Strona główna O nas Wojewódzka Rada Programowa OHP Posiedzenia Rady Programowej ZWK OHP 2018

Posiedzenia Rady Programowej ZWK OHP 2018

Rola Ochotniczych Hufców Pracy w kontekście reformy oświaty 30 listopada 2018 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, odbyło się posiedzenie Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej w OHP, której tematem przewodnim było omówienie miejsca i roli OHP w kontekście reformy oświaty. W jej posiedzeniu wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Artur Szałabawka, z-ca Prezydenta Miasta Szczecin – Pan Marcin Pawlicki, Wojewódzki Komendant OHP – Pan Tomasz Namieciński, z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Pani Wioletta Wiercimak, Dyrektor Biura ZWK OHP – Pan Dariusz Pisarski, Dyrektor CEiPM w Szczecinie – Pani Joanna Głogowska oraz przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, przedstawiciele służb mundurowych i kuratorów, MOPR-u, PEFRON-u, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Wojewódzki Komendant OHP przywitał przybyłych gości. Podczas swojego wystąpienia nawiązał do 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Powiedział, że owa rocznica tego ważnego wydarzenia „skłania Polaków do rozważań na temat dzisiejszej Polski, dziś doceniamy poświęcenie naszych rodaków za to, że dzięki nim możemy żyć w wolnym kraju i mówić w ojczystym języku”. Po powitaniu przybyłych gości przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, Wiceprzewodniczący Rady Programowej OHP – Pan Marcin Pawlicki otworzył posiedzenie. Następnie Dyrektor Biura ZWK OHP omówił rolę i miejsce OHP w kontekście reformy oświaty. Przedstawił główne kierunki kształcenia młodzieży OHP, formy kształcenia oraz typy placówek edukacyjnych w OHP. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie, który przedstawił zadania rynku pracy w tym m.in. poradnictwo zawodowe, oferty szkoleń zawodowych oferowane przez rynek pracy, kursy zawodowe, zakres refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych. Na posiedzeniu jedno głośnie zostały podjęte dwie uchwały w sprawie „podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok 2018/2019” oraz „udzielenia wsparcia w spawie podjęcia działań mających na celu wygaszenie trwałego zarządu OSiW w Rowie Trzcińsko-Zdroju, ROSZM Nosowo i ROSZM Świnoujście”. Na zakończenie posiedzenia wystąpił uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – Pan Łukasz Tokarski, który brał udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima’”, który odbył się w dniach 16-18 listopada 2018 r. w Krakowie. Utwory, które Łukasz wykonał – „Biały Krzyż”, „Modlitwa Obozowa” oraz „Jest taki kraj” były pełne uczucia a zgromadzeni na posiedzeniu byli zachwyceni występem młodego solisty. Wojewódzki Komendant OHP wręczył Łukaszowi podziękowanie za udział w festiwalu oraz zaprosił obecnych na słodki poczęstunek z okazji 100-lecia odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości. [/vc_column_text]

Wpływ działalności jednostek rynku pracy OHP na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w województwie zachodniopomorskim

25 kwietnia 2018r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Tematem przewodnim był wpływ działalności jednostek rynku pracy OHP na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w województwie zachodniopomorskim.

Udział w posiedzeniu wzięli m.in. Poseł Artur Szałabawka, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Marcin Pawlicki, Komendant ZWK OHP Tomasz Namieciński i jego Zastępca Wioletta Wiercimak, Dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Komendy Dariusz Pisarski, przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, przedstawiciele służb mundurowych i kuratorów MOPR-u, PFRON-u, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP, Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz szkół. Po powitaniu przybyły gości przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Tomasza Namiecińskiego, Wiceprzewodniczący Rady Programowej OHP Marcin Pawlicki otworzył posiedzenie.

Następnie kierownik ośrodka Katarzyna Pasterska przedstawiła działalność OSiW w Barlinku formy kształcenia młodzieży, frekwencję i wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017. Ponadto funkcjonujące na terenie ośrodka koła zainteresowań dla młodzieży oraz sukcesy uczestników na konkursach ogólnopolskich organizowanych przez KG OHP oraz udział młodzieży w projektach unijnych umożliwiających wymiany zagraniczne. W dalszej części swojego wystąpienia nawiązała do doradztwa zawodowego gdzie na terenie OSiW w Barlinku znajduje się punkt konsultacyjno- doradczy Młodzieżowego Centrum Kariery, gdzie wspólnie z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika jest opracowywana indywidualna ścieżka edukacyjna i zawodowa. Dzięki dobrej współpracy z barlineckimi przedsiębiorcami praktyki zawodowe uczestników OHP odbywają się zarówno w warsztatach OSiW jak również w warsztatach u pracodawców zewnętrznych.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie Joanny Głogowskiej, która przedstawiła zadania rynku pracy w tym m.in. poradnictwo zawodowe, oferty szkoleń zawodowych oferowane przez rynek pracy, kursy zawodowe, zakres refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych, formy realizacji projektów unijnych, efektywność zatrudnieniową odnoszącą się do poszczególnych grup odbiorców wsparcia w projektach OSP-YEI, AA-YEI. W 2018 roku zaplanowano 18 szkoleń zawodowych dla 109 uczestników. W kolejnym punkcie wystąpienia omówiła szkolenia z zakresu „Ginących zawodów” oraz potrzeby rekrutacji młodzieży na szkolenia organizowane przez ZWK OHP i KG OHP.

W dalszej części spotkania Dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, omówił rekrutację młodzieży do jednostek OHP. Przedstawił główne kierunki kształcenia młodzieży OHP, formy kształcenia i typy placówek edukacyjnych w OHP. Na podstawie mapy naboru, przedstawił zakres terytorialny jednostek WK OHP oraz dane liczbowe mówiące o potrzebach  rekrutacyjnych młodzieży na rok szkolny 2018/2019 uczestników stacjonarnych oraz dochodzących. Kolejno Kurator zawodowy Katarzyna Nowakowska – Strojek nawiązała do działań prowadzonych na rzecz młodzieży OHP, które winny być ukierunkowane na wzajemnej współpracy pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół, kuratorów oraz policję, w celu zwiększenia efektywności kształcenia młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Na zakończenie posiedzenia Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwały dotyczące „udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych ZWK OHP w Szczecinie na rok szkoleniowy 2018/2019” oraz „udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży na szkolenia organizowane przez ZWK OHP w Szczecinie i KG OHP”.

 

[/vc_column][/vc_row]

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast