PO WER

Opis projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie dla 64 uczniów w wieku 15-19 lat kształcących się w ramach OHP praktyk zawodowych w zawodzie kucharz, cieśla i technolog robót wykończeniowych. Praktyki zawodowe zostaną przeprowadzone w ośrodku kształcenia zawodowego Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. w Frankfurcie nad Odrą. Celem głównym projektu będzie zwiększenie potencjału zawodowego uczniów ZWK OHP kształcących się w zawodach kucharz, cieśla, technolog robót wykończeniowych poprzez przeprowadzenie dwutygodniowych praktyk zawodowych. Mają one na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników projektu. Projekt przewiduje 4 edycje praktyk, w każdej z nich weźmie udział 16 osób oraz 2 opiekunów.

Realizacja praktyk przypada na rok 2018 (I edycja) oraz na rok 2019 (II, III, IV edycja). Uczestnikami projektu będą 64 osoby, które kształcą się w ramach OHP w systemie dualnym; realizują obowiązek szkolny w szkole podstawowej, szkole branżowej lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodach kucharz, cieśla oraz technolog robót wykończeniowych bezpośrednio u pracodawców. W projekcie będą brali udział uczniowie, którzy zmotywowani są do zdobycia zawodu i odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy a realizacja projektu zakłada uzupełnienie i ubogacenie wiedzy praktycznej w konkretnym zawodzie. Do celów projektu należą: podniesienie poziomu wiedzy praktycznej w zawodzie kucharz, cieśla, technolog robót wykończeniowych, zwiększenie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczestników projektu, podniesienie poziomu znajomości branżowego języka obcego, praktyczna obsługa narzędzi, urządzeń i maszyn oraz praca na materiałach, wykonywanie zadań praktycznych, opanowanie umiejętności podejmowania decyzji dot. zastosowania optymalnych technik pracy, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy na konkretnych przykładach i zadaniach, konfrontacja dotychczas zdobytej wiedzy, porównanie standardów zagranicznych z polskimi, dostęp do nowoczesnych narzędzi używanych w poszczególnych zawodach, doświadczenie w międzynarodowym środowisku.

Instytucja szkoleniowa: BFW Frankfurt nad Odrą – to partner, z którym będzie realizowany projekt po raz drugi. Dobre doświadczenia podczas realizacji pierwszego projektu skłoniły nas do podjęcia współpracy w kolejnym projekcie. Ośrodek kształcenia w Frankfurcie nad Odra specjalizuje się w zawodach związanych z budownictwem, stolarstwem i zawodami gastronomicznymi. Na uwagę zasługuje szeroko rozbudowana oferta kształcenia w zawodach i specjalizacjach budowlanych. O wyborze Ośrodka zadecydował fakt, że uczniowie ZWK OHP kształcą się w zawodach, które są w ofercie szkoleniowej BFW. Ponadto doświadczenie BFW w współpracy z innymi komendami OHP wskazuje na udane partnerstwo w zakresie kształcenia zawodowego. BFW kształci w następujących zawodach: pracownik budownictwa naziemnego, pracownik wykończeniówki, pracownik budownictwa podziemnego, murarz, betoniarz i żelazo-betoniarz, cieśla, płytkarz, posadzkarz, mozaikarz, wykonawca jastrychów, monter płyt gipsowo- kartonowych (suche tynki) budowniczy dróg, budowniczy kanałów i rurociągów, budowniczy studni, stolarz, dozorca dróg, operator maszyn budowlanych i instalator-izoler-ciepłownik, akustyk, kucharz, pracownik gospodarstwa domowego. Uwagę ZWK OHP zwróciła także bogata baza noclegowa oraz dydaktyczna a także rozbudowana oferta kulturalna przewidziana w czasie wolnym dla uczestników praktyk.

Czas wolny: Przewidziana jest realizacja programu kulturowego w dni wolne od stażu zawodowego oraz w godzinach popołudniowych. Realizacja programu kulturowego stawia sobie za cel poznanie kultury, historii i tradycji Niemiec. Program zapewnia także efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego po godzinach spędzanych na pracy podczas stażu. Zaplanowano m.in. zwiedzanie Frankfurtu nad Odrą, wyjazd kulturoznawczy do Berlina, pobyt na kręgielni, wyjście na ściankę wspinaczkową, spotkanie na strzelnicy z mistrzem olimpijskim, wspólny grill. Oprócz poznania Niemiec uczestnicy stażu będą mieli także okazję do lepszej integracji w grupie oraz poznania rówieśników z Niemiec.

Certyfikaty: każdy uczestnik otrzyma dokumenty potwierdzające udział w projekcie tj. certyfikat udziału w przygotowaniu kulturowo – językowym, certyfikat udziału w stażu zawodowym, certyfikat udziału w projekcie oraz certyfikat Europass (w języku polskim i niemieckim) potwierdzający zakres merytorycznie odbytych praktyk.

Organizatorzy projektu zapewniają uczestnikom projektu zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz stroje robocze, opiekę wychowawców oraz instruktorów nauki zawodu, ubezpieczenie i transport na miejsce wraz z powrotem do domu.

Załączniki do pobrania