Strona główna O nas Wojewódzka Rada Programowa OHP Posiedzenia Rady Programowej ZWK OHP 2015

Posiedzenia Rady Programowej ZWK OHP 2015

O Gwarancjach dla Młodzieży na Radzie Programowej OHP
Dnia 07.12.2015 roku w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie odbyła się Rada Programowa OHP. Wśród licznych gości byli m.in. Poseł na Sejm – Pan Artur Szałabawka, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin – Pan Mariusz Kądziołka, Burmistrzowie, przedstawiciele służb, Kadra Kierownicza OHP, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Duszpasterz OHP, przedstawiciel MOPR w Szczecinie, a gospodarzem spotkania był Wojewódzki Komendant OHP Pan Tomasz Namieciński. Dominującym tematem spotkania była realizacja Gwarancji dla Młodzieży w postaci projektów „Równi na rynku pracy – YEI” i „Pomysł na siebie – YEI”. Pani Wioletta Wiercimak – kierownik działu projektów europejskich i współpracy międzynarodowej i koordynator projektu RnRP przedstawiła prezentację dotyczącą realizacji projektów realizowanych w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Mowa była m.in. o rodzaju udzielanych wsparć, statystykach projektowych, o zaletach i trudnościach w projektach. Obecni na sali przedstawiciele samorządów i służb deklarowali chęć współpracy i pomocy przy kolejnych projektach. Wszyscy zgodnie uznali, że należy dążyć do spadku bezrobocia i wykluczenia społecznego młodych ludzi wszelkimi dostępnymi środkami.
Posiedzenie Rady Programowej w ZWK OHP
25 maja 2015 r. w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Programowej. W spotkaniu pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Szczecina Pana Mariusza Piotra Kądziołki wzięli udział przedstawiciele urzędów państwowych, samorządów, instytucji powiązanych z lokalnym rynkiem pracy oraz kierownictwo Ochotniczych Hufców Pracy. Gośćmi byli m.in.: Halina Garfunkel Zastępca Dyrektora ds. Oświaty Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, Rafał Dąbrowski Dyrektor Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz,  Dyrektor Zespołu Szkół  Rzemieślniczych Alina Wygocka, Zastępca Dyrektora Elżbieta Paprocka z  Zespołu Szkół  Rzemieślniczych w Szczecinie, Maria Ścibior – Szczepan Dyrektor Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Kuratorium Oświaty reprezentowała Dyrektor Wydziału Pedagogicznego pani Alina Przerwa, natomiast przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie był Zastępca Dyrektor Jacek Cerebież – Tarabicki. Zebranych gości przywitał Wojewódzki Komendant OHP Artur Szałabawka, który podziękował wszystkim za przybycie i omówił tematykę spotkania, odnoszącą się do ,,Roku szkolnego 2014/2015 ogłoszonego Rokiem Szkoły Zawodowej.” Zastępca Dyrektora Elżbieta Paprocka z  Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie podjęła temat ,,Szkoła zawodowa – szkołą trafnego wyboru’’. Naświetliła  jakie konkretne wykształcenie i korzyści daje nauka młodym ludziom w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Ucząc się w tego typu szkole zdobywa się wiedzę ogólną oraz praktykę zawodową i co najważniejsze możliwość podjęcia pracy i szybkiego usamodzielnienia. Następnymi prelegentami byli Pani Halina Garfunkel i Rafał Dąbrowski z Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Temat wystąpienia to ,,Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa – szansą na przyszłość”. Przekazywane treści dotyczyły przede wszystkim zmian w kształceniu zawodowym, organizacji i finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz zdobywania kwalifikacji w rzemiośle. Oprócz interesującej  prelekcji przedstawiciele Izby  przedstawili informacje dotyczące rynku usług szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego. Kolejnym punktem posiedzenia była ,,Współpraca, Szkoła – Pracodawcy’’. Pani Maria Ścibior – Szczepan przedstawiła oczekiwania pracodawców w stosunku do uczestników Zasadniczych Szkół Zawodowych i absolwentów, ale także o szerszym włączeniu się pracodawców w system kształcenia zawodowego, by sprostał nowym wyzwaniom rynku pracy. Działania te zmierzają w kierunku stworzenia mapy „dobrych praktyk” i promowania tych pracodawców, którzy jako partnerzy , realizują długofalową edukację zawodową. Ostatnim punktem posiedzenia Rady Programowej było naświetlenie przez Panią Wiolettę Wiercimak – Kierownika  Zespołu ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej projektu ,,Ginące zawody pomysłem na przyszłość’’. W swojej wypowiedzi  nawiązała do projektu  skierowanego do osób w wieku 18-25 lat, mających niewystarczające kwalifikacje zawodowe, wszystkich chcących się przekwalifikować ale również dla tych, którzy wciąż poszukują swojej drogi zawodowej. Zgodnie z przyjętą koncepcją projektową młodzież nie tylko  kształci się w deficytowych zawodach, ale również czynnie uczestniczy w praktycznych szkoleniach. Spotkanie zakończyło się dyskusją, którą zainicjował Wojewódzki Komendant OHP w Szczecinie Artur Szałabawka.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast