Chwila w obiektywie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 1. lutego do 31. sierpnia 2011 roku w Wałczu zrealizowano wyczekiwany przez młodzież projekt „Chwila w obiektywie”. W przedsięwzięciu uczestniczyło 14 osób, które brały udział w zajęciach wyrównawczych, komputerowych i fotograficznych. Zajęcia umożliwiły młodzieży nie tylko pożyteczne i kreatywne spędzenie czasu wolnego, ale także zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi komputera, fotografii cyfrowej oraz cyfrowej obróbki zdjęć.

Grupę docelową stanowiła młodzież ucząca się w HP Wałcz, zamieszkała w gminach wiejskich, pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo, obciążonych bezrobociem i ubóstwem. Uczestnicy zrekrutowani zostali spośród członków kółka fotograficznego „Chwila”, które prowadzone jest od 2005r. w ramach zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych w Wałczu.

Projekt obejmował 3 moduły – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych przewidziane zostały jako wsparcie dla części uczestników, którzy mieli zaległości edukacyjne i problemy szkolne. Zajęcia zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Kurs komputerowy miał  za zadanie wyrównać wiedzę z tego zakresu, gdyż większość uczestników nie posiadała w domu komputera, a jego znajomość była niezbędna dla dalszego etapu realizacji projektu.

Ostatni moduł stanowił kurs cyfrowej obróbki zdjęć. Celem zajęć było kształcenie umiejętności świadomego posługiwania się aparatem cyfrowym z wykorzystaniem pełnych jego możliwości technologicznych. Istotny był tu rozwój indywidualnych cech percepcji wzrokowej, kształtowanie umiejętności dostrzegania kluczowych cech kompozycji obrazu. Główny akcent położony był na problematykę związaną z intencjonalnością fotografa, poszukiwaniem autorskich form wypowiedzi w technice zapisu cyfrowego. Równie istotne było opanowanie podstawowego warsztatu pracy z aparatem: specyfika pracy w tzw. programach tematycznych, automatyce programowej oraz trybie manualnym lustrzanki 1 – obiektywowej. Kurs umożliwił również zapoznanie się z warsztatem fotografii studyjnej, w tym m.in. problematyką kompozycji aranżowanych, oświetleniem planu zdjęciowego. Program kursu obejmował m.in. cyfrowy zapis obrazu, zasady i parametry fotografii, systemy zapisu i kompresji zdjęć, znajomość sprzętu i programów komputerowych oraz do obróbki obrazu.

Celem kursu cyfrowej obróbki zdjęć było m.in. poznanie najnowszych możliwości obróbki zdjęć analogowych pochodzących ze skanowania zdjęć papierowych i filmów. Młodzież mogła się dowiedzieć, jak obrobić zdjęcie wykonane w formatach RAW oraz typu HDR; jak przygotować zdjęcia składowane na komputerze do wywołania, do umieszczenia na stronie internetowej, czy do pokazu slajdów. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z zakresu: oceny obrazu i jego korekty, „wywoływania” RAW, usuwania artefaktów, przetwarzań wsadowych, efektów specjalnych, pracy z maskami i warstwami, przystosowania parametrów obrazu dla różnych mediów (drukarnia, Internet, samodzielne drukowanie).

Projekt był oddolną inicjatywą młodzieży – zapoczątkowaną przez i dla entuzjastów fotografii; potrzebujących zapewnienia różnych form spędzania czasu wolnego, w tym poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu różnych dziedzin, rozwój zainteresowań i uzdolnień indywidualnych. Całokształt zajęć wpłynął na aktywizację i integrację młodzieży oraz wzmocnił poczucie własnej wartości.

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 41.021,43 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast