Inspektor ODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kamil Wiącek

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

ul. Dworcowa 19

70-206 Szczecin

e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl

tel. 91 812 79 81 wew. 148