Działania projektowe w ramach AA-YEI

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Akcja Aktywizacja – YEI” – ostatnie podsumowania

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie dobiegł końca. Zajęcia projektowe trwały od czerwca 2016 r. do końca lipca 2017 r. W projekcie wzięło udział 150 osób w wieku 15-24 lat.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe: 4 grupy IA – osoby w wieku 15-16 lat, 2 grupy IB – osoby w wieku 16-17 lat, 9 grup II – osoby w wieku 18-24 lat. Nad wszystkimi grupami przez cały czas trwania projektu czuwali koordynatorzy lokalni i opiekunowie grup. Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały zajęcia z psychologami, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz spotkania z doradcami zawodowymi. Najmłodsza grupa, z racji wieku, uczęszczała na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, 120-godzinny kurs języka obcego oraz otrzymała wyprawkę szkolną pod postacią przyborów szkolnych, zeszytów, repetytoriów z przedmiotów szkolnych. Grupa IB uczęszczała na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które trwały ok 1000 godzin, oraz część uczestników z grupy IB ukończyła kurs komputerowy o standardzie ECDL. Grupa II, najstarsza, w trakcie projektu miała możliwość skorzystać z kursu języka obcego, kursu komputerowego o standardzie ECDL, kursu przedsiębiorczości, kursu na prawo jazdy kat. B. Grupa II brała również udział w 150-godzinnych kursach zawodowych, których tematyka była ustalana dla każdego indywidualnie na spotkaniach z doradcami zawodowymi. Uczestnicy szkolili się na magazynierów, sprzedawców, kucharzy, kelnerów-baristów, opiekunki do dziecka, spawaczy, mechaników pojazdów samochodowych, pracowników biurowych. Za zakończony kurs uczestnicy otrzymali stypendium szkoleniowe. Po kursach uczestnicy wzięli udział w zajęciach z kreowania wizerunku. Każdy uczestnik przeszedł metamorfozę oraz otrzymał strój odpowiedni na rozmowę kwalifikacyjną. Tak przygotowana młodzież została skierowana przez pośredników pracy na 3-miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Za odbywanie staży uczestnicy otrzymywali stypendium stażowe. Najlepsi zostali zatrudnieni u pracodawców na umowy o pracę lub zlecenia, pozostałe osoby są w trakcie poszukiwania ofert pracy. W dalszym ciągu mogą liczyć na wsparcie ze strony doradców zawodowych i pośredników pracy. Udział w projekcie był dla naszych uczestników szansą na zmianę ich dotychczasowego życia i łatwiejszy start na rynku pracy.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychPodsumowanie staży zawodowych w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI”W Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP 31.07.2017 r. dobiegły końca ostatnie staże zawodowe w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Był to końcowy etap realizacji projektu. Po stażach zawodowych młodzi ludzie stanęli przed możliwością zdobycia swojej nowej, wymarzonej pracy.
Część osób ma już za sobą podpisanie umów o pracę. Niektórzy jeszcze przy pomocy pośredników pracy i doradców zawodowych poszukują ofert pracy. W trakcie staży młodzież miała szansę sprawdzić się przy pracy w zawodach, do wykonywania których nabyli kwalifikacje w trakcie kursów zawodowych. Stażyści na stażu otrzymywali stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdów, refundację opieki nad dzieckiem, a pracodawcy otrzymali wyposażenia stanowisk pracy oraz refundacje dodatku wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. Uczestnicy twierdzą zgodnie, że udział w projekcie przyniósł im dużo dobrego. Zdobyli nowe kwalifikacje, podszkolili język oraz znajomość obsługi komputera, odbyli kurs na prawo jazdy kat. B, a najlepsi zdobyli uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Zakończenie projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w MCK DębnoW Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie 18 lipca 2017 r. ostatni uczestnicy zakończyli swój udział w projekcie „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Na zakończenie projektu, którego końcowym etapem było odbycie 3-miesięcznych staży zawodowych u lokalnych pracodawców, uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu staży i o ukończeniu projektu. Część uczestników zdobyła zatrudnienie, część właśnie weszła na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami zawodowymi, co ułatwi im poszukiwanie odpowiednich ofert pracy. Beneficjenci projektu odebrali dokumenty zdobyte w czasie wsparć w ramach projektu, przygotowali dokumenty aplikacyjne pod okiem doradcy zawodowego i ruszyli na podbój lokalnego rynku pracy. Koordynator lokalny projektu i opiekun grupy życzyły powodzenia na rozmowach kwalifikacyjnych i ogromu ofert zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” w Hufcu Pracy w Świnoujściu

W okresie trzech miesięcy, podczas trwania projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, uczestnicy projektu odbyli staże zawodowe w różnych firmach na terenie Świnoujścia.

Jeden ze staży odbywał się w Telewizji Świnoujście pod okiem Pana Tomasza Sawickiego. Uczestnik stażu w zawodzie grafik-operator montażysta – Adrian Kołodziej – miał możliwość nauczyć się podstawowej obsługi urządzeń technicznych, katalogować i archiwizować materiały, poznać zasady wypełniania sprawozdań dotyczących praw autorskich, poznać zasady operowania kamerą w studio, jak i w terenie, montować materiał filmowy z ostrymi przejściami w programie Adobe Premiere, poznać zasady obróbki wykonanych zdjęć przy użyciu ustawień i filtrów AP.
Każdy uczestnik projektu, przy pomocy pośrednika pracy, miał możliwość wybrać staż, będący podsumowaniem zdobytych umiejętności w trakcie kursów zawodowych. Udział w projekcie była to bardzo pomocna inicjatywa, odnosząca się do przyszłości naszych uczestników, związanej z ich wejściem na rynek pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończony projekt „Akcja Aktywizacja-YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku zakończył się ostatni etap projektu „Akcja Aktywizacja -YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W projekcie udział brała młodzież nie ucząca się i nie pracująca w wieku 18-24 lata. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, chociaż ilość miejsc była ograniczona. Stażyści ukończyli właśnie 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców w Barlinku.

Przez ten czas mieli możliwość nabyć nowych doświadczeń zawodowych. Jedna z grup pracowała w charakterze ślusarz-spawacz, inni jako sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej. Projekt wdrożył młodzież do realizacji celów zawodowych oraz ułatwił wejście na rynek pracy. Obecnie istotną rolę odgrywa dalsza współpraca z lokalnymi pracodawcami. Na ten moment możemy poinformować, że od 24 lipca 2017 r. u pracodawcy, gdzie odbywał się staż pracuje już jeden stażysta na stanowisku sprzedawca. Mamy także deklarację innego pracodawcy, że w niedalekiej przyszłości, bo jeszcze w tym miesiącu zatrudnione zostaną 2 osoby w charakterze spawaczy. Pozostała grupa przy wsparciu doradcy zawodowego i pośrednika pracy aktywnie będzie poszukiwać zatrudnienia. Dodatkowym atutem na rynku pracy są otrzymane zaświadczenia o ukończeniu projektu oraz o ukończeniu stażu zawodowego, które pomogą łatwiej przekonać pracodawców, że uczestnicy projektu są w pełni przygotowani do podjęcia zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie staży zawodowych w projekcie AA-YEI w PPP Drawsko Pom.

W dniu 27.07.2017 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zakończyli odbywanie trzymiesięcznych staży zawodowych.

Każdy stażysta pod nadzorem opiekuna stażu, zdobył wiedzę i doświadczenie zawodowe zgodne z wiedzą teoretyczną przyswojoną podczas kursu zawodowego. Staże zawodowe były ważnym etapem przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej. Udział w projekcie dał młodym ludziom szansę na uzyskanie nowego zawodu i zdobycie doświadczenia zawodowego dzięki czemu zwiększyli oni swoją samoocenę, wiarę we własne siły oraz możliwości.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Akcja Aktywizacja – YEI” Koniec stażu zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery Wałcz

W minionym tygodniu uczestnicy z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu zakończyli 3 – miesięczny staż u pracodawców zorganizowany w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Z tej okazji zostało zaaranżowane spotkanie uczestników projektu z koordynatorem i opiekunem grupy, podczas którego zostały wręczone zaświadczenia ukończenia staży zawodowych i całego projektu. Była to też wspaniała okazja do podsumowania działań podczas trwania projektu. Udział w Projekcie dał młodym ludziom szansę na uzyskanie nowego zawodu, zdobycie doświadczenia zawodowego i zawarcie nowych znajomości. 5 osób zostało zatrudnionych w ramach gwarancji zatrudnienia u pracodawców, u których odbywali staż zawodowy. Pozostali uczestnicy projektu są wspierani przez opiekuna oraz pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Akcja Aktywizacja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie – staże zawodowe

Dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, lipiec jest ostatnim miesiącem odbywania staży zawodowych.

Uczestnicy przez trzy miesiące mieli możliwość pod okiem swoich opiekunów wybranych przez pracodawców nabyć umiejętności praktyczne w takich zawodach jak: stylistka paznokci, kucharz, magazynier a także pracownik biurowy. Stażyści wykorzystywali wiedzę zdobytą podczas kursów zawodowych. Uczestnicy sumiennie i starannie wykonywali obowiązki omówione w Indywidualnym Programie Stażu, i dzięki temu niektórzy mają szansę na kontynuowanie zatrudnienia u pracodawców na podstawie umów o pracę.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Akcja Aktywizacja – YEI” zakończenie i podsumowanie projektu w Szczecinku

W Hufcu Pracy w Szczecinku, w dniu 13 lipca 2017 r., odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu „Akcja Aktywizacja –YEI”, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

W szczecineckim hufcu w okresie od 04 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wsparciem w ramach projektu objętych zostało 10 osób w wieku 18-24 lat nie uczących się i nie pracujących, tzw. grupa NEET. W tym czasie młodzi ludzie uczestniczyli w następujących formach wsparcia, zarówno grupowych jak i indywidualnych: doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, warsztaty zapobiegania depresji, pośrednictwo pracy oraz warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Cztery uczestniczki brały udział w kursie na prawo jazdy kat. B. Ponadto cała grupa odbyła kursy zawodowe, a ostatnią formą wsparcia były trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców, trwające od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. Udział w projekcie stworzył uczestnikom szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i nabycia cennych umiejętności oraz wykorzystania wiedzy, którą uzyskali podczas kursów zawodowych.
Dzięki stażom młodzi ludzie zdobywali swoje pierwsze doświadczenie zawodowe, podnieśli poziom kompetencji, a tym samym poczucia własnej wartości. W czasie kursów zawodowych i podczas stażów zawodowych otrzymywali stypendium szkoleniowe. Każdy z uczestników miał przydzielonego opiekuna z ramienia pracodawcy,  a dodatkowo czuwali nad nimi opiekun grupy i koordynator lokalny z ramienia OHP. Można powiedzieć, że cel projektu został osiągnięty w wysokim stopniu. Siedmiu z dziesięciu uczestników projektu podpisało umowy o pracę z pracodawcami, u których odbywali staż. Jedna  z uczestniczek otrzymała na okres próbny propozycję pracy w markecie,  kolejna planuje prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a jedna aktywnie poszukuje pracy. Mamy nadzieję, że wykorzystując nabyte umiejętności praktyczne i społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, wkrótce też podejmie pracę.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu

Staże zawodowe u pracodawców dla uczestników z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu powoli dobiegają końca. Staże zostały zorganizowane w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Stażyści przez trzy miesiące pod okiem swoich opiekunów z ramienia pracodawców nabyli umiejętności praktyczne w wybranych zawodach wykorzystując wiedzę nabytą w trakcie kursów zawodowych. Uczestnicy projektu w niektórych przypadkach będą mogli kontynuować zatrudnienie jako pełnoetatowi pracownicy na podstawie umów o pracę.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

„Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK Dębnie – coraz bliżej końca…

W dniu 10.07.2017 r. odbyło się jedno z ostatnich spotkań z uczestnikami projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie. W trakcie projektu nasi uczestnicy mieli możliwość skorzystać z bogatej oferty wsparć, były to m.in. zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy.

Dodatkowo kilku uczestników mogło zrobić prawo jazdy kat. B oraz podszkolić znajomość języka niemieckiego. Dla wszystkich przewidziany był kurs zawodowy, który był wybierany razem z doradcą zawodowym pod kątem zainteresowań i umiejętności uczestników w trakcie tworzenia Indywidualnego Planu Działania. Młodzież wzięła udział w zajęciach z kreowania wizerunku oraz w zakupach ubrań odpowiednich na rozmowę kwalifikacyjną.
Staże powoli dobiegają końca, uczestnicy zaczynają poszukiwać ofert pracy odpowiednich dla siebie na lokalnym rynku pracy. By to osiągnąć, potrzebują dobrze napisanego i aktualnego CV. Razem z doradcą zawodowym ponownie ćwiczyli umiejętności związane z tworzeniem dokumentów aplikacyjnych. Umiejętność ta ułatwi im pierwszy kontakt z pracodawcą, gdyż dobrze napisane CV z odpowiednim zdjęciem jest decydującym krokiem do dalszych rozmów i podjęcia stałej pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie staży zawodowych przez uczestników projektu „Akcja Aktywizacja YEI” z MCK ZłocieniecUczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu, zakończyli odbywanie trzymiesięcznych staży zawodowych. Było to ostatnie wsparcie projektowe, trwające od 11.04.2017 r. do 10.07.2017 r.
Stażyści wykonując praktyczne zadania na stanowisku pracy, pod nadzorem opiekuna stażu, zdobyli wiedzę i doświadczenie zawodowe. Każdy uczestnik odbywał staż w zawodzie, który zdobył podczas kursu zawodowego, dzięki czemu uzyskał wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną w danym zawodzie. Za każdy miesiąc odbywania stażu uczestnikom przysługiwało stypendium stażowe, stanowiące dodatkową motywację do uczestnictwa w stażach. Staże zawodowe były ważnym etapem przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.
Stażyści przyznali, iż odbyty staż, to doskonałe przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Podkreślali również, że sumienność i zaangażowanie w wykonywane przez nich obowiązki zawodowe, skutkowało uznaniem pracodawców, przez co zwiększyli swoją samoocenę, wiarę we własne siły i możliwości. Ponadto rezultatem końcowym jest zwiększenie aktywności w zakresie znalezienia i podjęcia pracy przez uczestników projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychStaże w MCK Dębno w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”Projekt „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w MCK Dębno trwa. W miesiącu czerwcu beneficjenci projektu kontynuują ostatni etap projektu – odbywają staże zawodowe u lokalnych pracodawców.
Młodzież pracuje w zawodach: magazynier i pracownik biurowy. Opiekun grupy i koordynator lokalny projektu na bieżąco monitorują postępy w pracy naszych uczestników, rozwiązują wynikające niejasności, wspierają na każdym kroku uczestników. Beneficjenci wdrażają się w dorosłe życie pracownicze, realizując zadania z programu staży. Przedsiębiorcy chwalą sobie zaangażowanie młodych ludzi, niektórzy z nich znajdą stałe zatrudnienie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe dobiegają końca

Od dnia 11.04.2017 r. uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu, odbywają trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Zakończenie staży planowane jest na dzień 10.07.2017 r.

Celem stażu jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas kursu zawodowego oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Młodzież z grupy MCK Złocieniec odbywa staże na następujących stanowiskach pracy: kosmetyczka, magazynier – sprzedawca oraz pracownik biurowy. Każdy pracodawca wyznaczył opiekuna stażysty, który udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań zawodowych. Za każdy miesiąc odbywania stażu uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe.
Stażyści są zgodni, iż odbywany staż, jest doskonałym przygotowaniem do samodzielnego wykonywania pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poznania własnych możliwości na rynku pracy. Natomiast sumienne i staranne wykonywanie czynności oraz zadań stwarza możliwość zatrudnienia u pracodawcy po odbyciu stażu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychUdany start uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”W ZWK OHP w Szczecinie projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powoli zbliża się ku końcowi.W maju udział w projekcie zakończyło 19 uczestników z grupy IB z Hufca Pracy w Szczecinie oraz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Stargardzie. Uczestnicy zakończyli po ponad pół roku kwalifikacyjne kursy zawodowe, a ostatnimi zajęciami w projekcie były warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcami zawodowymi. Obecnie trwają jeszcze staże zawodowe u lokalnych pracodawców realizowane w ramach grupy II. Pierwsze zakończą się już 30.06.2017 r., kolejne w połowie lipca, ostatnie osoby skończą staże 31.07.2017 r. Wielu uczestników, którzy sprawdzają się na stażach, ma szansę na kontynuację współpracy z pracodawcami, już nie jako stażyści, ale pracownicy. Pozostałym opiekunowie grup wraz z pośrednikami pracy pomogą w poszukiwaniu zatrudnienia.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Uroczyste rozdanie dyplomów czeladniczych w projekcie „Akcja Aktywizacja-YEI”

3 czerwca 2017 r. w Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie odbyło się wręczenie dyplomów czeladniczych dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Hufca Pracy 16-5 w Szczecinie.  Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozpoczęły się pod koniec listopada 2016 r. i trwały do maja 2017 r. Uczestnicy uczyli się zawodów takich jak: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz, kucharz, lakiernik samochodowy i monter instalacji budowalnych.

Pracodawcy, u których były prowadzone kursy, zrzeszeni są w Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie. Każdy KKZ kończył się egzaminem praktycznym, pisemnym i teoretycznym. W dniu rozdaniu dyplomów Dyrektor Izby Rzemieślniczej Pan Rafał Dąbrowski pogratulował wszystkim uczestnikom uzyskania pozytywnych ocen z egzaminów czeladniczych. Wspomniał, że uzyskany tytuł i dyplom to dla nich przepustka do lepszej pracy i zarobków na terenie całej Unii Europejskiej. Koordynator lokalny projektu, Pani Małgorzata Siennicka, podziękowała uczestnikom za wytrwałość i życzyła wszystkim samych sukcesów w dalszym życiu zawodowym.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Staże zawodowe w Hufcu Pracy Świnoujście w ramach projektu „Akcja Aktywizacja- YEI”

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z grupy HP Świnoujście odbywają aktualnie trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Wszyscy stażyści odbyli wcześniej kursy zawodowe, staże odbywają się na stanowiskach zgodnych z kierunkami tych kursów.

Dzięki udziałowi w tym etapie projektu stażyści zapoznają się ze sposobem funkcjonowania danego zakładu pracy oraz z zasadami ich organizacji, poprzez co zyskują większe doświadczenie i możliwości rozwoju na rynku pracy. Jednym z uczestników staży jest Pan Adrian.
Zatrudniony został w TV Świnoujście i tam zapoznaje się ze specyfiką pracy w mediach na stanowisku grafika komputerowego. Według pracodawcy jest bardzo zaangażowany i zainteresowany tą oryginalną działalnością, jaką jest praca w telewizji. W przyszłości chciałby podjąć dalsze kształcenie umożliwiające kontynuowanie pracy w tej lub podobnej firmie.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe w ramach projektu Akcja Aktywizacja –YEI

Od dwóch miesięcy w Hufcu Pracy w Szczecinku trwają płatne staże zawodowe uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dziesięciu uczestników projektu zdobywa wiedzę, poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowiskach pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe młodzi ludzie zdobywają u lokalnych pracodawców takich jak: Forest Sp. z o.o., Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Orient SPA, Przedszkole Niepubliczne „U cioci Gosi”, Erge-Met Sp. z o.o, , Słowik Andrzej Słowikowski, Firma Handlowo-Usługowa „Lemon, Spółka Rolnicza Juchowo i Sklep Przemysłowy Stanisław Filowiat w Barwicach. W w/w firmach młodzież doskonali swoje umiejętności na stanowiskach: pracownik obsługi biura, kosmetyczka, opiekunka dziecięca, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik gospodarczy-konserwator oraz magazynier-sprzedawca. Poprzez staż młodzi ludzie poznają zasady organizacji i sposoby funkcjonowania zakładu, a także stosowane w nich procesy technologiczne. Każdy uczestnik ma przydzielonego opiekuna z ramienia pracodawcy. Dodatkowo nad stażystami czuwa opiekun i koordynator lokalny z Hufca Pracy. Staże zawodowe są ostatnią formą wsparcia udzielaną uczestnikom projektu. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas stażu pozwolą na zwiększenie zdolności adaptacyjnych młodzieży do nowych warunków pracy i stanowią dobry początek budowania kariery zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychStaże zawodowe w MCK Dębno w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”Realizacja projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK Dębno trwa. W miesiącu maju beneficjenci projektu realizują ostatni etap projektu, czyli odbywają 3-miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.
Młodzież pracuje w zawodach: magazynier i  pracownik biurowy. Opiekun grupy i koordynator lokalny monitorują ich postępy w pracy. Rozwiązują niejasności i wspierają przedsiębiorców. Beneficjenci wdrażają się w dorosłe życie pracownicze, realizując zadania z programów staży. Przedsiębiorcy chwalą sobie zaangażowanie młodych ludzi, niektórzy z nich znajdą stałe zatrudnienie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychStaże zawodowe uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” z grupy MCK ZłocieniecUczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, finansowanego ze środków unijnych, z grypy MCK Złocieniec, aktualnie odbywają trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Wszyscy stażyści rozpoczęli staże w dniu 11.04.2017 r., natomiast zakończą je w dniu 10.07.2017 r.
Staże zawodowe to forma zdobywania wiedzy lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Uczestnicy projektu odbywają staże na stanowiskach pracy zgodnych z kierunkiem ukończonego wcześniej kursu zawodowego. Dzięki udziałowi w tym wsparciu projektowym stażyści zapoznają się ze sposobem funkcjonowania danego zakładu pracy oraz zasadami ich organizacji, dzięki czemu zwiększą swoje zdolności adaptacyjne do nowych warunków pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychNowi spawacze u pracodawcy w Barlinku w ramach projektu „Akcja aktywizacja- YEI”W Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku odbywa się staż zawodowy ślusarz-spawacz metodą MAG 135 w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Po ukończonym w tym kierunku kursie zawodowym, uczestnicy uzyskali świadectwa potwierdzające wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną. Praktycznej nie mogli się doczekać, ponieważ swoją przyszłość wiążą z zawodem spawacza.
Po uzyskaniu uprawnień do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, zapoznają się pod okiem opiekunów staży ze specyfiką pracy na stanowisku ślusarz-spawacz. Po wstępnych rozmowach pracodawca zadeklarował chęć zatrudnienia uczestników na umowę o pracę – tych którzy będą cechować się odpowiedzialnością, punktualnością oraz motywacją do pracy. 3-miesięczny staż daje możliwość nabycia pozytywnych nawyków w środowisku pracy, które będą rzutowały na dalszą zawodową przyszłość.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychPierwsze prawo jazdy  kat. B w ramach projektu „Akcja Aktywizacja–YEI” w Hufcu Pracy w Szczecinku  już odebraneCztery uczestniczki projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego przez Hufiec Pracy w Szczecinku w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, otrzymały dodatkowe wsparcie w formie kursu prawa jazdy kategorii B. Umiejętności niezbędne do zdania egzaminu na prawo jazdy uczestniczki nabywały pod okiem instruktora jazdy z Auto Szkoły Omega ze Szczecinka. Na dzień dzisiejszy wszystkie zdały egzamin państwowy teoretyczny. Jedna uczestniczka, Małgorzata Krauza, zdała również egzamin praktyczny i jako pierwsza odebrała prawo jazdy. Za trzy pozostałe trzymamy mocno kciuki, gdyż niebawem będą zdawały egzamin praktyczny. Wszystkie zgodnie twierdzą, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi im funkcjonowanie na lokalnym rynku pracy i zwiększy szansę na znalezienie zatrudnienia. Należy zaznaczyć, że ma to szczególne znaczenie dla osób mieszkających na terenach wiejskich.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Egzaminy czeladnicze w HP Szczecin

W Hufcu Pracy w Szczecinie dobiegł końca kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  w projekcie  „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 12 maja uczestnik projektu przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w w/w zawodzie.

Pierwsza część egzaminu – praktyczna odbyła się w warsztacie samochodowym GM-AUTO, część teoretyczna odbyła się 15 maja w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Uczestnik egzaminu w pierwszej kolejności musiał odpowiedzieć na pytania pisemne, a następnie odbył się egzamin ustny przed komisją. Nasz uczestnik zdał egzamin i uzyskał tytuł czeladnika.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych„Akcja Aktywizacja – YEI” – Egzaminy czeladnicze uczestników ze StargarduMłodzież biorąca udział w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Stargardzie kończy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Przyszli mechanicy pojazdów samochodowych 12 maja odbyli egzamin praktyczny, a 15 maja teoretyczny, który składał się z dwóch części: egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego. Wszyscy młodzieńcy byli bardzo przejęci i podekscytowani tym, że trud, który włożyli w pracę na praktykach zostanie podsumowany i oceniony. Uczestnicy w części pisemnej odpowiadali na pytania z takich kategorii jak: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Część ustna polegała na udzieleniu przez nich odpowiedzi na pytania z zakresu: technologii, maszynoznawstwa i materiałoznawstwa. Dzięki pozytywnym wynikom na egzaminach młodzież uzyska stopień czeladnika w zawodzie, który sobie wybrała. Gratulujemy wszystkim przyszłym mechanikom!

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychPo metamorfozach w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI”Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie realizuje projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dobiegł końca kolejny z etapów projektu – zajęcia z kreowania wizerunku wraz z przeprowadzeniem metamorfoz.
Uczestnicy z Hufców Pracy w Szczecinku i Świnoujściu, z Młodzieżowych Centrów Kształcenia w Barlinku, Dębnie, Sławnie, Wałczu i Złocieńcu oraz z Punktów Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim i Kołobrzegu poddali się profesjonalnym zabiegom kosmetycznym, fryzjerskim i barberskim. Efekty metamorfoz zaskoczyły zarówno opiekunów grup, jak i samych uczestników projektu. Metamorfozy zostały zakończone zakupem strojów odpowiednich na rozmowę kwalifikacyjną. Zarówno uczestniczki, jak i uczestnicy prezentowali się profesjonalnie i elegancko. Dzięki temu wsparciu wzrosła samoocena młodych ludzi, a także ich pewność siebie. Po tak udanych zajęciach młodzież rozpoczęła ostatni już etap realizacji projektu jakim są 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Metamorfozy uczestników projektu AA-YEI w PPP Drawsko Pom.

W dniu 5.05.2017 r. beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzięli udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku. Metamorfozy uczestników odbyły się w Salonie Fryzjerskim Anny Andrukianiec w Drawsku Pom.

Beneficjenci projektu chętnie skorzystali z usług fryzjerskich i porad profesjonalnego stylisty. Dla każdego z uczestników przewidziano zakup stroju potrzebnego na rozmowę kwalifikacyjną u przyszłego pracodawcy. Warsztaty przyczyniły się do zwiększenia samooceny wśród uczestników projektu oraz lepszego zaprezentowania ich wizerunku na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warsztaty kreowania wizerunku w HP Świnoujście

W dniu 29.04.2017 r. uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wzięli udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku, wraz z metamorfozą, zorganizowanych przez Salon „Piękne Włosy” w Świnoujściu.

Młodzież biorąca udział w projekcie mogła skorzystać z usług fryzjerskich oraz porad profesjonalnego stylisty. Dla każdego z uczestników przewidziano zakup stroju potrzebnego na rozmowę kwalifikacyjną. Warsztaty miały na celu podniesienie pewności siebie i lepszego zaprezentowania własnego wizerunku na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychMetamorfoza w Kołobrzegu w ramach projektu „Akcja Aktywizacja –YEI”W dniach 28 i 29.05.2017r. w kołobrzeskiej jednostce PPP w Kołobrzegu, odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługa stylisty.
Młodzież biorąca udział w projekcie  „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dzięki temu przedsięwzięciu miała możliwość skorzystać z profesjonalnej porady wizażysty, usługi kosmetycznej czy fryzjerskiej. Dla każdego uczestnika przewidziany był zakup stroju adekwatnego do zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Całe wydarzenie miało na celu podnieść pewność siebie wśród uczestników co ma zaowocować w przyszłości sukcesami w życiu osobistym jak i zawodowym.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychProjekt „Akcja Aktywizacja- YEI” w MCK SławnoW Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie dnia 25 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i metamorfoza każdego uczestnika biorącego udział w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Młodzież miała możliwość skorzystania z usługi fryzjerskiej, fachowej porady wizażysty oraz doboru odpowiedniego stroju na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas zajęć poruszane były tematy między innymi: kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, dress code, wizerunek w pracy i przy rozmowie kwalifikacyjnej, autoprezentacja. Przed naszymi uczestnikami są staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe w Kołobrzegu w ramach projektu „Akcja Aktywizacja –YEI”

Obecnie w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy trwają trzymiesięczne staże zawodowe dla młodzieży będącej uczestnikami projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Staże stanowią fundamentalny element przygotowania ich do wejścia na rynek pracy, podczas których młodzież ma możliwość skonfrontowania zdobytej wiedzy z praktycznymi umiejętnościami. Pod okiem opiekunów oprócz wiedzy zawodowej uczestnicy uczą się również dyscypliny, obowiązkowego wywiązywania się z powierzonych zadań oraz współdziałania. Staże odbywają się u lokalnych pracodawców w zawodach tj; opiekunka dziecięca, cukiernik, florystka, magazynier czy kosmetyczka. Każde z działań, którymi objęci są uczestnicy podczas projektu ma przynieść wymierną korzyć dla każdego z nich w postaci umowy o pracę.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe w Wałczu

Stażyści w zawodach kucharz, sprzedawca, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i programu magazynowego, pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości oraz mechanik pojazdów samochodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu realizują staż zawodowy u pracodawców. Staż został zorganizowany w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Stażyści odbywają staże pod okiem swoich opiekunów wyznaczonych przez pracodawcę w Bricomarche, Intermarche, hurtowni Elmes, przedsiębiorstwie usługowo-gastronomicznym „Gastronomik” oraz w zakładzie maszyn rolniczych w Wałczu. Stażyści uważają, że jest to bardzo dobra okazja oraz sposób na zdobycie doświadczenia i umiejętności zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy. Młodzi ludzie czerpią wiedzę i umiejętności od swoich opiekunów, a także od kadry administracyjnej. Po zakończeniu stażu uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania zatrudnienia u pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Po metamorfozach w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” w MCK Dębno

Projekt „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w MCK Dębno trwa. W miesiącu kwietniu beneficjenci projektu kończą kursy zawodowe: magazynier z obsługą wózka jezdniowego i pracownik administracyjno-biurowy z elementami rachunkowości.

Ostatnim etapem zajęć dla uczestników projektu były warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i metamorfoza każdego uczestnika. W dniu 18 kwietnia  2017 r  uczestnicy  projektu z grupy MCK Dębno brali udział w takich zajęciach. Młodzież miała możliwość skorzystania  z usługi fryzjerskiej, fachowej porady wizażysty oraz doboru odpowiedniego stroju na rozmowę kwalifikacyjną. Przed naszymi uczestnikami są staże zawodowe u lokalnych pracodawców.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warsztaty kreowania wizerunku połączone z metamorfozą w Hufcu Pracy w Szczecinku 

W dniach 14-15 kwietnia 2017 roku w Szczecinku odbywały się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Uczestnicy projektu Akcja Aktywizacja –YEI realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z HP Szczecinek metamorfozę swojego wizerunku przechodzili pod kierunkiem Pani Doroty Kokoszyńskiej – wizażystki i doradcy do spraw wizerunku.
Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży jak ważna jest umiejętność kreowania własnego wizerunku podczas wchodzenia na rynek pracy. Uczestnicy w podziale na dziewczęta i chłopców dowiedzieli się jak kreuje się  profesjonalnego pracownika, co to jest dress code oraz jakie są zasady modelowania twarzy fryzurą oraz zarostem. Omówiono rodzaje typów budowy sylwetek damskich i męskich oraz przeprowadzono analizę kolorystyczną, będącą jedną z metod wspomagających tworzenie wizerunku danej osoby. Poruszono również zagadnienia dotyczące kultury słowa i gestu, zwracając uwagę na najczęstsze faux – pa w komunikacji niewerbalnej. Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego uczestnika. Młodzi ludzie po zabiegach fryzjerskich oraz kosmetycznych mogli skupić się na odpowiednim ubiorze, korzystając indywidualnie z pomocy specjalistki.  Każdy miał możliwość wyboru garderoby, którą otrzymał w ramach realizowanego projektu. Efekt całego przedsięwzięcia okazał się rewelacyjny. Wszyscy poczuli się pewniej, udoskonalili swój wygląd, tak więc z nieukrywaną radością oraz nowo nabytą wiedzą  powracali do domów.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nowi spawacze w Barlinku w ramach projektu „Akcja aktywizacja- YEI”

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku trwa szkolenie zawodowe ślusarz-spawacz metodą MAG 135. Kurs daje możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną.

Tej praktycznej nie mogli się już doczekać uczestnicy projektu, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z zawodem spawacza. Uczestnicy kursu uzyskają  uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie spawacz. Wiedza ta jest niezbędna do pracy na samodzielnym stanowisku. Wybór tego szkolenia zawodowego uwzględniał zapotrzebowanie zgłaszane osobiście, uwarunkowania rynku pracy, jak również cechy i predyspozycje osobowościowe określone przez doradcę zawodowego w Indywidualnym Planie Działań. Po zakończeniu kursu odbędzie się egzamin nadający uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie ślusarz-spawacz. Młodzież otrzyma także stosowne zaświadczenia i certyfikaty. Następnie pośrednik pracy skieruje uczestników na 3-miesięczny staż zawodowy do pracodawców na terenie miasta i gminy Barlinek. Dzięki temu młodzież będzie mogła poznać specyfikę związaną ze środowiskiem pracy. Osoby, które pokażą się z jak najlepszej strony mają szanse na zatrudnienie w tutejszych zakładach pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie zajęć z indywidualnego pośrednictwa pracy w PPP Drawsko Pom.

W dniu 12.04.2017 r. beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja  YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zakończyli zajęcia z indywidualnego pośrednictwa pracy realizowane w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim.

Pośrednik pracy przeprowadziła z każdym uczestnikiem projektu spotkania dotyczące organizacji staży zawodowych. Beneficjenci zostali poinformowani o zakresie ich obowiązków, długości stażu i przysługujących im prawach i wynagrodzeniu. Ponadto zapoznali się z regulaminem stażu i umową trójstronną stażysty. Podczas zajęć pośrednik pracy poinformowała o konieczności rzetelnego prowadzenia dziennika stażu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt „Akcja Aktywizacja- YEI” w MCK Sławno

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie dnia 07 kwiecień 2017 r. zakończył się kurs zawodowy „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości” realizowany dla trzech uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem kursu zawodowego jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat ukończenia kursu. Następnym etapem projektu są staże zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZajęcia z indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach organizacji staży zawodowych w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI” w MCK SławnoW dniu 07.04.2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie pośrednik pracy Pani Marta Buler z Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie spotkała się z uczestnikami projektu Akcja Aktywizacja- YEI, którzy niebawem rozpoczną staże zawodowe.
Wsparcie indywidualnego pośrednictwa pracy jest cyklem spotkań, który  ma na celu pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami i skłonnościami zawodowymi uczestników.
Każdemu z osób pośrednik pracy przybliżył jak wygląda umowa , która zostanie zawarta w ramach staży zawodowych. Omówiono indywidualny program stażu . Przedstawiono i omówiono regulamin stażu zawodowego i szczegółowo omówiono obowiązki pracodawcy i obowiązki stażysty. Ponadto osoby uczestniczące w spotkaniach zostały skierowane do odpowiednich pracodawców na staże zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Metamorfozy uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w MCK Złocieniec

W dniu 08.04.2017 r. odbyły się warsztaty w zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”, dla grupy mężczyzn z MCK Złocieniec.

Zajęcia przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę ds. kreowania wizerunku miały na celu uświadomienie młodzieży, że to w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek, wpływa na ocenę naszych kompetencji. Podczas warsztatów omówione zostały następujące zagadnienia: kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, dress code, wizerunek w pracy i przy rozmowie kwalifikacyjnej, autoprezentacja, analiza kolorystyczna, zasady modelowania twarzy fryzurą oraz zarostem, korygowanie mankamentów figury odpowiednim doborem strojów i dodatków. Ponadto stylista pomógł podczas zakupów stroju, w którym uczestnicy będą mogli się zaprezentować potencjalnemu pracodawcy. Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego uczestnika.
Rezultatem warsztatów z zakresu kreowania wizerunku, zakończonych przeprowadzoną metamorfozą, było zwiększenie samooceny uczestników projektu. Ponadto zdobyli wiedzę dot. sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie, co doda im pewności siebie np. podczas rozmów o pracę.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKreowanie wizerunku w projekcie „Akcja Aktywizacja- YEI” w BarlinkuW Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku odbyły się zajęcia z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Było to profesjonalne szkolenie wraz z częścią praktyczną, w której uczestnicy poddani zostali zabiegom kosmetycznym, fryzjerskim oraz stylizacjom związanym z doborem stroju.
Przeprowadzone zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży, że w dzisiejszych czasach, to w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę kompetencji. Znając najważniejsze zasady dress codu oraz sposoby stylistów, każdy mógł stać się pewniejszy siebie w różnych sytuacjach życiowych, a w szczególności w kwestii rozmowy o pracę. Zarówno rozmowa z przyszłym przełożonym, wystąpienia publiczne, jak i wiele innych okazji spowodowały realizację tej formy wsparcia tak, by w swojej garderobie każdy z uczestników miał chociaż jeden wyjściowy strój. Skoncentrowano się także na jakości ubrań, eleganckich casualowych koszulach, marynarkach lub garsonkach dla kobiet oraz tradycyjnych skórzanych butach. Zajęcia te miały na celu zwiększenie  samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Było to kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika. Na zakończenie tej części wsparcia zakupiono zestawy ubraniowe odpowiednie na rozmowę kwalifikacyjną, które młodzież zabrała ze sobą do domu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Metamorfozy w MCK w Wałczu

W dniach 5 i 6 kwietnia 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu odbyły się warsztaty z kreowania wizerunku dla dziewięciu uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Spotkanie ze stylistką rozpoczęło się wykładem na temat analizy kolorystycznej, która stanowi podstawę jeśli chodzi o dobór odzieży, to w dużej mierze od niej zależy korzystny i zadbany wygląd.

Dużo miejsca poświęcono również przedstawieniu typów sylwetek oraz właściwemu doborowi stroju tak, by podkreślić atuty, a zatuszować mankamenty. Uczestnicy zostali również zapoznani z zasadami robienia makijażu dziennego. Mimo iż z niecierpliwością i podekscytowaniem uczestnicy czekali na indywidualne konsultacje oraz dobór stroju, część teoretyczna zajęć spotkała się z żywym zainteresowaniem. Punktem kulminacyjnym była indywidualna konsultacja z prowadzącą zajęcia, której efektem miało być przygotowanie zestawu odzieży odpowiedniego na rozmowę kwalifikacyjną. Prowadząca zajęcia w indywidualnych rozmowach z uczestnikami, uwzględniając ich typ urody oraz budowę sylwetki kompletowała jak najbardziej optymalny strój. Otrzymane podczas zajęć stroje z pewnością pozytywnie wpłyną na wizerunek przyszłych kandydatów do pracy, jak również pozwolą poczuć się pewniej podczas spotkania oko w oko z potencjalnym pracodawcą.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychPośrednik pracy w MCK ZłocieniecW dniach 03,05,06.04.2017 r. beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, z grupy MCK Złocieniec, uczestniczyli w kolejnych indywidualnych rozmowach z pośrednikiem pracy – Panią Beatą Czerniawską z Punktu Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. Zajęcia te były wsparciem obligatoryjnym, skierowanym do wszystkich uczestników.
Zrealizowane wsparcie indywidualnego pośrednictwa pracy miało na celu pomoc w uzyskaniu stażu/ zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i skłonnościami zawodowymi uczestników. Ponadto osoby uczestniczące w spotkaniach zostały skierowane do odpowiednich pracodawców na staże zawodowe oraz zapoznały się z obowiązującym regulaminem staży zawodowych organizowanych w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt „Akcja Aktywizacja- YEI” w MCK Sławno

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie dnia 06 kwiecień 2017 r. zakończył się kurs zawodowy „Magazynier – sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego” realizowany dla trzech uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kurs zawodowy miał na celu przyuczenie do zawodu: magazynier, sprzedawca. Celem kursu zawodowego jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat ukończenia kursu. Następnym etapem projektu są staże zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie konkursów w ramach projektu AA-YEIW dniu 04 kwietnia 2017r. zakończyły się kursy zawodowe w zawodzie „Kucharz”, „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego” oraz „ Mechanik pojazdów samochodowych” dla uczestników projektu z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wałczu.
Bezpłatny kurs zawodowy jest organizowany w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” współfinansowany przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kursy zakończyły się egzaminami zawodowymi składającymi się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali zarówno część teoretyczną jak i praktyczną egzaminu oraz otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu. Teraz przed beneficjentami 3-miesięczny płatny staż u pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKurs sprzedawcy w projekcie „Akcja Aktywizacja-YEI” w BarlinkuW Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku trwa kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego z książeczką epidemiologiczno-sanitarną. Jest to profesjonalne szkolenie dające możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej.
Dzięki prowadzonym przez wykładowcę zajęciom, uczestniczki projektu uzyskają teoretyczne podstawy wykonywania zawodu. Część praktyczną odbywają w szkolnym sklepiku, gdzie obsługują kasę fiskalną, skanują kody towarów oraz pracują na programach komputerowych. Kurs uczy nabywania prawidłowych nawyków związanych z obsługą klienta. Po zakończeniu zajęć odbędzie się egzamin nadający uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie sprzedawcy, potwierdzony odpowiednimi certyfikatami. Dodatkowym atutem jest także zdobywanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B na kursie prawa jazdy przez uczestniczki projektu. Daje to możliwość skorzystania z ofert pracy w zawodzie pokrewnym do zawodu sprzedawcy, czyli przedstawicielu handlowym lub merchandiserze. Uprawnienia te otwierają drogę do mobilności geograficznej, ponieważ ułatwiają swobodniejsze poruszanie się samochodem w celu podjęcia pracy również poza miejscem zamieszkania. Kurs sprzedawcy cieszy się zainteresowaniem uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”, ponieważ przygotowuje do pracy w różnych branżach od spożywczej po branżę tekstylną. Tak wszechstronna wiedza, zwłaszcza z towaroznawstwa, ułatwi pośrednikowi pracy znalezienie pracodawców gotowych do przyjęcia na 3-miesięsieczny staż zawodowy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”

W dniach 28-30.03.2017 roku w Hufcu Pracy w Szczecinku odbyły się ostatnie zajęcia z pośrednictwa pracy prowadzone przez pośrednika pracy – Panią Ewę Bejda z PPP Szczecinek w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W zajęciach wzięło udział 10 osób. Podczas spotkań  uczestnicy mieli okazję szczegółowo zapoznać się z regulaminem stażu zawodowego. Pani Ewa wiele miejsca poświęciła na omówienie umowy trójstronnej stażysty oraz tematy bezpośrednio dotyczące beneficjentów. Poinformowała o zakresie obowiązków stażysty, długości stażu oraz o przysługujących im prawach. Ponadto beneficjenci otrzymali niezbędne informacje o firmach, w których będą odbywać trzymiesięczne staże. Mamy nadzieję że zdobyta wiedza zaowocuje  podczas stażu i późniejszej  stabilnej pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Akcja Aktywizacja YEI w PPP Drawsko Pom. 

W marcu w PPP Drawsko Pom. w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowane są kursy zawodowe: magazynier z obsługą wózka jezdniowego, programu magazynowego i kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci.

Beneficjenci projektu bardzo chętnie i regularnie uczęszczają na zajęcia. Kursy prowadzone są aktywnymi metodami nauczania, przez co uczestnicy bardzo szybko przyswajają przekazywaną im wiedzę.  Szkolenia zawodowe są przedostatnim etapem wsparcia naszych beneficjentów. Po ich zakończeniu uczestnicy wezmą udział w warsztatach kreowania wizerunku, przejdą metamorfozy, a następnie rozpoczną trzymiesięczne staże u lokalnych pracodawców, zgodnie z odbytym kursem.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRozpoczęcie kursów zawodowych w Kołobrzegu w ramach projektu „Akcja Aktywizacja –YEI”W kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy odbywają się zajęcia w ramach kursów zawodowych dla młodzieży będącej uczestnikami projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Młodzi ludzie zdobędą kwalifikacje zawodowe zgodne z ich predyspozycjami zawodowymi, jak również z potrzebami lokalnego rynku pracy. Podczas 150 godzin kursu teoretycznego i praktycznego uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje w takich zawodach jak: cukiernik, florysta, opiekunka dziecięca, kosmetyczka, magazynier z obsługą wózka jezdniowego. Każdy z  kursów  zakończy się egzaminem i zdobyciem zaświadczeń potwierdzających nabycie nowych umiejętności, które będą wykorzystane w trakcie dalszych działań projektu, czyli odbycia staży zawodowych u lokalnych pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Akcja Aktywizacja – YEI” w MCK Dębno

Realizacja projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK Dębno trwa. W miesiącu marcu realizowane są kursy zawodowe: mechanik samochodowy, magazynier z obsługą wózka jezdniowego i pracownik administracyjno-biurowy z elementami rachunkowości.

Koordynator lokalny Maria Szatkowska i opiekun grupy Monika Kwiotek odwiedzają regularnie uczestników w czasie kursów, czuwając nad prawidłowym przebiegiem zajęć. Beneficjenci naszego projektu uczęszczają systematycznie na zajęcia, frekwencja 100%. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczania, co jest dobrze przyjęte przez uczestników. Kursy zawodowe są przedostatnim etapem wsparcia naszych beneficjentów. Po ich zakończeniu uczestnicy wezmą udział w warsztatach kreowania wizerunku, przejdą metamorfozy, a następnie rozpoczną trzymiesięczne staże u lokalnych pracodawców, zgodnie z odbytym kursem.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Prawo jazdy kat B. w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK BarlinekW Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI” młodzież uczęszcza na kurs prawa jazdy kat. B. Zajęcia te cieszą się zainteresowaniem wybranych uczestników, którzy swoją przyszłą karierę zawodową planują związać z tym narzędziem pracy czyli samochodem.
Z założenia prawo jazdy powinno służyć głównie osobom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w konkretnym zawodzie oraz osób, które chciałyby skorzystać z mobilności geograficznej i zaplanować zatrudnienie poza miejscem zamieszkania. O uczestnictwie w tej formie wsparcia decydowały predyspozycje i umiejętności określone wcześniej przez doradcę zawodowego. Młodzież chętnie odbywa  zajęcia praktyczne ucząc się między innymi jazdy, ale także podstaw mechaniki samochodowej. Przed uczestnikami egzamin końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności, a następnie odbiór wymarzonego dokumentu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie kursów zawodowych w HP w SzczecinkuW dniu 27 marca br. w Hufcu Pracy w Szczecinku zostały zakończone kursy zawodowe w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Dziesięciu uczestników odbywało szkolenia w zawodach: sprzedawca magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego, pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości, opiekunka dziecięca, kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem, pracownik gospodarczy – konserwator z uprawnieniami do 1kV. Wybór szkolenia uzależniony był od zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych uczestników. Podczas szkoleń młodzi ludzie nabywali nowe  umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w poszczególnych zawodach. Każdy z kursów trwał po 150 godzin, obejmował zarówno część teoretyczną jak i praktyczną i kończył się egzaminem. Podczas uroczystego zakończenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Ponadto za podwyższenie kwalifikacji w ramach projektu uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe. Wiedza i kwalifikacje nabyte podczas kursów będą doskonalone w czasie trzymiesięcznych staży zawodowych i zapewne zwiększą szanse młodzieży na podjęcie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychProjekt „Akcja Aktywizacja- YEI” w MCK SławnoZ dniem 31 marzec 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie  zakończą się kursy zawodowe dla części uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Uczestniczyli oni w kursach przygotowujących do zawodów: kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem, kucharz, a także pilarz. Celem kursów zawodowych jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat ukończenia kursu. Następnym etapem projektu są staże zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychTrwa „Akcja Aktywizacja- YEI” – nowe kwalifikacje zawodowe w BarlinkuW Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku trwają szkolenia zawodowe. Jedno z nich to kurs małej księgowości z programem Excel kadry i płace. Kurs daje możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego wiedzę zarówno teoretyczną jak również praktyczną.
Uczestnik kursu uzyska przygotowanie do obsługi specjalistycznego programu księgowego oraz wiedzę niezbędną do pracy na samodzielnym stanowisku pracy. Wybór pozostałych szkoleń zawodowych takich jak sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego z książeczką sanitarno –epidemiologiczną oraz ślusarz- spawacz metodą Mag 135 uwzględnia zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców, jak również uwarunkowania rynku pracy oraz określony został przez doradcę zawodowego na podstawie predyspozycji każdego z uczestników. Po zakończeniu kursów odbędzie się egzamin nadający uprawnienia do wykonywania pracy w tych zawodach. Młodzież otrzyma także stosowne zaświadczenia i certyfikaty. Kursy cieszą się szczególnym zainteresowaniem uczestników projektu „Akcja Aktywizacja- YEI”, ponieważ przygotowują do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy u pracodawców na terenie miasta i gminy Barlinek, którzy przyjmą wszystkie osoby na staże zawodowe. Dzięki temu młodzież będzie mogła wyrobić sobie prawidłowe nawyki związane ze środowiskiem pracy oraz sprawnie wejść na rynek pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKursy zawodowe w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w MCK ZłocieniecW marcu bieżącego roku, rozpoczęły się kursy zawodowe dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” z grupy MCK Złocieniec. Uczestnicy biorą udział w następujących kursach: „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości” (1 osoba), „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci, wizażem” (1 osoba) oraz „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej oraz magazynowego programu komputerowego” (8 osób). Wybór szkolenia uwzględniał oczekiwania uczestników, ich predyspozycje zawodowe oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.
Wsparcie projektowe, tj. udział w kursie zawodowym, ma na celu zdobycie przez młodzież umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia.
W dniu 24.03.2017 uczestniczka projektu – Natalia Tymczyszyn, zakończyła udział w kursie zawodowym „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości” (kurs rozpoczął się w dniu 01.03.2017, w wymiarze 150 godzin). Zakres kursu obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak również praktyczne. Tematyka zajęć teoretycznych obejmowała m.in.: elementy prawa administracyjnego, tworzenie i przechowywanie dokumentów, obsługa klienta w sekretariacie, korespondencja wychodząca i przychodząca, podstawy księgowości i rachunkowości, płace oraz dokumenty do ZUS i US. Natomiast podczas zajęć praktycznych, wykonywała czynności biurowe tj.: redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych, obliczanie wynagrodzenia, tworzenie dokumentów księgowych, praca w programie księgowym i inne. Dzięki udziałowi w kursie Natalia zdobyła wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku pracownika administracyjno – biurowego, co zwiększy jej szanse na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychUczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w czasie kursu zawodowego „Kelner, barman, barista”.Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Hufca Pracy w  Świnoujściu biorą udział w kursie zawodowym „Kelner, barman, barista”. W czasie kursu młodzież zapoznaje się m.in. z pracą baristy. Poznają zasadę parzenia kawy oraz obsługę ekspresu do parzenia kawy. Nowo nabyte umiejętności będą pomocne w dalszej drodze zawodowej uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKursy zawodowe w ZWK OHPW Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP rozpoczęły się jedne z ostatnich zajęć w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – kursy zawodowe dla uczestników gr. II. Uczestnicy nie mogli doczekać się rozpoczęcia kursów, a kiedy się zaczęły, podeszli do nich z wielkim entuzjazmem.
Kursy zawodowe trwają 150 godzin, prowadzone są w różnych zawodach, zaczynając od magazynierów, sprzedawców, pracowników administracyjno-biurowych, poprzez  kosmetyczki, kucharzy, mechaników pojazdów samochodowych, kończąc na florystce, pilarzu, grafikach komputerowych czy instruktorze sportu.
Kursy zawodowe zakończą się egzaminami. Uczestnicy uzyskają zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Za podwyższenie kwalifikacji w ramach kursów zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe.
Przed uczestnikami są jeszcze zajęcia z kreowania wizerunku, przeprowadzenie metamorfoz i zakup strojów na rozmowę kwalifikacyjną oraz 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu rozpoczęły się kursy zawodowe dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dziesięciu beneficjentów projektu odbyło pierwsze zajęcia przyuczające do zawodów: kucharz, magazynier, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik administracyjno – biurowy oraz sprzedawca.

Przed uczestnikami dalsza część zajęć praktycznych i teoretycznych. Po zakończeniu kursu zawodowego i pozytywnie zdanym egzaminie, uczestnicy zdobędą certyfikaty uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu i rozpoczną kolejny etap projektu, którym są staże zawodowe. Udział w projekcie daje młodzieży szansę uzyskania pierwszych kwalifikacji zawodowych lub podniesienia czy też zmianę posiadanych kwalifikacji oraz możliwość podjęcia pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychDoświadczenie i kwalifikacje zawodowe – projekt „AA-YEI” w OSiW OHP StargardMechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz i piekarz – jakie szanse ma młodzież na znalezienie doświadczenia zawodowego w swojej wymarzonej profesji? Z projektem „Akcja Aktywizacja – YEI” – ogromne.
Dzięki udziałowi w projekcie, realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, uczestnicy mają możliwość zdobycia tak cennych zasobów, jakimi są doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Młodzież otrzymuje comiesięczne stypendium. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Stargardzie projekt ten trwa już kolejny miesiąc. Uczestnikom zostały jeszcze tylko niecałe trzy miesiące kursu, by zdobyć wymarzony zawód. Przyszli mechanicy pojazdów samochodowych czują się już swobodnie w warsztacie, w którym odbywają Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy. Uczą się wszystkiego, co jest potrzebne w ich przyszłym zawodzie – od rozbiórki auta na złomowanie, po jego gruntowną naprawę. Życzymy naszej młodzieży wytrwałości w dążeniu do celu i przyjemnej nauki, która zaowocuje w przyszłości dobrą pracą.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowy w zawodzie stolarz​

W Hufcu Pracy w Szczecinie w dalszym ciągu trwa projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Obecnie odbywają się kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które są jedną z form wsparcia dla uczestników biorących udział w projekcie. W zawodzie stolarza kształci się jedna osoba, która odbywa praktyki na stolarni, znajdującej się przy Szkole Salezjańskiej w Szczecinie.
KKZ rozpoczął się od zagadnień związanych z historią fachu stolarskiego. Uczestnik nauczył się jak organizować swoje miejsce pracy, aby poprawnie wykonywać prace stolarskie. Poznaje wiedzę teoretyczną oraz bierze czynny udział w zajęciach praktycznych. KKZ ma za zadanie przygotować go do samodzielnej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, przygotowania desek i płyt oraz do samodzielnego składania gotowych elementów. Uczestnik ma również możliwość zapoznania się i przyswojenia wiedzy na temat impregnacji, malowania oraz oklejania drewna.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Z wizytą w OSiW Stargard

Koordynator wojewódzki odwiedził uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie.Uczestnicy projektu biorą udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).
Pod czujnym okiem opiekunów zdobywają wiedzę i doświadczenie w zawodach m.in. mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca. Pracodawcy są zadowoleni z postępów, jakie robią nasi uczestnicy. W trakcie KKZ młodzież otrzymuje codziennie wyżywienie, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz stypendium szkoleniowe. Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w jednostce OSiW Stargard mają już za sobą zajęcia z doradcą zawodowym, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Kwalifikacyjne kursy zawodowe potrwają do maja, zakończą się egzaminami. Przed naszą młodzieżą są jeszcze warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kursy zawodowe w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”

W Hufcu Pracy w Szczecinku trwa projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W miesiącu marcu  rozpoczęły się kursy zawodowe. Zgodnie z wcześniej ustalanymi indywidualnymi profilami potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestnicy rozpoczęli kursy w zawodach: sprzedawca- magazynier, opiekunka dziecięca, mechanik pojazdów samochodowych, kosmetyczka, pracownik administracyjno-biurowy oraz pracownik gospodarczy – konserwator.

Celem kursów jest nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie aktywności zawodowej wśród uczestników projektu. Obecnie zajęcia odbywają się w formie wykładów. Beneficjenci projektu w czasie 150 godzin zajęć nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w danej dziedzinie zawodowej. Kursy zakończą się egzaminem zawodowym, po którym otrzymają certyfikat poświadczający nabyte umiejętności. Kompetencje uzyskane podczas kursów będą doskonalone przez młodych ludzi  w czasie 3 miesięcznych staży zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychCiąg dalszy zajęć KKZ w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” w StargardzieProjekt „Akcja Aktywizacja – YEI” trwa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Stargardzie już kolejny miesiąc. Jest on realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Udział w nim biorą chłopcy i dziewczęta w wieku od 16 do 17 roku życia, którzy ukończyli gimnazjum.

Młodzież ma za sobą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym i grupowe oraz indywidualne spotkania z psychologiem. Aktualnie trwają Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, z których korzysta cała dziesiątka uczestników. Młodzież bierze udział w teoretycznych i praktycznych zajęciach, których zakres pozwala na zdobycie zawodu. Kursanci mają możliwość zdobycia doświadczenia tak cennego dla wszystkich pracodawców i robią to z dużym zaangażowaniem. Rozmawialiśmy z jedną z uczestniczek szkolących się w zawodzie sprzedawcy. Uważa ona, że możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w projekcie może wpłynąć bardzo pozytywnie na jej przyszłość. Aktualnie handel obejmuje bardzo duży obszar gospodarczy w naszym kraju, a sprzedawcy to bardzo cenieni i poszukiwani pracownicy. Nabyta wiedza, umiejętności praktyczne i społeczne stworzą wiele możliwości zatrudnienia dla uczestników projektu. KKZ potrwają do końca maja.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia z przeciwdziałania depresji dla uczestników projektu Akcja Aktywizacja – YEI w MCK Dębno

W dniach 23-24 lutego 2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie realizowany był następny etap wsparcia miękkiego dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”, były to warsztaty z zapobiegania depresji.

Pani Psycholog uczyła naszych uczestników metod i technik unikania stresu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, opanowywania  strachu, podejmowania decyzji. Młodzi ludzie dowiedzieli się czym jest depresja, jakie są jej objawy, jakie niesie zagrożenia i gdzie można się zwrócić o pomoc. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, ćwiczyła zachowanie w sytuacjach strategicznych, oglądała scenki pokazowe, starała się jak najwięcej wynieść z tych zajęć, a potem stosować w życiu zawodowym i nie tylko.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla cukierników

W Hufcu Pracy w Szczecinie trwa projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w ramach projektu, jako jedna z form wsparcia dla uczestników biorących udział w projekcie, trwają nadal.

Podczas tworzenia z doradcą zawodowym Indywidualnych Planów Działania w październiku 2016 r., trzy uczestniczki projektu zdecydowały się na rozpoczęcie nauki w zawodzie cukiernik. Dziewczęta, które wybrały ten zawód mają świadomość, że jest to praca, w której po pozytywnym zdaniu egzaminu będą mogły przebierać w ofertach pracy. Beneficjentki posiadają zdolności artystyczne, jak również fantazję, która w tym zawodzie jest jak najbardziej wskazana. Zawodu uczą się pod czujnym okiem wykwalifikowanych mistrzów cukiernictwa w znanej szczecińskiej cukierni „Koch”. Beneficjentki poznały już zasady jak powinno się oceniać jakość i przydatność produktów potrzebnych do wypieków. Dowiedziały się również jak prawidłowo obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów cukierniczych. Przed nimi jeszcze ciężka nauka dekorowania w masie cukrowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Projekt „Akcja Aktywizacja-YEI” w Hufcu Pracy Świnoujście

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Hufca Pracy w Świnoujściu biorą udział w kursie języka niemieckiego.

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy i rozwinięcie zdolności językowych u uczestników projektu. Lektor języka niemieckiego przedstawia wiedzę na temat tego języka. Uczestnikom, również ze względu na położenie geograficzne Świnoujścia, potrzebna jest znajomość języka niemieckiego, aby lepiej zaprezentować się przyszłym pracodawcom. Kurs języka będzie trwał 120 godzin i zakończy się uzyskaniem certyfikatu na poziomie A1.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych„Akcja Aktywizacja – YEI” w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHPZachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie jest jedną z 10 WK w Polsce, która realizuje projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” finansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W projekcie biorą udział osoby młode w wieku od 15 do 24 lat, w tym również osoby z niepełnosprawnością.
W grudniu 2016 r. swój udział w projekcie zakończyła najmłodsza grupa IA w wieku 15-16 lat. Uczestnicy tej grupy mieli zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, kurs języka angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Dla każdego uczestnika została zakupiona wyprawka edukacyjna w formie zeszytów, przyborów szkolnych i podręczników. Młodzież w pełni wykorzystała swój czas w projekcie, i wszystkie 40 osób z sukcesem zakończyło udział we wsparciach projektowych.
Grupa IB w wieku 16-17 lat od końca listopada 2016 r. bierze udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które mają zakończyć się w maju 2017 r. Dodatkowo 4 osoby z Hufca w Szczecinie wzięły udział w kursie komputerowym o standardzie ECDL, który kończy się egzaminem.
Grupa II (najstarsza – 18-24 lata) czeka na rozpoczęcie 150 godzinnych kursów zawodowych, które rozpoczną się pod koniec lutego 2017 r. W czasie oczekiwania uczestnicy nie marnują czasu i biorą udział w różnego rodzaju wsparciach w ramach projektu, np. w zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, kursie przedsiębiorczości, kursie językowym, kursie prawa jazdy kat. B oraz kursie komputerowy o standardzie ECDL.
Ponadto przed uczestnikami są jeszcze zajęcia z wizażu i metamorfozy, oraz 3 miesięczne płatne staże zawodowe u pracodawców, na których będą mogli wykorzystać zdobytą na kursach wiedzę. A dla najlepszych może znajdą się stałe oferty zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZajęcia z psychologiem w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK BarlinekW Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku rozpoczęły się zajęcia z psychologiem ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI”. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników ze względu na tematykę spotkań oraz sposób ich prowadzenia.
Młodzież  pracuje z psychologiem wykorzystując „burzę mózgów”, case study (metodę indywidualnych przypadków), pracę w grupach oraz inne techniki doskonalenia i kształtowania swojej osobowości. Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Obejmują one wzmocnienie kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Wszyscy zaplanowani w tym czasie uczestniczy odbywają zaproponowane wsparcie. Młodzież z niecierpliwością oczekuje na rozpoczęcie się zajęć z kreowania wizerunku, gdzie będzie mogła przejść metamorfozę oraz kursy i staże zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKurs prawa jazdy kat. B w Wałczu „Akcja Aktywizacja – YEI”W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu trwa kurs prawa jazdy kat. B, w którym bierze udział troje beneficjentów projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Po zakończeniu 30 godzinnych zajęć teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne, czyli indywidualna nauka kierowania pojazdami samochodowymi po placu manewrowym jak i ulicami miasta Piła. Zajęcia prowadzi instruktor Pani Sylwia Lenczewska ze szkoły „EDU – CAR” z Wałcza. Kursanci, którzy biorą udział w bezpłatnym kursie są przekonani, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu pomoże im uzyskać zatrudnienie a być może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychEuropejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – odebrany!15 lutego 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu zorganizowano spotkanie dla sześciu uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, biorących udział w kursie ECDL (European Computer Driving Licence).
Na spotkaniu pośrednik pracy oraz doradca zawodowy pogratulowały osiągniętego sukcesu oraz wręczyły certyfikaty potwierdzające podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w współczesnym świecie. Uzyskany certyfikat jest udogodnieniem dla obecnych oraz potencjalnych pracowników różnych specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne pośrednictwo pracy  w ramach projektu „Akcja Aktywizacja –YEI” w Kołobrzegu

W kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy trwają indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Spotkania z pośrednikiem pracy mają na celu przybliżenie młodzieży aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz przygotowanie ich do rozpoczęcia stażu zawodowego u pracodawcy.

Pośrednik pracy  przedstawiła zasady zatrudnienia, rodzaje umów o prace, wiążące się z nimi obowiązki wobec pracodawców i korzyści wynikające z zatrudnienia. Spotkania mają pomóc uczestnikom projektu  w zdobyciu miejsca stażu i zatrudnienia, zgodnego z ich kwalifikacjami zdobytymi podczas kursu zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychSpotkania Indywidualne z Pośrednictwa Pracy. Jak znaleźć, zdobyć dobry staż w projekcie „Akcja Aktywizacja-YEI”. Od dnia 6 lutego 2017r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu rozpoczynają się spotkania indywidualne z pośrednictwa pracy w ramach projektu „Akcja Aktywizacja YEI” realizowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Spotkania będą realizowane dla 10 uczestników.
Młode osoby, które wchodzą na rynek pracy potrzebują pomocy w zakresie szukania pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego. Dlatego, zajęcia z pośrednikiem pracy – Natalią Mochort, będą dotyczyły możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami jakie Ci młodzi ludzie uzyskają na kursach zawodowych. Dodatkowo każdy z uczestników zastanowi się i uświadomi sobie jakie posiada już umiejętności i zdolności, które można wykorzystać podczas stażu. Omawiane również będą wymagania stawiane przez pracodawcę względem przyszłych stażystów oraz jakie pytania mogą paść podczas rozmowy rekrutacyjnej. Celem indywidualnych zajęć będzie również przybliżenie sytuacji na zmieniającym się lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychWsparcia dla uczestników w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w MCK ZłocieniecW dniu 06.02.2017 r. pięcioro uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”, zakończyło udział w kolejnym wsparciu projektowym, tj. indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Spotkania odbywały się cyklicznie, każda z osób otrzymała 5 godzin konsultacji.
Indywidualne wsparcie psychologiczne nie było obligatoryjne, skierowane było do osób, które potrzebowały pomocy w tym zakresie. Zakres spotkań obejmował diagnozowanie osobistych problemów uczestników, analizę bieżącej sytuacji, szukanie zasobów do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami oraz wsparcie w rozwiązywaniu aktualnych problemów uczestników. Osoby biorące udział w tym wsparciu byli zgodni, że takie rozmowy ze specjalistą są bardzo przydatne.
W dniu 07.02.2017 r. uczestnicy projektu rozpoczęli udział w kolejnym wsparciu tj.  indywidualnych rozmowach z pośrednikiem pracy – Panią Beatą Czerniawską z Punktu Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. Zajęcia, skierowane dla wszystkich uczestników,  zakończą się w dniu 09.02.2017 r.
Realizacja wsparcia indywidualnego pośrednictwa pracy ma na celu pomoc w uzyskaniu stażu/ zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i preferencjami uczestników. Ponadto osoby uczestniczące w spotkaniach zostaną poinformowani o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz o przysługującym ich prawach i obowiązkach.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychProjekt „Akcja Aktywizacja- YEI” w MCK Sławno – Indywidualne pośrednictwo pracy Od dnia 6 lutego bieżącego roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie zaczynają się spotkania z pośrednikiem pracy Panią Magdaleną Kardasz. Przeznaczone są one dla osób biorących udział w projekcie „Akcja Aktywizacja YEI” – realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Spotkania te mają na celu poinformowanie beneficjenta o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach. Ponadto uczestnicy zostaną skierowani do pracodawców, u których odbędą staże zawodowe po kursach zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie kolejnej formy wsparcia – projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”

W Dniu 03.02.2017r. w Młodzieżowy Centrum Kariery w Wałczu dobiegła końca kolejna forma wsparcia przeznaczona dla uczestników projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Zajęcia 30 godzinnych spotkań teoretycznych poprowadziła Pani Sylwia Lenczewska wykładowczyni ze szkoły nauki jazdy „EDU – CAR” Następnym etapem kursu prawa jazdy kat. B będzie 30 godzinna nauka praktyczna prowadzenia pojazdu. Po kursie praktycznym młodzież będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w wewnętrznym  a następnie państwowym egzaminie pozwalającym zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne spotkania uczestników projektu AA YEI z pośrednikiem pracy w Drawsku Pom.

Od dnia 2 lutego 2017 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim rozpoczęły się indywidualne spotkania pośrednika pracy z uczestnikami projektu „Akcja Aktywizacja YEI” – realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Pośrednik pracy Beata Czerniawska przedstawiła beneficjentom projektu analizę ofert zatrudnienia z lokalnego rynku pracy wraz z przewidywanymi zmianami. Indywidualne konsultacje miały na celu przybliżenie informacji z zakresu praw i obowiązków pracownika.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Stargardzie w ramach projektu Akcja AktywizacjaW Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Stargardzie trwa projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe organizowane w ramach projektu są jedną z form wsparcia, z której korzysta dziesiątka uczestników.
Młodzież szkoli się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, piekarz i kucharz. Zajęcia trwają już kolejny miesiąc. Uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne strony pracy w zawodach, w których się kształcą w ramach projektu. Wszyscy praktykanci z zaangażowaniem zdobywają doświadczenie tak cenne dla wielu pracodawców. Złożyliśmy wizytę uczestnikom szkolącym się na mechaników pojazdów samochodowych. Chłopcy doceniają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w projekcie. Poznają oni specyfikę pracy wymarzonego zawodu, a nabyte umiejętności otworzą wiele drzwi w ich życiu zawodowym.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKurs prawa jazdy kat. B w Drawsku PomorskimW Drawsku Pomorskim zbliża się ku końcowi kurs prawa jazdy kat. B, w którym bierze udział czworo beneficjentów projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Uczestnicy projektu poznali już teorię prawa jazdy kat. B a praktyczna nauka jazdy dobiega końca.
Kursanci bardzo chętnie „siadają za kółkiem” i dobrze sobie radzą z prowadzeniem pojazdu. Beneficjenci projektu są przekonani, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi im funkcjonowanie na lokalnym rynku pracy i zwiększy szansę na znalezienie wymarzonego zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończony kurs ECDL BASE w HP Szczecin

W Hufcu Pracy w Szczecinie zakończył się kurs ECDL BASE dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W kursie brało udział czterech uczestników projektu, którzy podczas ustalania indywidulanego planu działania z doradcą zawodowym wykazali największą potrzebę skorzystania z tego rodzaju wsparcia.

Kurs rozpoczął się 18 stycznia 2017 r. i trwał 10 dni. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu podstaw pracy z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarzania tekstów oraz pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. 31 stycznia 2017 r. uczestnicy podeszli do egzaminu, który składał się z czterech modułów. Pozytywnie zdany egzamin kończy się zdobyciem certyfikatu, który ceniony jest u pracodawców. Pracodawca, który przyjmie osobę posiadającą certyfikat ma pewność, że osoba ta nie będzie musiała tracić czasu na podstawy zaznajomienia się za komputerem. W Polsce używane jest określenie, że posiada się „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”, które warto mieć, chociaż można bez niego żyć.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kurs prawa jazdy kat. B w HP Szczecinek w ramach projektu „Akcja Aktywizacja –YEI”
W Hufcu Pracy w Szczecinku trwa obecnie kurs prawa jazdy kat. B, w którym bierze udział czworo uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kurs prawa jazdy kat. B składa się z 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godz. zajęć praktycznych. Aktualnie trwa praktyczna nauka jazdy.
Zajęcia prowadzi Pan Jarosław Oziemblewski – instruktor nauki jazdy z Auto Szkoły „Omega”. Uczestniczki chętnie biorą udział w bezpłatnym dla nich kursie i dobrze sobie radzą „za kółkiem”. Jak twierdzi instruktor – postępy widać z każdą wyjeżdżoną godziną. Mamy nadzieję, że wszyscy pomyślnie zdadzą egzaminy, a posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi młodym ludziom funkcjonowanie na rynku pracy i zwiększy szanse na znalezienie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Aktywni zawodowo uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał-YEI” na stażach zawodowych w Barlinku.

Magazynierzy z obsługą wózka jezdniowego, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i kosmetyczki ze stylizacją  rzęs, elementami wizażu oraz manicure odbywają staż zawodowy w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI” w zakładach pracy na terenie miasta i gminy Barlinek. Staże te są formą zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz praktycznego wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Grupa uczestników projektu realizowanego w OSiW OHP w Barlinku ma możliwość zapoznania się z zasadami organizacji firmy oraz stosowanymi w zakładach pracy procesami technologicznymi. Dzięki organizacji zadań mają oni możliwość adaptacji do nowych warunków pracy, a także jest to dla nich istotny etap przygotowania do budowania własnej kariery zawodowej. Uczestnicy odbywający staż korzystają ze wsparcia opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę w celu opieki nas stażystą. Młodzież otrzymuje stypendium stażowe, stanowiące dodatkowy i wymierny atut dopingujący ją do uczestnictwa na stażach zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie zajęć z przedsiębiorczości

W dniu 26.01.2017 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim zakończyły się czterodniowe zajęcia z przedsiębiorczości dla wybranych uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zajęcia dotyczyły szeroko pojętej tematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Dzięki warsztatowej formie zajęć, uczestnicy dowiedzieli się jak zarejestrować firmę i na co zwrócić uwagę przy tworzeniu biznesplanu. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się zagadnienia z podstaw prawa pracy i gospodarki rynkowej oraz rozliczeń finansowo–podatkowych. Zajęcia miały na celu pokazanie beneficjentom szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz przygotowanie ich do podjęcia ewentualnej decyzji o prowadzeniu w przyszłości własnej działalności gospodarczej.
1.jpg. osoby na zdjęciu – beneficjenci projektu AA YEI

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKoniec z depresją!? Zakończenie warsztaty grupowe z psychologiemW Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu 23.01.2017 roku zakończyły się zajęcia warsztatowe z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Były one prowadzone w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Tematyka zajęć dotyczyła radzenia sobie z depresją i w jaki sposób można jej zapobiec.
Prowadząca psycholog Pani Patrycja Pietkiewicz wyjaśniała jak radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, jak poprawie reagować na czynniki stresujące doprowadzające do załamywania się. Uczestnicy opowiadali jakie sytuacje życiowe mogą doprowadzać do załamania i jakie problemy ich spotykają. Na  zajęciach było również omawiane pojęcie stresu i sposoby radzenia sobie z nim. Uczestnicy zajęć odgrywali scenki  dotyczące tego jak można uspokoić się w danej sytuacji, kreatywnego odstresowania się kolorowankami i słuchaniem muzyki relaksacyjnej. Zajęcia cieszyły się dużym zaangażowaniem, ale czy można tak łatwo to wszystko zwalczać i skończyć z depresją? To już zostawiamy naszym uczestnikom.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRozpoczęcie kursu ECDL BASE w MCK ZłocieniecW dniu 23.01.2017 r. rozpoczął się kurs ECDL BASE, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Kurs będzie trwał do dnia 03.02.2017, w wymiarze 60 godzin. W zajęciach udział bierze 6 uczestników projektu, wytypowanych przez doradcę zawodowego podczas opracowywania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu.
Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego. Młodzież uczestnicząca w kursie powinna nauczyć się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych. Ponadto, po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć tworzyć i formatować wykresy, diagramy oraz korzystać z sieci informatycznych. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym poziom zdobytych umiejętności.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKurs przedsiębiorczościW dniach 17-20.01.2017 r. odbył się kurs przedsiębiorczości, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. W zajęciach wzięło udział 3 uczestników projektu z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu.
Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości miały na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przybliżenie uczestnikom niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej firmy. Zagadnienia poruszane podczas kursu to m.in.: podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczenia finansowo – podatkowe oraz księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto omówiono zasady tworzenia biznesplanu. Uzyskane informacje ułatwią uczestnikom podjęcie decyzji o możliwości samozatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Nauka zakończona, wiedza zapamiętana – kursu ECDL Base

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu w dniu 20.01.2017 zakończyły się zajęcia z kursu komputerowego ( European Computer Driving Licence) ECDL Base w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kurs komputerowy zakończył się egzaminem z czterech modułów. Do egzaminu przystąpiło 6 uczestników, którzy na zajęciach poznawali wiedzę i doskonalili umiejętności potrzebne, aby z sukcesem zdać egzamin. Zagadnienia egzaminacyjne to wykorzystanie podstawowych funkcji komputerowych klasy PC, systemu operacyjnego oraz obsługa Worda, Excela a także obsługa poczty.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończenie indywidualnych spotkań z psychologiem

W dniu 20.01.2017 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim zakończyły się indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Psycholog Pani Magdalena Jawor zakończyła cykl indywidualnych zajęć z zakresu pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów osobistych uczestników projektu. Z zajęć  skorzystało pięć osób po 5 godzin. W trakcie rozmów beneficjenci uzyskali pomoc w sposobach radzenia sobie ze stresem, emocjami i w trudnych sytuacjach. Udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem wzmocnił poczucie własnej wartości i ułatwił młodzieży przezwyciężanie barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywował do dalszego udziału w projekcie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia językowe w Kołobrzegu w ramach projektu „Akcja Aktywizacja –YEI”

Przez cały styczeń w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy, odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla sześcioosobowej grupy młodzieży będącej uczestnikami projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zajęcia prowadzone są przez firmę BLUE HOUSE z siedzibą w Kołobrzegu. 120-godzinny kurs, którego celem jest przełamanie bariery językowej, dostarczy młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Na zakończenie każdy z uczestniczących w szkoleniu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskane kompetencje, które będą dodatkowym atutem na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia z zapobiegania depresji w PPP Drawsko Pom.

W dniach 17-18.01.2017 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pom. odbyły się  zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Psycholog Pani Magdalena Jawor w trakcie warsztatów wyjaśniła beneficjentom, jak poważną chorobą jest depresja, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje i jak można jej zapobiegać oraz gdzie się zwrócić po pomoc. Przeprowadzone warsztaty uświadomiły uczestnikom, że z depresją trzeba walczyć i koniecznie ją leczyć, aby osiągnąć zamierzone cele. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dzięki nim młodzież miała możliwość lepszego poznania samego siebie i sposobów jak sobie radzić ze stresem oraz emocjami.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie indywidualnych spotkań z psychologiem w PPP Drawsko Pom.

W dniu 16.01.2017 r. rozpoczęły się indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Psycholog Pani Magdalena Jawor rozpoczęła cykl zajęć indywidualnych z zakresu pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników projektu związanych np. z sytuacją rodzinną, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych oraz niską samooceną. Ponadto udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem ułatwi młodzieży przezwyciężanie barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywuje beneficjentów do dalszego udziału w projekcie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne rozmowy z psychologiem 

W dniu 16.01.2017 r. w MCK Złocieniec odbyły się kolejne indywidualne spotkania psychologa z uczestnikami projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Indywidualnym wsparciem psychologicznym zostało objętych 5 osób (w wymiarze 5 godzin/ 1 osobę). Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdy poniedziałek (rozpoczęcie zajęć w dniu 09.01.2017, zakończenie zajęć planowane jest na dzień 06.02.2017).

Indywidualne wsparcie psychologiczne ma na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach międzyludzkich, niską samooceną. Ponadto udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem ułatwi młodzieży przezwyciężanie barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywuje młodzież do dalszego udziału w projekcie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Akcja Aktywizacja – YEI” – zakończenie projektu w ŚHP Łobez 

W styczniu w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, podczas którego każdy z beneficjentów otrzymał zaświadczenie o ukończeniu projektu, w skład którego wchodziły indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne, zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz kurs języka angielskiego.

Ponadto uczestnikom zostały wręczone certyfikaty o ukończeniu warsztatów psychologicznych oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu z języka angielskiego na poziomie A1. Wszystkie osoby zaangażowane do udziału w projekcie były zadowolone z przeprowadzonych zajęć, które okazały się niezwykle cenne w życiu codziennym, oraz z pewnością przyniosą wiele pozytywnych efektów w przyszłości.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Depresja – choroba młodego pokolenia

W dniach 12-13.01.2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu odbyły się grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Zajęcia te były kontynuacją spotkań z psychologiem.

Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży miały charakter profilaktyczny, a ich celem było uświadomienie uczestnikom jak poważną chorobą jest depresja oraz jakie niesie skutki. Ponadto przedstawiono przyczyny depresji i sposoby jej diagnozowania, a przede wszystkim jak można jej zapobiegać i gdzie zwrócić się po pomoc. Młodzież uczestnicząca w zajęciach poważnie potraktowała temat, wyciągając wnioski na przyszłość, by pomimo trudnej sytuacji życiowej nie trwać w stanie przygnębienia zniechęcenia czy poczucia braku sensu, bowiem może to doprowadzić do zachorowania na depresję.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKurs języka niemieckiego w MCK Dębno w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI”Projekt „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w MCK Dębno trwa. Obecnie realizowany jest kurs języka niemieckiego. W dniu 12 stycznia 2017 r. koordynator lokalny projektu Maria Szatkowska odwiedziła uczestników projektu w czasie kursu w Szkole Językowej „AKCENT” w Dębnie.
Beneficjenci naszego projektu uczęszczają systematycznie na zajęcia – frekwencja 100%. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczania, co jest dobrze przyjęte przez uczestników.  Młodzież w czasie 120 godzinnego kursu ma możliwość opanować podstawy języka, aby w przyszłości wykorzystać tę umiejętność w życiu zawodowym.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychUczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w Świnoujściu na kursie prawa jazdy kat. BW dniu 11.01.2017 r. uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Hufca Pracy w Świnoujściu brali udział w zajęciach teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B. Zajęcia trwają od grudnia 2016 r., odbywają się w siedzibie firmy ROY w Świnoujściu. Podczas kursu uczestnicy projektu zapoznają się z  wiedzą teoretyczną związaną z przepisami ruchu drogowego. Dalszym etapem kursu będą jazdy praktyczne.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychKwalifikacyjne kursy zawodowe na stanowisku lakiernik i mechanik pojazdów samochodowych w HP Szczecin w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI”W Hufcu Pracy w Szczecinie od września 2016 r. trwa projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy projektu od końca listopada 2016 r. uczestniczą w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).
Celem KKZ jest nowoczesna forma kształcenia zawodowego na podstawie autorskich programów nauczania przez pracodawców. Każdy kwalifikacyjny kurs zawodowy ze względu na wybrany zawód trwa inną ilość godzin, np. lakiernik pojazdów samochodowych ma do wypracowania 1100 godzin, osoby, które szkolą się w zawodach stolarz i monter robót wykończeniowych mają do wypracowania 1050 godzin, cukiernicy i kucharze natomiast 1000 godzin.
11 stycznia opiekun grupy HP Szczecin odwiedził uczestników projektu odbywających kwalifikacyjne kursy zawodowe na stawisku lakiernik samochodowy i mechanik pojazdów samochodowych. Zajęcia z zakresu lakiernictwa odbywają się w zakładzie IZI MOTO pod czujnym okiem wściela firmy, a zarazem instruktora zawodu, Pana Krzysztofa Jakubowskiego. Dwóch uczestników kursu ma możliwość skorzystać z wiedzy eksperta i poznać tajniki zawodu. Przyszli lakiernicy zdobyli już wstępne przygotowanie dotyczące wygładzania nadwozia z chropowatości, dowiedzieli się również jak powinno wyglądać prawidłowe malowanie podkładowe. Obecnie poznają trudną sztukę, jaką jest wyrównywanie zderzaków, przy pomocy mas uszczelniających i polerowania. Kolejnym krokiem będzie wielokrotne nakładanie lakieru. Przed naszymi uczestnikami jeszcze 4 miesiące praktyk, które na pewno zaowocują nowymi wyzwaniami.
W warsztacie samochodowym Pana Grzegorza Mozgi uczestnik projektu Daniel Janikowski odbywa kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry zdobywa pierwsze szlify związane z zawodem. Uczy się jak prawidłowo oceniać stan techniczny pojazdu, oraz jak trafnie ustalić przyczynę niesprawności samochodu, kolejnym krokiem w nauce zawodu będzie sposób naprawy pojazdów samochodowych.
Dzięki odbywaniu nauki w KKZ młodzież ma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, które w późniejszym czasie przyczynia się do podjęcia samodzielnego zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZapobieganie depresji w KołobrzeguW dniach 9-10.01.2017r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy, odbywają się zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Biorą w niej udział uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Celem tych zajęć ma być uświadomienie młodym ludziom jak poważną choroba jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje oraz przede wszystkim jak można jej zapobiegać oraz gdzie się zwrócić po pomoc. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzięki nim młodzież ma możliwość lepszego poznania samego siebie, rozwijania różnych umiejętności tj. radzenia sobie ze stresem, lękiem, złością, okazywania emocji oraz jak konstruktywnie komunikować się i współdziałać z innymi.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychDepresja precz! Warsztaty grupowe w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI!”W dniu 2 stycznia 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu odbyły się zajęcia warsztatowe z młodzieżą uczestniczącą w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia obejmowały tematykę zapobiegania depresji wśród młodzieży.
Takie zajęcia mają na celu pomoc w walce i radzeniu sobie z depresją. Wydaje się, że młoda osoba rzadko popada  w stany depresyjne, lecz niestety już od dzieciństwa może się ona objawiać w różny sposób. Każdy znajduje się w pewnej określonej sytuacji rodzinnej, koleżeńskiej, która może doprowadzać do lęków, stresu oraz załamania. Zadaniem prowadzącego warsztaty było przybliżenie uczestnikom projektu jakie mechanizmy powodują pojawienie się zaburzeń nastrojowych, jak walczyć z lękami oraz gdzie szukać pomocy, gdy pojawi się depresja. Należy pamiętać jednak, że w wielu przypadkach samoocena młodych ludzi jest bardzo zaniżona. Dlatego warsztaty mają uświadamiać uczestnikom, że mogą z tym walczyć i osiągnąć zamierzone cele. Cała dziesięcioosobowa grupa aktywnie angażowała się w zajęcia, okazało się, że temat depresji nie był im obcy, znali także niektóre sposoby jej zwalczania.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ramach projektu AA-YEI dla młodzieży z OSiW Stargard

Młodzież biorąca udział w projekcie Akcja Aktywizacja – YEI, realizowanym w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie, aktualnie uczęszcza na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Uczestnicy kształcą się w różnorodnych zawodach. Kierunek nauki dostosowano do ich zainteresowań i predyspozycji określonych przez doradcę zawodowego już na początku trwania projektu.

Dziewczęta biorą udział w kursach zawodowych kucharza, piekarza i sprzedawcy natomiast chłopcy kształcą się w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Wszyscy bardzo aktywnie angażują się w zajęcia praktyczne. Dzięki kursom młodzież zdobędzie przydatne kwalifikacje zawodowe, co zwiększy ich możliwości w zatrudnieniu. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mają szansę na lepszą przyszłość.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w KoszalinieW Hufcu Pracy w Koszalinie od czerwca 2016 r. odbywał się projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany był do młodzieży, która  wykazuje dużą absencję w szkole i osiąga niskie wyniki w nauce. 10-osobowa grupa młodzieży w wieku 15-16 lat została objęta wsparciem psychologa i doradcy zawodowego.
Uczęszczali na 120 godzinny kurs języka angielskiego oraz uzupełniali swoją wiedzę na zajęciach wyrównawczych z chemii, fizyki i matematyki. Intensywny kurs, który przeszli uczestnicy wzbogacił ich o umiejętności interpersonalne, wiedzę z przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego. Projekt pomógł młodzieży poznać nowe osoby, zintegrować się z grupą oraz poznać samych siebie. Niestety, wszystko kiedyś się kończy, zajęcia również. W dniu 15 grudnia 2016 r. odbyły się ostatnie warsztaty wyrównawcze, a we wtorek spotkaliśmy się na uroczystym wręczeniu zaświadczeń. Było miło i sympatycznie, uczestnicy chętnie dzielili się z nami swoimi wrażeniami z projektu, a na koniec wypełnili ankiety ewaluacyjne. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im w pełni korzystać z nowych możliwości jakie na nich czekają.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie Projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w białogardzkim Hufcu PracyW dniu 16 grudnia odbyło się zakończenie projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który był realizowany w białogardzkim Hufcu Pracy 16 – 13. Program ten adresowany był między innymi do grupy młodzieży w wieku 15 – 16 lat, a beneficjentów zrekrutowano spośród uczniów Gimnazjum nr 2 w Białogardzie.
W ramach działań projektowych młodzież uczestniczyła w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym, zajęciach wyrównawczych z wybranych przedmiotów (matematyki, fizyki i chemii), 120-godzinnym kursie języka angielskiego, indywidualnym oraz grupowym wsparciu psychologicznym, a także w zajęciach z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Ponadto każdy z uczestników projektu został wyposażony w wyprawkę, w skład której weszły – repetytoria i zbiory zadań, tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne, encyklopedia fizyki z astronomią, zeszyty i inne przybory szkolne. Podczas realizacji wszystkich zajęć grupowych młodzież miała zagwarantowany ciepły posiłek w Barze „Polskie Smaki”. Zakończenie odbyło się w sympatycznej, przedświątecznej atmosferze i przy słodkim poczęstunku. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć wykładowców, którzy prowadzili zajęcia z młodzieżą. Obecna była także pani Iwona Grabska – Dyrektor Gimnazjum nr 2. Beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty ukończenia warsztatów psychologicznych oraz zajęć z zakresu zapobiegania depresji a także zaświadczenie ukończenia kursu języka angielskiego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Szczególne podziękowania za życzliwość i wsparcie okazane podczas realizacji projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” chcielibyśmy przekazać pani Iwonie Grabskiej – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Białogardzie, panu Danielowi Glince – dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie oraz panu Władysławowi Szymielewiczowi – Prezesowi Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie zajęć teoretycznych – kurs prawa jazdy kat. B w Szczecinku.W dniu 14 grudnia 2016 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku zakończyły się teoretyczne zajęcia  z kursu prawa jazdy kat. B, dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”,  realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia prowadził Pan Wojciech Turewicz z Auto-Szkoły „Omega” w Szczecinku.
Podczas zajęć czworo uczestników kursu poznało wiedzę z zakresu przepisów o ruchu pojazdów w tym. m.in.: obowiązki kierowcy  i posiadacza pojazdu, zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, sygnały świetlne, pozycje pojazdu na drodze i inne ważne zagadnienia. Ponadto kursanci opanowali zasady zachowania się na miejscu wypadku i udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe, dzięki którym będą utrwalać zdobytą wiedzę niezbędną do przystąpienia do wewnętrznego a następnie państwowego egzaminu. Uczestnicy są przekonani że posiadanie prawa jazdy zdecydowanie zwiększy ich szansę na znalezienie zatrudnienia, szczególnie osobom mieszkającym poza terenem Szczecinka.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt Akcja Aktywizacja – YEI w Trzebiatowie dobiega końca

W 16-12 Hufcu Pracy w Trzebiatowie dobiegają już końca zajęcia projektu Akcja Aktywizacja – YEI, grupy IA, realizowanego przez Ochotnicze Hufce pracy w ramach Gwarancji dla Młodzieży.  Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, skierowany do osób w wieku 15 – 16 lat, biernych zawodowo, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej.

Beneficjentami projektu uczniowie uczęszczający, na co dzień do Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie. W trakcie trwania projektu młodzież otrzymała wsparcie doradcy zawodowego, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, którego uzupełnieniem były zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Kolejnym zadaniem projektu było udzielenie wsparcia z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych wraz z wyprawką szkolną, młodzież uczestniczyła w dodatkowych wybranych zajęciach z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii i geografii, a także odbyła 120 godzinny kurs z języka angielskiego na poziomie A1. Zwieńczeniem spotkań z psychologiem oraz kursu językowego było wręczenie Certyfikatów potwierdzających udział w Projekcie Akcja Aktywizacja – YEI. Z tej okazji poprosiliśmy Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie Panią Alicję Iwanowską o pomoc w oficjalnym wręczeniu Certyfikatów dla młodzieży. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor spotkaliśmy się w Bibliotece Publicznego Gimnazjum. W spotkaniu towarzyszyła również prowadząca zajęcia kursu językowego Pani Izabela Gawryjołek, podczas spotkania mięliśmy okazję razem porozmawiać i wyciągnąć wnioski z całości trwania projektu, zastanowić się, jakie rezultaty młodzież osiągnęła a także, które spotkania były najciekawsze i czego nowego ich nauczyły.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie zajęć z indywidualnego pośrednictwa pracy w MCK w Łobzie w ramach projektu „Akcja Aktywizacja YEI”W dniu 12.12.2016 r. beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zakończyli zajęcia z indywidualnego pośrednictwa pracy. Pośrednik pracy, Pani Beata Czerniawska z PPP w Drawsku Pomorskim przeprowadziła z każdym uczestnikiem projektu dwugodzinne spotkania dotyczące regulaminu stażu i omówienia umowy trójstronnej stażysty. Beneficjenci zostali poinformowani o zakresie ich obowiązków, długości stażu i przysługujących im prawach i wynagrodzeniu. Podczas zajęć uzyskali informacje o konieczności rzetelnego prowadzenia dziennika stażu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychWsparcie psychologiczne „Akcja Aktywizacja – YEI” w MCK WałczW dniu 08 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” odbyły się pierwsze zajęcia grupowe z psychologiem. Zajęcia poprowadziła psycholog Pani Patrycja Pietkiewicz. Podczas zajęć poruszano zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej, poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz metod radzenia sobie ze stresem, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia.
Spotkania psychologa z beneficjentami projektu mają na celu przedstawienie metod i kierunków ich pracy nad samym sobą. Warsztaty pomogą zrozumieć sytuacje, które stoją za ich działaniami oraz mają na celu zwiększyć motywację uczestników do rozwoju osobistego. Zajęcia grupowe uzupełniane będą poprzez indywidualne wsparcia psychologiczne, które pomogą uczestnikom rozwiązać osobiste problemy związane z nieradzeniem sobie ze stresem,  sytuacją rodzinną oraz konfliktem z rówieśnikami.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Teoria prawidłowej jazdy” czyli kurs prawa jazdy kat.BW Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu odbywa się kurs na prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Zajęcia prowadzi Pani Sylwia Lenczewska wykładowczyni  ze szkoły nauki jazdy „EDU – CAR”, cykl spotkań w ramach kursu wynosi 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.
Uczestnicy projektu zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. zasad poruszania się w ruchu drogowym, przepisów szczegółowych o ruchu pojazdów oraz znaków i sygnałów drogowych. Każdy z uczestników po przejściu całego kursu będzie miał możliwość podejścia do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu beneficjenci zdobędą  uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychGrupowe wsparcie psychologiczne w MCK Złocieniec – projekt „Akcja Aktywizacja – YEI”W dniach 05-06.12.2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Zajęcia grupowe z psychologiem to kolejne wsparcie projektowe dla wszystkich uczestników.
Spotkania miały na celu przede wszystkim wzmocnienie kompetencji społecznych oraz zbudowanie zaufania wobec grupy. (integracja, komunikacja, negocjacje oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych). Młodzież uczestnicząca w zajęciach nauczyła się jak samemu radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, gdzie zwrócić się o pomoc. Warsztatowa forma spotkań umożliwiła symulację rozwiązywania możliwych problemów, z którymi mogliby się zetknąć m. in.: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, odrzucenie. Udział w zajęciach grupowych z psychologiem zwiększył motywację uczestników do udziału w projekcie oraz do rozwoju osobistego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRozpoczęcie zajęć teoretycznych z prawa jazdy kat. B w PPP w Drawsku Pom. w ramach projektu „Akcja Aktywizacja YEI”Od dnia 5.12.2016 r. czworo beneficjentów projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych rozpoczęło cykl zajęć z teorii prawa jazdy kat. B. W trakcie kursu uczestnicy projektu poznają wiedzę teoretyczną z przepisów o ruchu drogowym, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi budowy pojazdu, techniki kierowania pojazdem i zachowania się na miejscu wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy.
Dodatkowo kursanci otrzymali materiały szkoleniowe, które pomogą im przyswoić niezbędną wiedzę w każdej wolnej chwili. Beneficjenci projektu są przekonani, że posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ułatwi im dostęp do szerszego grona pracodawców i zwiększy szansę na znalezienie wymarzonej pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie grupowych spotkań z doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja Aktywizacja YEI”W dniu 30.11.2016 r. zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Doradca zawodowy – Pani Emilia Jakubowska z MCK Złocieniec, przeprowadziła cykl zajęć grupowych z zakresu komunikacji i relacji interpersonalnych, rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Warsztatowa forma spotkań, zawierająca gry i zabawy dydaktyczne, skłaniała młodzież do aktywnego udziału oraz do współpracy w grupie. Natomiast dyskusje i pogadanki umożliwiły wszystkim uczestnikom wyrażenie własnych opinii, dzielenie się doświadczeniami zawodowymi i życiowymi. Zajęcia miały charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychAkcja Aktywizacja w KoszalinieW Hufcu Pracy w Koszalinie prowadzony jest projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Skierowany jest do młodzieży, która m. in. wykazuje dużą absencję w szkole i osiąga niskie wyniki w nauce. 10-osobowa grupa młodzieży w wieku 15-16 lat została objęta wsparciem psychologa, doradcy zawodowego i kursu języka angielskiego.

Obecnie intensywnie realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii i fizyki, które mają za zadanie wyrównać braki edukacyjne uczestnikom projektu. Nauka przedmiotów ścisłych – zwłaszcza matematyki, niestety bardzo trudno jest przyswajana przez młodzież. Dzięki zajęciom wyrównawczym młodzi ludzie mogą choć trochę zrozumieć świat liczb, zjawisk fizycznych i chemicznych, a co najważniejsze, zdobyć pozytywne oceny. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy stosują metody pracy, które bardzo przypadły do gustu beneficjentom. Uczestnicy chętnie przychodzą na zajęcia, są aktywni i z wielkim zaangażowaniem pracują. Dodatkową korzyścią jest integracja grupy oraz nawiązanie nowych przyjaźni wśród młodzieży.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Certyfikaty dla uczestników OSiW OHP w Stargardzie

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie część uczestników otrzymała już certyfikaty za udział w warsztatach z psychologiem. Zajęcia te realizowane były w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Certyfikaty zostały przyznane za ukończenie grupowych warsztatów psychologicznych i zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Celem wsparcia psychologicznego, w którym brali udział uczestnicy było wzmocnienie kompetencji społecznych oraz umiejętności komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Wszyscy, którzy uczestniczyli w warsztatach wykształcili w sobie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobiegania stanom depresyjnym, podwyższyli swoją samodzielność i przez to zwiększyli szanse na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Przemysław Zalewski (na zdjęciu) z satysfakcją odebrał swój certyfikat. On oraz reszta młodzieży doceniła przydatność zajęć. Uczestnicy projektu rozpoczęli Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, które będą trwać do maja 2017 roku.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt „Akcja Aktywizacja- YEI” w MCK Sławno

W dniu 24 listopada 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie zakończyły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Uczestnicy przez dziewięć dni brali udział w warsztatach prowadzonych przez p. Katarzynę Lewandowską – doradcę zawodowego MCK Sławno.

Tematami zajęć było między innymi: metody aktywnego poszukiwania pracy, rynek pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poruszono także tematy aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Uczestnicy bardzo aktywnie angażowali się podczas zajęć.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRozpoczęcie zajęć z psychologiem w Kołobrzegu w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI”Dnia 24.11.2016 r. w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy odbyły się pierwsze zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zajęcia prowadzi Pan Jacek Pawłowski, psycholog z dużym doświadczeniem pracujący na co dzień z osobami chorymi na schizofrenię, depresje, zaburzenia psychiczne, osobami uwikłanymi w trudne związki i doświadczającymi przemocy w rodzinie, oraz będącymi w trudnych sytuacjach życiowych. Cała dziesięcioosobowa grupa będzie uczestniczyła w spotkaniach warsztatowych w wymiarze dziesięciu godzin, natomiast dla pięcioosobowej grupy osób najbardziej potrzebujących przewidziano dodatkowo pięciogodzinne spotkania indywidualne. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji społecznych, budowanie zaufania wobec grupy oraz nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych celem podwyższenia samodzielności oraz wzbudzenie chęci do aktywnego życia i funkcjonowania na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychProjekt „Akcja Aktywizacja” w białogardzkim Hufcu PracyW białogardzkim Hufcu Pracy realizowany jest projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Program ten jest skierowany do młodych ludzi, w wieku 15 – 24 lata, a jego głównym celem jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy.
Nasza jednostka realizuje projekt dla grupy najmłodszej IA, czyli dla młodzieży w wieku 15 – 16 lat. Grupa beneficjentów została zrekrutowana spośród uczniów Gimnazjum nr 2 w Białogardzie. Dziesięcioosobowy zespół w ramach projektu przejdzie 120-godzinny kurs języka angielskiego i skorzysta z warsztatów wyrównawczych, aby poprawić swoje wyniki w nauce, a ponadto uzyska wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego, który zdiagnozuje predyspozycje zawodowe każdego uczestnika pod kątem rozwoju kariery zawodowej i opracuje indywidualny plan działania. W ramach zajęć z psychologiem przewidziane jest grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Każdy z beneficjentów otrzyma wyprawkę, w skład której wejdą książki – encyklopedie, zbiory zadań, repetytoria, tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne oraz inne pomoce naukowe, jak choćby kalkulator czy przybory geometryczne. Zajęcia dla młodzieży w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do połowy grudnia bieżącego roku, kiedy to po zakończeniu wszystkich zajęć uczestnikom zostaną wręczone stosowne zaświadczenia i certyfikaty.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego projektu „ Akcja – Aktywizacja – YEI” przez MCIZ Koszalin w KołobrzeguDnia 21 listopada bieżącego roku zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, projektu „Akcja – Aktywizacja – YEI”, koordynowane przez panią Kamilę Wierzbicką z Punktu Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu.
Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji instrumentów i usług rynku pracy oraz sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia miały charakter praktyczny, młodzież uczestnicząc w proponowanych zadaniach rozwiązywała problemy z jakimi może spotkać się podczas poszukiwania pracy. Zajęcia wzbogacono o materiały multimedialne.
Szkolenia, kursy i porady indywidualne to tylko niektóre formy pomocy, jakie mogą otrzymać beneficjenci projektu. Dzięki bezpłatnym inicjatywom w projekcie „Akcja – aktywizacja YEI” istnieje możliwość podwyższenia kwalifikacji, zdobycie zawodu, czy chociażby poprzez zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii B, umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poznanie języków obcych, zwiększają szanse na zatrudnienie.
Uczestnicy grupy posiadają wysoką motywację do podjęcia pracy oraz gotowość do zmian w życiu zawodowym. Zamierzają wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie, opierając się na własnej osobowości zawodowej, umiejętnościach, zdolnościach i postawach.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRozpoczęcie grupowych spotkań z doradcą zawodowym w PPP Drawsko Pom. w ramach projektu Akcja Aktywizacja YEIW dniu 18.11.2016 r. rozpoczęły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Doradca zawodowy Pani Emilia Jakubowska z MCK Złocieniec prowadzi cykl zajęć grupowych z zakresu  komunikacji i relacji interpersonalnych, rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia mają charakter praktyczny a warsztatowa forma spotkań skłaniała młodzież do aktywnego udziału i współpracy w grupie. W trakcie  licznych dyskusji i gier dydaktycznych beneficjenci projektu mają możliwość wyrażenia własnych opinii i doświadczeń zawodowych oraz życiowych. Zajęcia pomogą uczestnikom we wzmacnianiu kompetencji społecznych i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach w życiu zawodowym i osobistym.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRealizacja projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK w DębnieW dniach 16 – 17 listopada 2016r. odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem w grupie uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie  w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Młodzież przez 2 dni miała możliwość brać udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez psychologa.
Beneficjenci angażowali się w różnego rodzaju zadania, pracowali na swoich emocjach, poznawali motywacje działania, ćwiczyli role społeczne i zachowania w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Projekt potrwa do czerwca 2017r. zakończy się odbyciem stażu zawodowego w wskazanym zawodzie u lokalnych pracodawców, poprzedzony zostanie ukończeniem kursu zawodowego. Uczestnicy aktywnie angażują się w zajęcia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie grupowych zajęć z doradcą zawodowym w MCK Złocieniec – projekt „Akcja Aktywizacja – YEI”W dniu 17.11.2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu  „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Zajęcia przeprowadzone przez Emilię Jakubowską odbywały się od dnia 03.11.2016r. (9 spotkań, łącznie 40 godzin).

Uczestnicy zajęć zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi m. in. komunikacji i relacji interpersonalnych, rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej czy przedsiębiorczości. Zajęcia miały charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny. Warsztatowa forma spotkań, zawierająca gry i zabawy dydaktyczne, skłaniała młodzież do aktywnego udziału oraz do współpracy w grupie. Natomiast dyskusje i pogadanki umożliwiały wszystkim uczestnikom wyrażenie własnych opinii, dzielenie się doświadczeniami zawodowymi i życiowymi. Każda z osób podsumowując zajęcia wyraziła zadowolenie z ich przebiegu oraz interesującą tematykę spotkań. Ponadto uczestnicy wymienili się numerami telefonu do siebie, by utrzymywać ze sobą kontakt również poza spotkaniami w ramach projektu, co wskazuje na integrację grupy.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRozpoczęcie grupowych spotkań z psychologiem w PPP Drawsko Pom. w ramach projektu Akcja Aktywizacja YEI W dniu 14.11.2016 r. rozpoczęły się grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Psycholog Pani Magdalena Jawor prowadzi cykl zajęć grupowych z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych i i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Młodzież pracuje z psychologiem wykorzystując „burzę mózgów”, pracę w grupach i inne techniki doskonalenia oraz kształtowania swojej osobowości. Grupowe spotkania mają charakter praktyczny i obejmują wzmocnienie kompetencji społecznych, komunikacji międzyludzkiej i negocjacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRealizacja projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK w DębnieW dniu 14 listopada 2016r. zakończyły się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego w grupie beneficjentów projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie. Uczestnicy projektu przez 9 dni mieli możliwość brać udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK w Dębnie p. Marię Szatkowską.
Młodzież realizowała zadania z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji własnego wizerunku, zapoznała się z metodami aktywnego poszukiwania pracy, analizowała lokalny rynek pracy, sporządzała dokumenty aplikacyjne, ćwiczyła przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, zdobywała praktyczne wskazówki.
Projekt zakończy się odbyciem stażu zawodowego we wskazanym zawodzie u lokalnych pracodawców, a poprzedzony zostanie ukończeniem kursu zawodowego. Uczestnicy aktywnie angażują się w realizację zadań podczas zajęć.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychAkcja Aktywizacja w KoszalinieW HP 16-8 w Koszalinie prowadzony jest projekt  „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Skierowany jest do młodzieży, która m. in. wykazuje dużą absencję w szkole i osiąga niskie wyniki w nauce. 10-osobowa grupa w wieku 15-16 lat została objęta wsparciem psychologa oraz doradcy zawodowego.
Dodatkowo uzupełnia swoją wiedzę na zajęciach wyrównawczych z chemii, fizyki i matematyki. Obecnie intensywnie realizowany jest 120-godzinny kurs języka angielskiego, który ma za zadanie otworzyć ścieżkę nowych możliwości uczestnikom projektu. Nauka języka obcego – zwłaszcza angielskiego, którym we współczesnym świecie włada większość ludzi – w każdym wieku przynosi wiele korzyści. Poprawia zdolność koncentracji, ćwiczy pamięć i pozwala poznać kulturę innych krajów.  Dzięki tym zajęciom młodzi ludzie poczują się pewniej w komunikacji interpersonalnej oraz ułatwi im to w przyszłości w wyborze dobrych ofert pracy. Zajęcia prowadzi pani Aneta Trzcińska, której metody nauki bardzo przypadły do gustu beneficjentom. Chętnie przychodzą na zajęcia, są aktywni i z wielkim zaangażowaniem pracują. Dodatkową korzyścią jest integracja grupy oraz nawiązanie nowych przyjaźni wśród uczestników.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w Hufcu Pracy w SzczecinkuW dniu 9 listopada 2016 roku, rozpoczęły się w Hufcu Pracy 16-9 w Szczecinku z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie Marianną Różycką, grupowe zajęcia z  doradcą zawodowym w ramach projektu Akcja Aktywizacja YEI.
Największą atutem zajęć dla beneficjentów jest część praktyczna zajęć i wiedza, którą będą mogli wykorzystać po odbyciu staży zawodowych. Uczestnicy będą mieli okazję  nauczyć się między innymi prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami i negocjowania warunków pracy oraz płacy. Zdobędą umiejętności z zakresu sporządzania niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumentów, takich jak CV i list motywacyjny, a także jak skutecznie i efektywnie poszukiwać odpowiedniej dla siebie miejsca na rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychEdukacja w ramach projektu w Hufcu Pracy w TrzebiatowieW Hufcu Pracy w Trzebiatowie odbywają się grupowe zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia trwają od 06 listopada 2016 r. w ramach realizowanego projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia w ramach projektu skierowane są do osób z grupy IA w wieku 15-16 lat, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej oraz wykazują słabe wyniki w nauce i dużą absencję na zajęciach lekcyjnych.
Prowadząca zajęcia z języka angielskiego – Pani Izabela Gawriołek, podkreśla, że młodzież będąca uczestnikami projektu bardzo aktywnie bierze udział w lektoracie. Beneficjenci pytają, proszą o wyjaśnienie wątpliwości i wnikliwie słuchają przedstawianych treści. Widać wyraźnie, że młodzi ludzie są świadomi możliwości jakie daje im udział w projekcie. 120 godzinny kurs języka angielskiego wyposaży ich w umiejętność komunikowania się w języku, co z kolei ułatwi w przyszłości wybór dalszej ścieżki szkolnej lub poszukiwanie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRealizacja projektu „Akcja aktywizacja – YEI” w Hufcu Pracy w SzczecinkuW Hufcu Pracy w Szczecinku, trwa realizacja projektu „Akcja aktywizacja –YEI. Projekt  wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany  ze środków UE YEI /Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych/. Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób objętych wsparciem poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.
Wsparciem w ramach projektu, w Szczecinku objętych zostało 10 osób w wieku 18-24 lat, z terenu powiatu, które aktualnie nie uczą się i nie pracują. Przedsięwzięcie  realizowane jest od października 2016 r. do sierpnia 2017 r. W ramach projektu przewidziane są następujące rodzaje wsparć: doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Część uczestników skorzysta również z możliwości uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kat. B. Ponadto w ramach zadania zaplanowano szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne, płatne staże. Uczestnikom projektu przysługuje bezpłatne wyżywienie, dofinansowanie kosztów dojazdu oraz pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. W czasie trwania projektu uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.
Młodzież zakończyła już indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego podczas, których, opracowany został indywidualny plan działania oraz diagnoza potrzeb i predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników, co umożliwi trafny dobór pozostałych rodzajów pomocy. Zrealizowano też grupowe wsparcie psychologiczne kształtujące m.in. umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. W dalszej kolejności zaplanowano grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, indywidualne wsparcie psychologiczne i pośrednictwo pracy.  Ostatnim etapem wsparcia będzie realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych poprzedzonych kwalifikacyjnym kursem zawodowym. Dodatkowo przez cały okres realizacji projektu młodzież objęta jest wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Mamy nadzieję, że poprzez udział w projekcie młodzi ludzie oprócz kompetencji społecznych zdobędą wiedzę  i umiejętności umożliwiające wejście na rynek pracy, a tym samym gwarantujące udany start życiowy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych„Akcja aktywizacja – YEI” – zajęcia wyrównawcze Łobez W listopadzie rozpoczęły się zajęcia wyrównawcze dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.  Beneficjenci projektu będą brali udział w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, do których należą: język polski, matematyka, fizyka i chemia.
Każdy z uczestników będzie uczęszczał na zajęcia z trzech wybranych przez siebie przedmiotów. Warsztaty te mają na celu wyrównanie zaległości edukacyjnych. Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzymała wyprawkę dydaktyczną w postaci książek do przedmiotów szkolnych, z których będą odbywały się szkolenia. Na każdego słuchacza przypada około 55 godzin z zajęć wyrównawczych. W Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie ośmiu uczestników będzie brało udział w warsztatach z fizyki i chemii, dziewięciu z matematyki oraz pięciu z języka polskiego. Wszyscy beneficjenci zaangażowani do tego projektu chętnie i aktywnie biorą udział w organizowanych dla nich spotkaniach w ramach projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychGrupowe zajęcia z doradcą zawodowym w MCK Złocieniec w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”W dniu 03.11.2016 r. uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków unijnych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, rozpoczęli udział w kolejnym wsparciu projektowym, tj. grupowych zajęciach z doradcą zawodowym. Zajęcia grupowe w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu (10 osób), prowadzi doradca zawodowy – Emilia Jakubowska (40 godzin/ grupę).
Tematyka zaplanowanych spotkań to m.in.: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, jak również problem godzenia życia rodzinnego i zawodowego.
Zagadnieniem omawianym podczas pierwszych zajęć była komunikacja interpersonalna i asertywność, jako styl lub metoda ochrony własnych praw poprzez odpowiednie techniki komunikacyjne. Młodzież wykazała duże zainteresowanie tematem aktywnie uczestnicząc w zajęciach. Forma prowadzonych zajęć (praca indywidualna, praca w grupach czy gry i zabawy integrujące) odpowiadała uczestnikom. Każda osoba chętnie opowiedziała coś o sobie, o swoich zainteresowaniach i zamiłowaniach, planach zawodowych, dzięki czemu wszyscy poznali siebie nawzajem. Miła i przyjazna atmosfera oraz unikanie oceniania i krytykowania innych podczas zajęć sprzyja integracji grupy.
Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym zaplanowane zostały na dziewięć spotkań, ostatnie zajęcia odbędą się w dniu 17.11.2016 r.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie zajęć grupowych z doradztwa zawodowego w ramach projektu AA-YEIW dniu 28.10.2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uczestnicy projektu wzięli udział w czterdziestogodzinnych zajęciach, które podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Beneficjenci podczas zajęciach nabyli umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi pracodawcami oraz poznali sposoby sporządzania dokumentów aplikacyjnych takie jak CV oraz list motywacyjny.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychZakończenie zajęć w Hufcu Pracy w ŚwinoujściuW Hufcu Pracy w Świnoujściu zakończyły się grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego. Uczestnikami byli beneficjenci projektu „Akcja aktywizacja – YEI” w wieku 18-24 lata, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Po spotkaniach indywidualnych, które miały na celu stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników, beneficjenci projektu rozpoczęli pracę grupową, w której chętnie uczestniczyli. Podczas zajęć grupowych podjęto tematykę aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz metod poszukiwania pracy Poruszono także problem funkcjonowania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na rynku pracy oraz kwestię prawa pracy i przedsiębiorczości. Tematyka związana z autoprezentacją cieszyła się dużym zaangażowaniem uczestników – z komunikacja niewerbalna. Nie zabrakło symulacyjnej rozmowy z pracodawcą – komunikacja werbalna. Uczestnicy stworzyli swoje dokumenty aplikacyjne, a także uczestniczyli w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej Zajęcia grupowe zakończyły cykl spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego i przygotowały uczestników do aktywnej nauki w trakcie szkoleń zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychGrupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w Punkcie Pośrednictwa Pracy w KołobrzeguW dniu 26 października 2016 roku, w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu rozpoczęły się grupowe zajęcia z  doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”.
Udział w czterdziestogodzinnych zajęciach powinien dać uczestnikom między innymi możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.
Największym atutem dla beneficjentów jest część praktyczna zajęć i wiedza, którą będą mogli wykorzystać po odbyciu staży zawodowych. Uczestnicy będą mieli okazję  nauczyć się między innymi prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami i negocjowania warunków pracy oraz płacy. Nabędą umiejętności z zakresu sporządzania niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumentów, takich jak CV i list motywacyjny, a także jak skutecznie i efektywnie poszukiwać odpowiedniej dla siebie pracy – jak poruszać się po rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychGrupowe wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w StargardzieOd 17 do 20 października 2016 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Stargardzie trwały grupowe zajęcia z psychologiem. Spotkania zorganizowane zostały w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Młodzież wzięła udział w warsztatach grupowych, na których doskonaliła swoje umiejętności integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Omówione zostały problemy z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Jednym z nich była depresja, która w okresie dojrzewania zdarza się dosyć często, a problemy z nią związane stały się na tyle poważne, że zaczęto ją nazywać „chorobą młodego pokolenia”. Celem spotkań było uświadomienie młodzieży jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, jakie są jej przyczyny oraz w jaki sposób się ją diagnozuje. Uczestnicy dowiedzieli się również jak można zapobiegać depresji oraz gdzie się zwrócić po pomoc w razie potrzeby. Zajęcia prowadzone były przez dyplomowanego psychologa, Panią Magdalenę Sawicką-Bartosik. Ochotnicy mogli skorzystać także z indywidualnego wsparcia psychologicznego. Dzięki specjaliście młodzież miała niecodzienną okazję dowiedzieć się wiele o sobie i o innych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych„Akcja aktywizacja – YEI” w ŁobzieW październiku br. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie dziesięcioosobowa grupa beneficjentów projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” rozpoczęła zajęcia po wakacyjnej przerwie. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Jedną z form wsparcia realizowanych w Hufcu w ramach projektu jest kurs języka angielskiego, który obejmuje 120 godzin lekcyjnych. Po ukończeniu kursu beneficjenci otrzymają zaświadczenia określające poziom nabytych kompetencji na poziomie podstawowym. Zajęcia prowadzi pani Aneta Lipska.
Ruszyło również grupowe wsparcie psychologiczne w ramach, którego przewidziano warsztaty z zakresu integracji, komunikacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz szkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia prowadzi pani Kamila Rogaczewska – Żukowska-psycholog z doświadczeniem, która dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i wprowadzeniu serdecznej, przyjaznej atmosfery podczas zajęć wzmacnia poczucie wartości u wszystkich uczestników projektu, co z kolei wpłynie na podniesienie ich samooceny. Uzupełnieniem zajęć grupowych są indywidualne konsultacje z psychologiem.
W dalszym etapie realizacji projektu odbędą się zajęcia wyrównawcze, których głównym celem jest nadrobienie zaległości z przedmiotów szkolnych przez uczestników projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychWałcz – Doradztwo Zawodowe w ramach „Akcja Aktywizacja – YEI!”W ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI!” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu dnia 17.10.2016 r., odbyły się indywidualne spotkania z uczestnikami projektu w ramach doradztwa zawodowego. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią Karolinę Nitka. Podczas zajęć uczestnicy dostali do wypełnienia ankiety i testy.
Na podstawie otrzymanych wyników testów doradca zawodowy przeprowadził diagnozę predyspozycji zawodowych oraz opracował indywidualną ścieżkę edukacyjno – rozwojową. Zadania te mają uświadomić młodym osobom jaki posiadają potencjał oraz cechy osobowościowe. Dzięki takim działaniom projekt daje szanse młodym ludziom, aby się rozwijały i zdobyły zawód, równocześnie podnosząc swój potencjał osobisty.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychDoradztwo zawodowe w projekcie „Akcja aktywizacja-YEI” MCK BarlinekW zeszłym tygodniu rozpoczęły się zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 10-osobowej grupy młodzieży korzystającej z udziału w projekcie „Akcja aktywizacja-YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku. Zajęcia te mają charakter warsztatowy i pomagają młodzieży w poznaniu mechanizmów rynku pracy, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poznaniu swoich słabych i mocnych stron oraz zapoznaniu z tematyką gender mainstreaming.
Spotkania te są mają charakter symulacyjny i interaktywny. Młodzież inscenizuje różne sytuacje z którymi już się spotkała lub doświadczy ich w przyszłości podczas rozmów kwalifikacyjnych, w sytuacjach stresujących oraz trudnych. Ich zadaniem jest także poznanie przez uczestników instrumentów i usług rynku pracy oraz omówienie kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, również z tego względu, że mają charakter praktyczny.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych„Akcja aktywizacja – YEI” w ŚwinoujściuW Hufcu Pracy w Świnoujściu zakończyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W ramach zajęć indywidualnych doradca zawodowy, na podstawie predyspozycji zawodowych beneficjentów, ich motywacji, posiadanych kwalifikacji opracował indywidualną ścieżkę edukacyjno-zawodową. Efektem końcowym współpracy doradcy zawodowego z każdym z uczestników było stworzenie Indywidualnego Planu Działania. Opracowanie IPD umożliwi odpowiedni dobór form wsparcia proponowanych przez projekt „Akcja aktywizacja  – YEI” i związanych z indywidualnymi potrzebami oraz perspektywami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Udział w projekcie daje szansę młodym ludziom zdobyć zawód, podnieść kwalifikacje. Zdobyte umiejętności i doświadczenie pozwolą na lepszy start w dorosłe życie zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychProjekt „Akcja Aktywizacja – YEI” – rozpoczęcie indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego w MCK ZłocieniecW dniu 06.10.2016 r. czworo uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”, rozpoczęło udział w pierwszym wsparciu projektowym, tj. indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym. Zajęcia, w grupie (4 godziny/osobę) z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu, prowadzi doradca zawodowy – Emilia Jakubowska.
Z każdą osobą z grupy projektowej zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno–zawodowej, w tym przeprowadzenie indywidualnych badań predyspozycji zawodowych. Następnie doradca zawodowy opracuje diagnozę predyspozycji zawodowych, w oparciu o zastosowane testy. Kolejnym działaniem będzie opracowanie Indywidualnych Planów Działań oraz indywidualny dobór form wsparcia, w ramach ścieżki projektowej. Podczas spotkań indywidualnych każdy uczestnik ma możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań, jak również przedstawienia swoich pasji czy zainteresowań.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychSpotkania indywidulane z doradcą zawodowym w Hufcu Pracy w Szczecinku W dniu 04.10.2016 roku w Hufcu Pracy w Szczecinku rozpoczęły się spotkania indywidualne doradcy zawodowego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie,  Marianny Różyckiej,  z uczestnikami projektu „Akcja aktywizacja – YEI”.
Celem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym jest przeprowadzenie zajęć z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Diagnoza predyspozycji zawodowych oraz właściwy dobór form wsparcia realizowanego w ramach projektu pozwoli na świadome planowania rozwoju kariery zawodowej, tym samym zwiększenie szansy na zatrudnienie. W najbliższym czasie po ustaleniu indywidualnego planu działania, z uczestnikami zostaną przeprowadzone grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI” w HP Szczecinek W dniu 4 października bieżącego roku w Hufcu Pracy w Szczecinku rozpoczęto realizację projektu „Akcja aktywizacja – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uczestnicy projektu wzięli udział w pierwszej formie wsparcia jaką jest indywidualne doradztwo zawodowe. Zajęcia prowadziła Pani Marianna Różycka – doradca zawodowy z MCIZ w Koszalinie.
W trakcie przewidzianych czterogodzinnych spotkań uczestnicy stworzą z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania, pozwalający młodym ludziom poznać swoje mocne strony, cechy osobowości i charakteru, a także predyspozycje zawodowe. Oprócz zajęć z doradztwa zawodowego uczestnicy w ramach projektu będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego, zajęć z pośrednikiem pracy oraz wziąć udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku. Część uczestników otrzyma również wsparcie w formie kursu prawa jazdy kategorii B oraz kursu przedsiębiorczości. W trakcie trwania projektu młodzi ludzie mają zapewnione też wsparcie opiekuńczo wychowawcze. Mamy nadzieję, że wsparcia w ramach projektu przyczynią się do podjęcia przez uczestników trafnego wyboru zawodu i zwiększy ich szansę na znalezienie wymarzonej pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozpoczęcie  projektu „Akcja aktywizacja  -YEI” w Kołobrzegu
W dniu 03.10.2016r w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy rozpoczął się  projekt „Akcja aktywizacja – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-24 lata, które nie posiadają w ogóle lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe oraz są osobami niepracującymi i niekształcącymi się.
Działania projektowe rozpoczęły się od zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym. Spotkania te mają na celu zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania kariery zawodowej prowadzi Pani Kamila Gołębiowska z MCIZ Koszalin. Dla każdego z uczestników przewidziane są cztery godziny spotkań na których zostanie opracowany indywidualny plan działania,  kierunkujący uczestników projektu na właściwy wybór zawodu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychPosiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Akcja Aktywizacja  -YEI” w Kołobrzegu29.09.2016r w kołobrzeskiej jednostce Punktu Pośrednictwa Pracy odbyło się spotkanie z osobami chętnymi do udziału w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Komisji rekrutacyjnej przewodniczyła Pani Anna Gasińska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie.
Na spotkanie przybyły wszystkie zaproszone osoby, które szczegółowo zostały poinformowane o zakresie wsparcia jakim będą objęci w ramach projektu. Każdy z przybyłych odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji materialno –bytowej jak również motywacji do udziału w zajęciach.
Młodzież miała również okazję zadać Komisji pytania i uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich zagadnienia. Kolejnym etapem rekrutacji będzie wybór najlepszych kandydatur i poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu się.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu Akcja Aktywizacja -YEI w HP Szczecinek

 

W dniu 28.09.2016 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru uczestników do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy zatrudnienia ludzi młodych.  W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli Elżbieta Niepelt – przewodnicząca oraz członkowie: Joanna Poźniak oraz Emilia Jakubowska.

Komisja pracowała zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Zasadach rekrutacji uczestników do projektów Akcja Aktywizacja- YEI i Akcja Aktywizacja- EFS realizowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Pracę Komisji poprzedziło  ogólne spotkanie z kandydatami na którym  przedstawiono główne cele i założenia  projektu. Przyszli beneficjenci z zainteresowaniem słuchali propozycji  i rodzaju form wsparcia w ramach projektu. Zadawali pytania dotyczące kursów zawodowych i spraw organizacyjnych.. Po spotkaniu Komisja wnikliwie przeanalizowała każdą złożoną deklarację uczestnictwa- zgłoszenia pod względem spełniania kryteriów udziału w projekcie. Praca komisji zakończyła się sporządzeniem listy osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Rekrutacja przebiegła w miłej atmosferze.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRekrutacja do projektu Akcja Aktywizacja YEI w Drawsku PomorskimDnia 27.09.2016 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie komisji rekrutacyjnej do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy zatrudnienia ludzi młodych. Komisji przewodniczyła Pani Anna Gasińska, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie.
W trakcie rekrutacji przyszli beneficjenci projektu chętnie opowiadali o sobie i zadawali liczne pytania dotyczące oferowanych form wsparcia. Dużym zainteresowaniem uczestników projektu cieszył się kurs operatora wózków widłowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej członkowie komisji informowali zainteresowanych o prawidłowej nazwie i głównych założeniach projektu. Rekrutacja przebiegła w miłej i bezstresowej atmosferze.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychPosiedzenie komisji rekrutacyjnej do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w ZłocieńcuW dniu 27.09.2016 roku w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery  w Złocieńcu odbyło się spotkanie komisji rekrutacyjnej z kandydatami do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” organizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.
W projekcie biorą udział ludzie młodzi w wieku 18-24 lata, którzy poszukują zatrudnienia i nie uczą się. Głównym założeniem projektu jest udzielenie uczestnikom kompleksowego wsparcia, poprzez ukończenie kursu zawodowego – przyuczającego do nowego zawodu, dostosowanego do ich preferencji i zainteresowań oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.
Komisja w składzie: Anna Gasińska – przewodniczący komisji, Emilia Jakubowska – koordynator lokalny i Kamila Gołębiowska – opiekun grupy,  przeanalizowała deklaracje zgłoszeniowe. Podczas rozmowy indywidualnej komisja poznała sytuację życiową kandydatów oraz motywację skłaniającą ich do uczestnictwa w projekcie.  Na koniec komisja ustaliła listę zakwalifikowanych oraz listę osób rezerwowych do projektu.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu ,,Akcja Aktywizacja-YEI”

Dnia 23.09.2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wałczu odbyło się spotkanie rekrutacyjne do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy zatrudnienia ludzi młodych, z udziałem Pani Joanny Głogowskiej Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie.

Podczas spotkania kandydaci do projektu mieli okazję opowiedzieć o sobie i zadać pytania dotyczące realizacji projektu. Komisja podczas rozmów z uczestnikami zwracała uwagę na znajomość nazwy projektu przez kandydatów oraz na główne założenia projektu. Na rozmowę stawiły się wszystkie umówione osoby. Ostatnim etapem będzie przegląd zgłoszeń kandydatów do projektu, tak aby skorzystały osoby najbardziej potrzebujące.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Planowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK Barlinek

W dniu 23.09.2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe z uczestnikami projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zajęcia obejmują planowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, diagnozę predyspozycji zawodowych, opracowanie wspólnie z doradcą indywidualnego planu działań i dobór indywidualnych form wsparcia w ramach ścieżki projektowej. Wszyscy zaplanowani w tym dniu uczestniczy odbyli swoje konsultacje. Młodzież z niecierpliwością oczekuje na rozpoczęcie zajęć grupowych ze specjalistami.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Akcja aktywizacja –YEI” w Barlinku

W dniu 22.09.2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Barlinku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Akcja Aktywizacja –YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, z udziałem Przewodniczącej Komisji Pani Joanny Głogowskiej Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie.

W trakcie spotkania potencjalni kandydaci mieli możliwość przedstawienia się i określenia swoich oczekiwań dotyczących form wsparcia realizowanych w trakcie projektu. Młodzież kierowała także zapytania do członków Komisji, głównie organizacyjne z prośbą o wyjaśnienie, kiedy będą odbywać się zajęcia, na jaki okres uczestnicy powinni być dyspozycyjni. Członkowie Komisji  w czasie rozmów zwracali też uwagę na informowanie młodzieży o głównych celach projektu. Na rozmowy rekrutacyjne przyszły wszystkie zaproszone osoby. Następnym zadaniem będzie weryfikacja zgłoszeń uczestników do projektu tak, by mogły z niego skorzystać osoby najbardziej potrzebujące.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychOstatnie dni rekrutacji do projektu „Akcja Aktywizacja –YEI”  w BarlinkuW ostatnim tygodniu rekrutacji pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Barlinku podjęli działania, by w ramach naboru do projektu „Akcja aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, oprócz form instytucjonalnych oraz elektronicznych docierać do odbiorców indywidualnych. Tych najbardziej potrzebujących, oraz tych którzy mogliby skorzystać z form wsparcia oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.  Na terenie Barlinka i okolic rozwiesili ulotki informujące o możliwości zapisania się do projektu. Mamy nadzieję, że wśród odbiorców bezpośrednich znajdą się osoby, które skorzystają z oferty.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychRekrutacja do projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” w MCK DębnoW miesiącu wrześniu 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębnie trwa rekrutacja uczestników do projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W dniu 21.09.2016r. rozpoczęły się pierwsze spotkania z młodymi osobami chętnymi do udziału w projekcie.
Projekt zapewnia zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursu zawodowego, zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranym zawodzie poprzez odbycie płatnego stażu zawodowego oraz wsparcia miękkie jak: wsparcie doradcy zawodowego, pomoc psychologa, kreowanie wizerunku, kurs językowy i komputerowy oraz zdobycie prawa jazdy kat. B.  Udział w projekcie jest dobrą szansą dla młodych ludzi nieaktywnych zawodowo, którzy bez własnych nakładów finansowych mają możliwość podnieść swoje kompetencje zawodowe i być bardziej mobilni na lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychIndywidualne spotkania z doradcą zawodowym W mienionym tygodniu w Hufcu Pracy w Szczecinie odbyły się spotkania uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Szczecinie, Panią Izabelą Drużbińską. Celem spotkań było opracowanie Indywidulanego Planu Działania, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, która sprzyja wzajemnemu poznaniu się i poszukiwaniu najlepszej możliwości formy dalszego rozwoju zawodowego.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt „Akcja Aktywizacja-YEI” rekrutacja osób niepełnosprawnychW dniu 15.09.2016 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Barlinku spotkali się z przedstawicielami funkcjonujących w Gminie Barlinek instytucji takich jak: Środowiskowy Dom Samopomocy „Słonecznik” w Osinie, Punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Barlinku, Ośrodek Pomocy Społecznej. Spotkanie było możliwością przedstawienia założeń projektu „Akcja aktywizacja-YEI.” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w szczególności dla młodzieży nieuczącej się i niepracującej, w tym młodzieży niepełnosprawnej. Przedstawiciele w/w instytucji zadeklarowali udział w promocji projektu oraz zapoznanie z jego założeniami kadry poszczególnych instytucji, która mogłaby służyć pomocą w dotarciu do osób najbardziej potrzebujących.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Akcja Aktywizacja-YEI – zajęcia z doradcą zawodowym w Stargardzie

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie od poniedziałku 12 września 2016 roku rozpoczęły się zajęcia dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na początek zaplanowano spotkanie z doradcą zawodowym.

Pierwszy z uczestników objętych projektem wziął udział w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym – Panią Ewą Zygnerską. Podczas kilku godzin pod czujnym okiem doradcy uczestnik zidentyfikował własne potrzeby zawodowo-edukacyjne, określił swoje predyspozycje zawodowe oraz opracował Indywidualny Plan Działania, który pomoże dobrać odpowiednie dla niego formy wsparcia. Wypełnianie testów i ankiet dotyczących predyspozycji zawodowych może na początku wydawać się żmudnym zajęciem. Przynosi jednak duże korzyści w postaci podniesienia świadomości o swoich możliwościach.
Spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym przeprowadzone w swobodnej i przyjaznej atmosferze pomogło uczestnikowi skupić się na swoich zaletach i zasobach, oraz określić plan swojej niedalekiej przyszłości związanej z życiem zawodowym, czy edukacyjnym.
Uczestnik dzięki konsultacji zwiększył swoje szanse na zdobycie pracy w swoim kręgu zainteresowań i możliwości. Przed uczestnikami jeszcze wiele ciekawych spotkań i zajęć.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Promocja projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”

Z dniem 01.09.2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” wdrażanego w ramach Gwarancji dla młodzieży Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Jako element procesu rekrutacyjnego, prowadzone są działania informacyjne, mające na celu dotarcie do potencjalnych uczestników projektu. Dlatego tak ważna jest promocja projektu w środowisku lokalnym.

W dniu 12.09.2016, Emilia Jakubowska – doradca zawodowy z MCK Złocieniec, przeprowadziła spotkanie informująco – promujące projekt „Akcja Aktywizacja – YEI”. Uczestnikami spotkania byli pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, instytucji działającej na rzecz rodziny i młodzieży. Prowadząca spotkanie udzieliła informacji nt. ogólnych założeń, kryteriów rekrutacji (ze szczególnym uwzględnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób żyjących w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) oraz wsparć oferowanych w ramach projektu. Ponadto odpowiadała na zadawane pytania dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie. Osoby uczestniczące w spotkaniu zadeklarowały chęć współpracy w zakresie rekrutacji, poprzez informowanie osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, o możliwości udziału w projekcie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Akcja aktywizacja – YEI” w Łobzie – doradztwo indywidualne

Od 17 czerwca 2016 r. uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych biorą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łobzie.

Podczas spotkań, uczestnicy wykonują testy i ćwiczenia mające na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania – IPD (testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych, samooceny, określenia mocnych i słabych stron).
IPD ma pomóc w określeniu trudności edukacyjnych, aby potem beneficjent mógł uczestniczyć w odpowiednich formach wsparcia: kursie językowym oraz warsztatach wyrównawczych z wybranych przedmiotów. 4-rogodzinne spotkania z doradcą mają pomóc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI”

W MCK Koszalin trwają aktualnie zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia rozpoczęły się 06.06.2016 r. W czasie 4 – godzinnej rozmowy, z każdym z dziesięciu uczestników projektu, doradca zawodowy przeprowadza indywidualne  badania predyspozycji zawodowych.

Na podstawie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym zostanie opracowany Indywidualny Plan Działań , który powinien  zawierać proponowany plan wsparcia realizowanego w ramach projektu. Każdy z uczestników projektu zostanie przygotowany w sposób praktyczny do rozmowy kwalifikacyjnej oraz do poruszania się po rynku pracy. Zajęcia indywidualne pozwolą również na dobór  odpowiednich, indywidualnych form wsparcia, w ramach ścieżki projektowej, niezbędnych do planowania rozwoju kariery zawodowej.
Dotychczasowi uczestnicy spotkań indywidualnych, w czasie rozmowy doradczej wykazali się dużym zaciekawieniem i z zaangażowaniem rozwiązywali polecone im zadania.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Doradztwo zawodowe w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” w Trzebiatowie

W 16-12 Hufcu Pracy w Trzebiatowie odbywają się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Zajęcia trwają od 06 do 10 czerwca 2016 r. w ramach realizowanego projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Spotkania indywidualne skierowane są do osób z grupy IA w wieku 15-16 lat, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej oraz wykazują słabe wyniki w nauce i dużą absencję na zajęciach lekcyjnych.
Doradca zawodowy pani Renata Ćwikła z Młodzieżowego Centrum Kariery w Trzebiatowie spotyka się z uczestnikami projektu prowadząc zajęcia z zakresu indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podczas takich spotkań młodzież rozwiązuje testy badając swoje predyspozycje zawodowe, co pomaga w opracowaniu diagnozy predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników, pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Odbiorcy wsparcia w ramach projektu uczą się rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, poznają sytuację rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego, co w przyszłości może rzutować na ich ścieżce kariery zawodowej. Beneficjenci projektu otrzymają również wsparcie grupowe i indywidualne z zakresu psychologii, zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych. Uczestnicy odbędą także 120 godzinny kurs wybranego języka obcego, który dostarczy im umiejętność komunikowania się w danym języku i ułatwi w przyszłości poszukiwanie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rekrutacja do projektu „ Akcja Aktywizacja – YEI” w Łobzie

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie od maja br. trwa rekrutacja do nowego ogólnopolskiego projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W Hufcu projekt realizowany będzie dla najmłodszej dziesięcioosobowej grupy uczniów w wieku 15 – 16 lat (6 chłopców oraz 4 dziewczęta), biernej zawodowo, nie posiadającej kwalifikacji zawodowych, mającej słabe wyniki w nauce oraz dużą absencję na zajęciach szkolnych. Dla uczestników grupy IA zaplanowano indywidualne i grupowe formy wsparcia, m.in. wsparcie psychologa, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy językowe oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Przewidziano również zakup wyprawki edukacyjnej dla każdego uczestnika. Ponadto wszystkie osoby zostaną objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymają wyżywienie w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdów na zajęcia. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja w naszym Hufcu dobiega końca. Gdy tylko lista zostanie zamknięta rozpoczynamy indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast