzystanie gry „CV. Co by było, gdyby…”. Zajęcia mające na celu zachęcenie młodzieży do stworzenia własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej i życiowej, określenia przyszłości zawodowej.

10 Forma: Konsultacje

indywidualne z doradcą zawodowym

 

Temat: według potrzeb

Termin: 17.02.2020 -21.02.2020

 

Miejsce: MCK w Łobzie,

ul. Krótka 2

 

Liczba uczestników:  5

 

Opis: Przeprowadzenie spotkań indywidualnych według potrzeb zainteresowanych osób.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łobzie
11

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łobzie Forma: Warsztaty

 

Temat: Czy warto wybrać szkołę uczącą zawodu?

Kalejdoskop zawodów. Analiza rynku pracy.

 

Termin: 17.02.2020

 

Miejsce: MCK w Łobzie,

ul. Krótka 2

 

Liczba uczestników:  6-8

 

Opis: Wykorzystanie filmów o zawodach. Zawody popularne, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Barometr zawodów.

12 Młodzieżowe Centrum Kariery w Łobzie Forma: Warsztaty

 

Temat: Jak wykorzystać swoje atuty na rynku pracy. Moje kompetencje.

 

 

 

Termin: 20.02.2020

 

Miejsce: MCK w Łobzie,

ul. Krótka 2

 

Liczba uczestników:  6-8

 

Opis: Samoocena mocnych i słabych stron. ćwiczenia ,,Spadek”.

13 Młodzieżowe Centrum Kariery w Policach Forma: Warsztaty

 

Temat: Od marzeń do celu.

 

Termin: 10.02.2020

 

Miejsce: MCK w Policach,

ul. Tanowska 8

 

Liczba uczestników: do 10 osób

 

Opis: Warsztat dotyczący planowania życia w sferze zawodowej i prywatnej. Wyznaczanie celów planowanie i realizacja.

14 Młodzieżowe Centrum Kariery w Policach Forma: Warsztaty

 

Temat: Planuję swoją przyszłość.

Termin: 19.02.2020

 

Miejsce: MCK w Policach,

ul. Tanowska 8

 

Liczba uczestników: do 10 osób

 

Opis: Gry i zabawy integrujące grupę, wycieczka po lokalnych zakładach pracy.

15 Młodzieżowe Biuro Pracy w Szczecinie/

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie

Forma: Warsztaty

 

Temat: Poznaj siebie-mocne strony.

 

 

Termin: 17.02.2020, godz. 12:00

 

Miejsce: ZWK OHP w Szczecinie,

ul. Dworcowa 19, pok. 413

 

Liczba uczestników: 20

 

Opis: Predyspozycje i preferencje zawodowe w kontekście rynku pracy, zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy.

16 Młodzieżowe Biuro Pracy w Szczecinie/

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie

Forma: Warsztaty

 

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna-

autoprezentacja.

 

 

Termin: 19.02.2020

 

Miejsce: ZWK OHP w Szczecinie,

ul. Dworcowa 19, pok. 413

 

Liczba uczestników: 20

 

Opis: Sztuka autoprezentacji kluczem do sukcesu, Oferta dla Ciebie-odpowiedni wybór.

17 Młodzieżowe Centrum Kariery w Stargardzie Forma: spotkanie warsztatowo-informacyjne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

 

Temat: Rynek pracy, sposoby poszukiwania pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego.

Termin: 11.02.2020

 

Miejsce: MCK w Stargardzie,

ul. Jugosławiańska 22a

 

Liczba uczestników: 5-10

 

Opis: Przedstawienie uczestnikom możliwości podjęcia pracy sezonowej i krótkoterminowej, pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego.

18 Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebiatowie Forma: konsultacje indywidualne

 

Temat: Poznaj siebie. Testy zawodowe w tym test Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ).

Termin: 12.02.2020, godz. 8-15

 

Miejsce: MCK w Trzebiatowie,

ul. Kościuszki 25

 

Liczba uczestników: 5

 

Opis: Analiza potrzeb klienta, pomoc w określeniu zainteresowań zawodowych niezbędnych przy planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej.

19 Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebiatowie Forma: zajęcia otwarte dla młodzieży

 

Temat: Kalejdoskop zawodów.

Termin: 14.02.2020, godz. 8-15

 

Miejsce: MCK w Trzebiatowie,

ul. Kościuszki 25

 

Liczba uczestników: 1-8

 

Opis: Spotkanie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, prezentacja zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy.

 

20 Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebiatowie Forma: konsultacje indywidualne

 

Temat: Poznaj siebie. Testy zawodowe w tym test Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ).

Termin: 18.02.2020, godz. 8-15

 

Miejsce: MCK w Trzebiatowie,

ul. Kościuszki 25

 

Liczba uczestników: 5

 

Opis: Analiza potrzeb klienta, pomoc w określeniu zainteresowań zawodowych niezbędnych przy planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej.

21 Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebiatowie Forma: zajęcia otwarte dla młodzieży

 

Temat: CV. Co by było gdyby …?

Termin: 20.02.2020, godz. 8-15

 

Miejsce: MCK w Trzebiatowie,

ul. Kościuszki 25

 

Liczba uczestników: 10

 

Opis: Turniej gier planszowych. Wykorzystanie gier planszowych „Pytaki”, „Emocje”, „CV”.

22 Młodzieżowe Centrum Kariery w Wałczu Forma: warsztaty

 

Temat:                 Ferie dla przedsiębiorczych

 

Termin: 10.02.2020-14.02.2020

 

Miejsce: MCK w Wałczu,

ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

 

Liczba uczestników: 10

 

Opis: Przedsiębiorczość,

osoba przedsiębiorcza,

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

23 Młodzieżowe Centrum Kariery w Wałczu Forma: warsztaty

 

Temat:                 Rynek pracy

 

 

Termin: 17.02.2020-21.02.2020

 

Miejsce: MCK w Wałczu,

ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

 

Liczba uczestników: 10

 

Opis: Jak czytać oferty pracy, jak napisać dobre CV, jak pisać list motywacyjny, jakich błędów unikać przy staraniu się o pracę i podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

LP. Nazwa jednostki organizacyjnej Formy zajęć zorganizowane przez jednostkę w ramach wypoczynku Uwagi
1 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie Warsztaty aktywizująco – motywujące Termin: 17.02.2020

Z uczestnikami Hufca Pracy 16-8
w Koszalinie

Miejsce: siedziba MCIZ Koszalin

2 Mobilne Centrum Informacji zawodowej w Koszalinie Konsultacje indywidualne

 

Temat: Diagnoza predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru zawodu.

Termin: 10.02-21.02.2020

Uczestnicy: Młodzież ucząca się

Miejsce: siedziba MCIZ Koszalin

3 Młodzieżowe Biuro Pracy w Koszalinie Forma: spotkania rekrutacyjne oraz informacyjne Termin: 10.02.2020 – 21.02.2020

 

Miejsce: siedziba CEiPM Koszalin

Krótki opis:

– oferty pracy krótkoterminowej, promocja MBP

 

5 Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinku Forma: warsztaty

 

Temat zajęć: Jak i gdzie szukać pracy krótkoterminowej w okresie ferii zimowych.

Termin: 10.02.2020

 

Miejsce: MCK w Szczecinku,

ul. Kościuszki 47/49

 

Liczba uczestników: 5

 

Opis: Oferty pracy krótkoterminowej.

6 Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinku Forma: warsztaty

 

Temat zajęć: Jak i gdzie szukać pracy krótkoterminowej w okresie ferii zimowych.

Termin: 11.02.2020

 

Miejsce: MCK w Szczecinku,

ul. Kościuszki 47/49

 

Liczba uczestników: 5

 

Opis: Oferty pracy krótkoterminowej.

7 Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinku Forma: warsztaty, gry i zabawy

 

Temat zajęć: Komunikacja interpersonalna.

Termin: 18.02.2020

 

Miejsce: MCK w Szczecinku,

ul. Kościuszki 47/49

 

Liczba uczestników: 10

 

Opis: Uczniowie uświadamiaja sobie role i znaczenie autoprezentacji o raz komunikacji interpersonalnej w grupie.

8 Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinku Forma: warsztaty, gry i zabawy

 

Temat zajęć: Komunikacja interpersonalna.

Termin: 19.02.2020

 

Miejsce: MCK w Szczecinku,

ul. Kościuszki 47/49

 

Liczba uczestników: 10

 

Opis: Uczniowie uświadamiają sobie role i znaczenie autoprezentacji o raz komunikacji interpersonalnej w grupie.

L.P. Nazwa i adres  jednostki organizacyjnej Planowane formy zajęć w ramach ferii zimowych Data realizacji Godziny realizacji
1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania

16-1 w Barlinku

ul. Św. Bonifacego 36

 

Zajęcia świetlicowe: Seanse filmowe, Nordic  Walking „Szlakiem Przygód”, warsztaty decoupage’u . 10.02.2020-14.02.2020 9.00 do 12.00
Zajęcia teatralne, warsztaty ceramiczne w BOK „Panorama”, warsztaty plastyczne, zajęcia fitness, zajęcia piłki nożnej prowadzone przez trenerów Barlineckiej Akademii Futbolu, warsztaty strzeleckie realizowane w świetlicy strzeleckiej LOK Myślibórz. 10.02.2020-14.02.2020 9.00 do 12.00
2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania
16-3 w Stargardzie
ul. Jugosłowiańska 22 a
Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku – zajęcia plastyczne. 10.02.2020 10.00-12.00
Zajęcia świetlicowe 11.02.2020 11.00-13.00
Zajęcia świetlicowe 12.02.2020 10.00-13.00
Zajęcia Krav-Maga. 13.02.2020 17.00-18.30
 Wyjście na siłownie na świeżym powietrzu 14.02.2020 10.00-13.00
Zajęcia świetlicowe 17.02.2020 10.00-13.00
 Zajęcia na lodowisku

 

18.02.2020 17.00-19.00
 Wyjście na siłownie na świeżym powietrzu. 19.02.2020 09.00-12.00
Zajęcia Krav-Maga. 20.02.2020 17.00-19.00
Zajęcia świetlicowe 21.02.2020 10.00-12.00
3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania 16-4 w Łobzie
ul. Krótka 2
Słodko, zdrowo i kolorowo – propagowanie zdrowego odżywiania, wspólne przygotowywanie posiłku, warsztaty kulinarne; ograniczenie marnowania żywności – wtórne wykorzystywanie surowców. 12.02.2020 10:00- 13:00
Wyjazd na basen w Świdwinie. 19.02.2020 10:00 – 13:00
4 Hufiec Pracy
16-5 w Szczecinie
ul. Dworcowa 19, p. IV
Zajęcia plastyczne przygotowanie kartek walentynkowych, wyjście na wrotki 12.02.2020 10.00-15.45
5 Hufiec Pracy
16-6 w Wałczu
ul. Bankowa 13
Zajęcia koła sportowego (hali PCKZiU oraz hala szkoły podstawowej nr 4) 10-22.02.2020 r.(poniedziałek, wtorek, czwartek)
Zajęcia koła fotograficznego „Chwila” 18.02.2020  oraz 20.02.2020 14.30 – 15.30

 

Wyjazd na lodowisko do Piły

 

19.02.2020

 

9.20 – 15.30

 

6 Hufiec Pracy
16-7 w Szczecinie
ul. Gryfińska 151/U1
Wyjście do kina 10-24.02.2020 9.00-13.00
wyjście na lodogryf 10-24.02.2020 10.00-12.00
7 Hufiec Pracy
16-8 w Koszalinie
ul. Morska 43
Wyjście do kina Kryterium

 

12.02.2020 16.00-18.00

 

Obchody Dnia Zakochanych Walentynki – kartki okolicznościowe

 

14.02.2020 11.00-13.00

 

Wyjście do Parku Wodnego

 

18.02.2010 12.00-15.00

 

Obchody Tłustego Czwartku – zakup słodkiego poczęstunku

 

20.02.2020 11.00-13.00

 

Wyjście na lodowisko

 

21.02.2020 12.00-14.00

 

8 Hufiec Pracy
16-9 w Szczecinku
ul. Kościuszki 47-49
Zajęcia rekreacyjno -sportowe w parku miejskim  z wykorzytsaniem siłowni plenerowej zakończone wspólną pizzą. 14.02.2020 12:00 – 14:00
Wizyta w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (zwiedzanie centrum i spotkanie z edukatorem) 20.02.2020 11:00 – 13:00
9 Hufiec Pracy
16-10 w Policach
ul. Tanowska 8
Wyjście na Lodogryf w Policach 10.0.2020  – 21.02.2020 12:00 – 14:00
Wyjście do kina w Policach (Miejski Ośrodek Kultury) 10.0.2020  – 21.02.2020 11:00 – 13:00
Zajęcia przyrodniczo – surwiwalowe „Droga do lasu” 21.02.2020 10:00 – 14:00
10 Hufiec Pracy
16-11 w Dębnie
ul. Chojeńska 1
zajęcia rekreacyjne tenis stołowy, siłownia 10.02.2020- 21.02.2020 10:00 – 14:00
trening strzelecki z wiatrówki 12.02.2020 10:00 – 14:00
Spotkanie z przyrodnikiem p. Markiem Schillerem 14.02.2020 10:00 – 14:00
Zawody strzeleckie 21.02.2020 10:00 – 14:00
11 Hufiec Pracy
16-12 w Trzebiatowie
ul. Torowa 1
Zajęcia na świetlicy: 13.02.2020 9:00 – 11:00
Rozgrywki w piłkarzyki 17.02.2020 9:00 – 11:00
Turniej Darta 19.02.2020 9:00 – 11:00
Wyjście na siłownię fitness club Szymon team 14.02.2020 11:00 – 13:00
Wyjście na siłownię fitness club Szymon team 18.02.2020 11:00 – 13:00
12 Hufiec Pracy
16-13 w Białogardzie
ul. 1-go Maja 18
Turniej gier planszowych „Ferie na wesoło” 12.02.2020 9:00-12:00
Wyjście do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie na zajęcia pt”Bezpieczne ferie” 13.02.2020 10:00 – 12:00
Zajęcia plastyczne – Kartki walentynkowe 14.02.2020 10:00-12:00
Zajęcia sportowo – rekreacyjne- zajęcia na Sali gimnastycznej, wyjście na lodowisko 18.02.2020 9:00-13:00
Wyjście na wystawę do Izby Tradycji Regionalnej. Ekspozycja: „Historia Ziemi Białogardzkiej” 19.02.2020 11:00 -12:00
Zajęcia pt. „Wyprowadź na spacer psa.”- Dla chętnych –  wyjście do schroniska 20.02.2020 10:00 – 13:00
13 Hufiec Pracy
16-14 w Świnoujściu
ul. Norweska 12
Wyjazd do Szczecina, do Muzem Techniki, Jump Parku. 12.02.2020 – 12.02.2020 07:00 – 16:00
Trening koszykówki 10.02.2020 14:00 – 15:30
Trening Piłki nożnej 17.02.2020 16:00 – 17:30
Wyjście do Muzeum Rybołóstwa Morskiego 20.02.2020 11:00 – 13:00

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast