Strona główna O nas Wojewódzka Rada Programowa OHP Posiedzenia Rady Programowej ZWK OHP 2016

Posiedzenia Rady Programowej ZWK OHP 2016

Podsumowania utrzymania rezultatów projektów OHP jako realizator usług rynku pracy oraz Gwarancji dla Młodzieży
14 listopada 2016 r. w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP na temat „Podsumowania utrzymania rezultatów projektów OHP jako realizator usług rynku pracy oraz Gwarancji dla Młodzieży”. Posiedzenie zorganizowane zostało w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, w którym uczestniczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Udział w Radzie wzięli m.in. zastępca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, Poseł RP Artur Szałabawka, Dyrektor Biura Poselskiego Posła Artura Szałabawki – Andrzej Kwinto-Yung, z-ca ZWK OHP Wioletta Wiercimak, Dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, Duszpasterz ZWK OHP ks. Marcin Młodawski, przedstawiciele gmin i starostw zachodniopomorskich, przedstawiciele służb mundurowych, MOPR-u, szkół, Kuratorium Oświaty. Po powitaniu przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Tomasza Namiecińskiego wszystkich przybyłych gości, Przewodniczący Rady Programowej OHP Marek Subocz otworzył posiedzenie.
Następnie Dyrektor CEiPM w Szczecinie Joanna Głogowska omówiła „Posumowanie utrzymania rezultatów projektów OHP jako realizator usług rynku pracy oraz Gwarancje dla Młodzieży”. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Kierownik Zespołu ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Joanny Maciurzyńskiej na temat Realizacji projektów Obudź swój potencjał-YEI i Akcja Aktywizacja – YEI. W czasie spotkania swoje prelekcje na temat problemów z naborem do szkół, Ośrodków Wychowania i Szkolenia oraz Hufców Pracy w województwie zachodniopomorskim wygłosili: Specjalista ds. koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie Elżbieta Paprocka, która powiedziała m. in. jakie konkretne wykształcenie i korzyści daje młodym ludziom nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Ucząc się w tego typu szkole zdobywa się wiedzę ogólną oraz praktykę zawodową i co najważniejsze możliwość podjęcia pracy i szybkiego usamodzielnienia oraz Kierownik OSiW OHP Rów/Trzcińsko-Zdrój Kajetan Kuszko, który zaprezentował swoją jednostkę, a na koniec swojego wystąpienia poprosił obecnych przedstawicieli instytucji i organizacji o pomoc w promocji jego Ośrodka w celu uzupełnienia naboru. Po czym rozdał wszystkim ulotki i plakaty informacyjne przedstawiające jakim zapleczem edukacyjno-socjalnym dysponują, tj. internatem, warsztatami szkoleniowymi, pracowniami komputerowymi, oraz że umożliwiają młodzieży bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie dwóch uchwał. Uchwały podjęte zostały jednogłośnie. Pierwsza z nich dotyczy udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku – Zdroju, druga natomiast dotyczy podjęcia działań zmierzających do przekazania na rzecz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie pomieszczeń obecnie zajmowanych przez ZHP Hufiec Szczecin – Pogodno przy ul. Dworcowej 19. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian jakie czeka szkolnictwo od nowego roku kalendarzowego, podczas której głos zabrała z-ca KG OHP Renata Wicha, Specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie Urszula Berlińska, Poseł RP Artur Szałabawka.
Posiedzenie Rady Programowej OHP w Szczecinie
Dnia 25.04.2016 roku w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. W posiedzeniu uczestniczył Pan Marek Surmacz – Komendant Główny OHP, który wręczył Wicewojewodzie Zachodniopomorskiemu Panu Markowi Suboczowi akt powołania na Przewodniczącego Rady Programowej OHP. Udział w Radzie wzięli m.in. Zastępca Prezydenta Szczecina Pan Marcin Pawlicki, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Posła Artura Szałabawki – Pan Andrzej Kwinto-Yung, przedstawiciele gmin i starostw zachodniopomorskich, przedstawiciele służb mundurowych, MOPR-u, szkół, Kuratorium Oświaty. Po powitaniu przez Wojewódzkiego Komendanta OHP p. Tomasza Namiecińskiego wszystkich przybyłych gości, Przewodniczący Rady Programowej OHP otworzył posiedzenie. Dyrektor Biura ZWK Pan Dariusz Pisarski przedstawił zgormadzonym historię Ochotniczych Hufców Pracy, strukturę OHP oraz działalność Zachodniopomorskiej WK. W swoim wystąpieniu przedstawił OHP jako instytucję, której najważniejszym celem jest dobro młodych ludzi dotkniętych przez różne życiowe problemy i perypetie. W czasie spotkania swoje prelekcje wygłosiły Pani Elżbieta Paprocka – specjalista ds. Koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, Pani Maria Ścibor-Szczepan – Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Szczecinie, Pani Halina Garfunkel – Zastępca Dyrektora d.s. Oświaty w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Pani Urszula Berlińska specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Nawiązywały one do obecnego roku szkolnego 2015/2016, który przez panią Minister edukacji narodowej został ogłoszony „Rokiem otwartej szkoły”. Wszystkie Panie przedstawiały szkoły, jako miejsca otwarte na różną młodzież, i tę olimpijską, i tę, która w nauce potrzebuje większego wsparcia. Omawiały również problemy z jakimi spotykają się w swojej pracy w szkołach i jako rzemieślnicy, którzy często nie mogą znaleźć na rynku pracy przygotowanych do pracy czeladników. Wskazały również, że często spotykają się z osobami po szkołach licealnych, które nie posiadają ani kwalifikacji ani doświadczenia zawodowego przez co nie mogą znaleźć zatrudnienia. Swego rodzaju odpowiedź na tę ostatnią kwestię stanowiły prezentacje Dyrektor CEiPM Pani Joanny Głogowskiej, która omówiła projekt „Ginące zawody” oraz utrzymanie rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz Kierownik zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Pani Joanny Maciurzyńskiej, która z kolei omówiła projekty „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”. Posiedzenie zakończono podejmując jednogłośnie 2 uchwały. Pierwsza z nich dotyczy podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników na rok szkolny 2016/17, druga dotyczy udzielenia wsparcia w zakresie promocji i rekrutacji młodzieży do programu „Gwarancje dla Młodzieży”, skierowanego w szczególności do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Podjęte uchwały przyczynią się do zwiększenia zaangażowania środowiska lokalnego we wspieranie podnoszenia kwalifikacji ludzi młodych i zwiększania ich szans na rynku pracy, m.in. przez uczestnictwo w projektach realizowanych przez OHP, a także zdobywanie zawodu poprzez przynależność do Ochotniczych Hufców Pracy, co w przyszłości zaowocuje zmniejszeniem bezrobocia wśród osób młodych, a także zwiększy liczbę wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast