ERASMUS +

Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. ZWK OHP w Szczecinie realizuje dzięki programowi projekty dotyczące kształcenia zawodowego wspierające rozwój zawodowy uczestników, zdobycie i wykorzystanie kompetencji zawodowych. Realizowane są także wymiany młodzieżowe w oparciu o edukację nieformalną. W projektach wzięła dotychczas udział młodzież z ośrodków OHP m.in. w Barlinku, Rowie, Mielenku Drawskim, Stargardzie.

Projekty Erasmus+ zaplanowane do realizacji na rok 2019:

  1. Projekt „Fit is cool”- jest inicjatywą młodzieży koła sportowego nordic walking z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku. Do realizacji projektu uczestnicy OSiW w Barlinku zaprosili młodzież z Łotwy, Portugalii i Włoch, która podziela ich zainteresowanie aktywnością fizyczną, właściwym odżywianiem, zdrowym stylem życia. Każda grupa projektowa będzie liczyła sześciu uczestników, nad którymi czuwać będzie dwóch liderów. Łącznie w projekcie wezmą udział 32 osoby. Partnerami projektu będą: Associacao Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos (Portugalia), Arte e Cultura Sociale (Włochy) oraz Jurmalas pilsetas Kauguru vidusskola (Łotwa). Wymiana odbędzie się w dniach 10-15 maja 2019 r.
  2. „Mój dziadek tutaj był” – projekt, którego inicjatorem jest Hufiec Pracy w Szczecinku oraz ZWK OHP w Szczecinie. Działania będą realizowane w Bornym Sulinowie, a tematem będzie wspólna pamięć historyczna o przodkach z Polski, Niemiec i Francji – dla łącznie 30 osób. W projekcie wezmą udział EPIDE Francja oraz Internationaler Bund Niemiec. Projekt zakłada wspólne upamiętnienie na terenie Bornego Sulinowa cmentarzy jeńców z trzech państw, którzy przebywali w tym mieście podczas II wojny światowej. Młodzież podczas projektu będzie brała udział w warsztatach fresków, uprzątnie groby jenieckie, będzie uprawiała sport, weźmie udział w spływie kajakowym, a także pozna lepiej historię II wojny światowej. Dzięki projektowi wzrośnie świadomość wydarzeń historycznych w duchu pojednania, zrozumienia i refleksji.
  3. „IVOTEU’19” – projekt będzie realizowany na Słowacji przez organizację „Youth for Equality”. W projekcie weźmie udział 6 uczestników z Hufca Pracy w Koszalinie. Oprócz polskiej młodzieży w wymianie wezmą udział uczestnicy z Słowacji, Czech, Turcji i Węgier. Projekt podejmować będzie temat wyborów w Europie i udziału młodzieży w życiu społecznym i politycznym, podejmować będzie odpowiedzialności za przyszłość Europy, zagadnień eurowyborów. Projekt podniesie wiedzę uczestników na temat demokracji, społeczeństwa, Unii Europejskiej. Udział w projekcie będzie okazją do poznania walorów turystycznych i kulturowych Słowacji.
  4. „Eco – Youth Empowerment”, inicjatorem projektu jest stowarzyszenie ARCUS z Włoch, projekt dotyczyć będzie szeroko rozumianej ochrony środowiska, segregacji śmieci, szacunku do przyrody. Wniosek otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w Włoszech w terminie 5 – 13 sierpnia 2019 r. w miejscowości Polpenazze del Garda. ZWK OHP będzie reprezentować młodzież z opiekunami z HP Wałcz i HP Koszalin. W projekcie weźmie udział łącznie 40 uczestników, w tym 32 uczestników w wieku 13-17 lat oraz 8 opiekunów.

 

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast