Strona główna Projekty Projekty UE zakończone ERASMUS+ – zagraniczne praktyki zawodowe Działania w ramach ERASMUS+ – Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery

Działania w ramach ERASMUS+ – Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery

Zakończenie i podsumowanie projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie zakończyła projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”, który był realizowany w okresie 01.09.2016 – 31.08.2017. Projekt realizowany był w ramach ogólnopolskiego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 (PO WER).

Projekt skierowany był do uczniów kształcących się w Hufcach Pracy i Ośrodkach Szkolenia i Wychowania naszego województwa. Łącznie zrekrutowano do wyjazdu 64 osoby, z czego dwutygodniowy staż ukończyły 63 osoby. Rekrutacja odbywała się w trzech zawodach: kucharz (32 osoby), stolarz (16 osób), murarz (16 osób). Opiekę nad młodzieżą podczas stażu pełniło 8 wychowawców. Staże zawodowe trwały dwa tygodnie i odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. w Frankfurcie nad Odrą.
Każdy z czterech wyjazdów poprzedzony był przygotowaniem kulturowo – językowym. Przygotowanie pomogło młodzieży w poznaniu podstaw języka niemieckiego oraz oswojeniu się z kulturą niemiecką i rozłąką z domem rodzinnym. Stażyści zostali wyposażeni w stroje robocze oraz obuwie stosowne do wykonywanego zawodu. Na czas wolny przewidziano bogaty program kulturowy, który był okazją do zwiedzania i poznania kultury Niemiec. Zwiedzano np. Frankfurt nad Odra, Berlin. Młodzież otrzymała także kieszonkowe, które przeznaczyła na drobne wydatki podczas czasu wolnego. Każdy z uczestników był dodatkowo ubezpieczony na czas stażu.
Po powrocie ze stażu ostatniej grupy uczestników projekt zakończył się podsumowaniem wspólnych działań. W tym celu zorganizowano kilka konferencji podsumowujących projekt, które odbyły się w jednostkach OSiW Barlinek, HP Koszalin, HP Szczecinek, HP Wałcz, HP Kołobrzeg. W spotkaniach podsumowujących brali udział uczestnicy projektu, ich rodzice, pracodawcy, opiekunowie, przedstawiciele władz lokalnych, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Prezentowane były osiągnięcia stażystów, zdjęcia oraz przedmioty wykonane podczas stażu, np. skrzynki drewniane i świeczniki drewniane (stolarze). Najlepsi stażyści otrzymali od organizatorów upominki za wzorową postawę.
Na największą pochwałę zasługują stażyści, którzy wykazali się wielokrotnie dużym doświadczeniem zawodowym, a także co ważne talentem. Dyscyplina pracy stała na przyzwoitym poziomie. Niemieccy instruktorzy zawodu wystawili wysoką ocenę stażystom.
Warto podkreślić, że udana współpraca partnerska i organizacyjna ZWK OHP w Szczecinie z partnerem B.e.V. w Frankfurcie nad Odrą przełożyła się także na bardzo dobrą atmosferę wśród młodzieży podczas stażu. Ewaluacja projektu potwierdziła wysoką ocenę organizacyjną oraz merytoryczną realizowanego projektu. Duża w tym zasługa pracowników Ośrodka B.e.V. oraz wychowawców i opiekunów ZWK OHP w Szczecinie, którzy szybko znaleźni wspólny język. Dzięki temu współpraca przebiegała bez większych trudności mimo bariery językowej.
Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” zakończył się powodzeniem. ZWK OHP w Szczecinie planuje w dalszym ciągu aplikować o środki, które umożliwią młodzieży zdobycie i rozszerzenie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.

Zakończenie projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”W dniu 23 czerwca 2017 roku w Hufcu Pracy w Wałczu odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”. Projekt był realizowany z programu „Erasmus+” ze środków POWER sektor kształcenia i szkolenia zawodowe.  Gościem z Zachodniopomorskiej wojewódzkiej Komendy OHP był koordynator wojewódzki projektu Pan Leszek Ślepowroński.

Celem spotkania było podsumowanie działań związanych z realizacją działań projektowych dla grupy 8 uczestników HP w Wałczu. Podczas uroczystości opiekun grupy Ireneusz Gaworek wraz z Leszkiem Ślepowrońskim dokonali prezentacji głównych zamierzeń, zadań dotyczących podnoszenia umiejętności zawodowych, językowych, zwiększania mobilności młodych ludzi na międzynarodowym rynku pracy. Wszystkie te cele realizowane były poprzez kursy przygotowawcze z języka niemieckiego, kulturowe i pedagogiczne, które rozpoczęły się od 10 marca 2017 roku. Następnym etapem udziału w projekcie był staż zawodowy kucharzy wraz z opiekunem Ireneuszem Gaworkiem we Frankfurcie nad Odrą w Ośrodku Szkoleniowym Bernfsforderungswerk e. v. , który odbył się w okresie od 8 do 19  maja 2017 roku.

Na uroczystym zakończeniu projektu wszyscy zgromadzeni uczniowie szkoły z zainteresowaniem oglądali przygotowaną multimedialną prezentację z praktyk we Frankfurcie. Prezentacja jednocześnie odświeżyła uczestnikom i pokazała gościom praktyki uczestników pod nadzorem szefa kuchni Egona Richtera, zajęcia językowe, spędzanie czasu wolnego podczas wycieczek do Poczdamu i Berlina. Na zakończenie koordynator z WZK Leszek Ślepowroński wręczył uczestnikom certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie oraz upominki w postaci blenderów dobrej firmy. Dla najlepszego wyróżnionego praktykanta Daniela Grzelaka dodatkową nagrodą był zestaw sztućców. Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” dał ogromną wiedzę na temat kulinarny w innych krajach. Przyczynił się do podwyższenia ich kwalifikacji, a przez to zwiększenia możliwości na rynku pracy w swoim najbliższym  i europejskim regionie.


Uroczyste zakończenie projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” w SzczecinkuW dniu 21.06.2017 r. w Hufcu Pracy w Szczecinku odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie realizacji projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” realizowanego ze środków PO WER na zasadzie Programu Erasmus+ sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. Wśród zaproszonych gości byli: pracodawcy i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, uczestnicy projektu i ich rodzice oraz kadra HP, OSZ i PPP OHP w Szczecinku. Niezmiernie miło nam było gościć Pana Michała Rittera opiekuna grupy ze strony niemieckiej.

Celem projektu, którego realizatorem była Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie było zwiększenie mobilności na rynku pracy oraz podniesienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Zgodnie z założeniami projektu 64 uczestników /cztery grupy po 16 osób/ z ZWK OHP kształcących się w zawodach: kucharz, murarz, stolarz wzięło udział w dwutygodniowym stażu w Ośrodku Szkolenia Zawodowego BFW we Frankfurcie nad Odrą, a wśród nich 8 kucharzy ze szczecineckiego hufca. Po przywitaniu gości Elżbieta Niepelt komendant Hufca Pracy w Szczecinku przedstawiła cele i założenia zrealizowanego projektu. Pani komendant podkreśliła znaczenie jakie mają tego typu staże dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi. Natomiast Pan Michał Ritter podsumował udział naszej młodzieży w projekcie, wysoko oceniając jej zaangażowanie i poziom nabytych umiejętności. Następnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiony został przebieg stażu i realizacja bogatego programu kulturowego. W trakcie ciekawej dyskusji młodzież stwierdziła, że podczas stażu dużo się nauczyła, była zadowolona ze wsparcia niemieckiego instruktora i opiekuna grupy oraz warunków zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto opowiadała o ciekawych doświadczeniach z pracy w kuchni, wrażeniach doznanych podczas zwiedzania Berlina i Poczdamu oraz czasu spędzonego wspólnie z grupą młodzieży z koszalińskiego hufca pracy. Wielu przyznało, że chciałoby się rozwijać nadal w zawodzie kucharza. Na zakończenie wręczono uczestnikom certyfikaty oraz nagrody (zestawy noży) dla wyróżnionych uczestników: Jakubowi Pancer za szczególne zaangażowanie i poziom umiejętności praktycznych, a Gracjanowi Królikowskiemu za tłumaczenie języka niemieckiego, co bardzo ułatwiło komunikację całej grupie. Warto nadmienić, że dla wszystkich  stażystów – kucharzy w formie upominku zakupione zostały blendery. W dalszej części spotkania uczestnicy podziękowali realizatorom projektu i pracodawcom za możliwość uczestnictwa w projekcie. Przy okazji były też podziękowania dla rodziców.

Bardzo ciepłe i serdeczne podziękowania młodzież skierowała do pana Michała Rittera, który podczas pobytu w Niemczech miał z nią świetny kontakt. Dwutygodniowy pobyt we Frankfurcie dostarczył wszystkim wspaniałych wrażeń i wzbogacił  uczestników o nową wiedzę i umiejętności praktyczne. Po spotkaniu młodzież zaprosiła Pana Michała Rittera na wycieczkę po Szczecinku i z dumą oprowadzała po najpiękniejszych zakątkach miasta.


Konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ w Trzebiatowie

W 16-12 Hufcu Pracy w Trzebiatowie odbyła się konferencja podsumowująca praktyki zagraniczne w zawodzie stolarz. W dniu 20 czerwca 2017r. młodzież biorąca udział w stażu we Frankfurcie nad Odrą spotkała się z koordynatorem wojewódzkim projektu Panem Leszkiem Ślepowrońskim. W spotkaniu udział wzięli także Dyrektor Zespołu Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pani Anna Kulasek, Komendant Hufca w Trzebiatowie Anna Konieczka, instruktor nauki zawodu Pan Andrzej Kamiński, kadra hufca, nauczyciele i uczniowie klas.

Projekt realizowany był przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach ogólnopolskiego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 (PO WER). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży będących uczestnikami OHP, zwiększenie ich mobilności i atrakcyjności na rynku pracy, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, wspieranie rozwoju zawodowego oraz udoskonalenie i wykorzystanie posiadanych już umiejętności w środowisku międzynarodowym. Spotkanie z uczestnikami było podsumowaniem projektu, tj. zajęć  przygotowawczych, kursu przygotowania kulturowo-językowego oraz pedagogicznego. Podsumowano pobyt we Frankfurcie nad Odrą i zagraniczne praktyki, ale też formy spędzania wolnego czasu i umiejętność zagospodarowania go w obcym nieznanym miejscu. Uczestnicy nie tylko poznali nowe techniki pracy, zdobyli dodatkowe umiejętności, co oczywiście przyniesie pozytywne korzyści w przyszłości, w pracy zawodowej, ale też zwiedzili wiele interesujących miejsc takich jak: Berlin i jego zabytki, Poczdam oraz Frankfurt nad Odrą. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie i zobaczyć jeszcze raz jak to wszystko wyglądało dzięki prezentacji multimedialnej przedstawiającej wybrane wydarzenia z czasu wolnego i praktyk. Nie zabrakło śmiechu, dyskusji, opowieści o tym jak było ciekawie, a niekiedy nawet ciężko podczas pracy. Jednak wszyscy jednogłośnie miło wspominają udany udział w Projekcie. Na zakończenie spotkania Pan Leszek Ślepowroński wszystkim uczestnikom wręczył certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w Projekcie. Niespodzianką dla nich były wręczone upominki w postaci wiertarek udarowych, natomiast najbardziej wyróżniający się uczestnik praktyk zawodowych obdarowany został dodatkowo zestawem wierteł. Udział w projekcie z pewnością podniósł kwalifikacje zawodowe młodzieży, zwiększył ich atrakcyjność na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. Wierzymy, że będą wykorzystywać nabyte kwalifikacje oraz dalej się szkolić i doskonalić swoje umiejętności.


Dwutygodniowe staże we FrankfurcieW ramach realizacji projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”, współfinansowanego z programu Erasmus +, w okresie 7-20 maja siedmioosobowa grupa uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie – Trzcińsku przebywała na stażach zawodowych we Frankfurcie nad Odrą. Staże realizowane były w UAZ Bauwirtschaft Poczdam  – placówka kształceniowa we Frankfurcie.

Dla naszych murarzy było to przede wszystkim przyswajanie nowej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych pod okiem Pana Franka Kranze, instruktora z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Na szczególną uwagę zwraca doskonała organizacja części praktycznej przez Pana Kranze, wyrabianie u naszych podopiecznych nawyków dokładności, sumienności i profesjonalizmu w pracy zawodowej. Część praktyczna urozmaicana była filmami o tematyce BHP. Głównym zadaniem młodzieży była nauka wiązań budowlanych stosowanych w Niemczech (holenderskie, gotyckie oraz marchijskie) oraz stanowiące duże wyzwanie – budowa łuku gotyckiego. Pomimo początkowych problemów i małej wiary w umiejętności nasi podopieczni wywiązali się z zadania w stopniu bardzo dobrym. Czas poobiedni wypełniały zajęcia kulturoznawcze. Grupa miała okazję zwiedzenia parku Sanssousi zbudowanego przez Fryderyka II w Poczdamie a także Muzeum Techniki w Berlinie, gdzie szczególną uwagę przykuwały ogromnych rozmiarów eksponaty – lokomotywy, samoloty, statki. Oprócz wyjazdów poza Frankfurt młodzież odwiedziła kręgielnie, uczestniczyła w grillu integracyjnym, na którym wraz z naszą grupą przebywała młodzież z CKIW Gołdap.
Dwutygodniowy pobyt we Frankfurcie dostarczył niesamowitych wrażeń ale przede wszystkim grupa wróciła bogatsza o nową wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które wykorzysta podczas dalszego kształcenia i późniejszej pracy zawodowej.


Wałcz po stażach zawodowych w NiemczechZakończyły się staże zawodowe dla grupy kucharzy we Frankfurcie nad Odrą w ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”. Uczniowie HP 16-6 Wałcz pod opieką komendanta Ireneusza Gaworka w okresie 7.05.2017 r. – 20.05.2017 r. zdobywali doświadczenie gastronomiczne w Ośrodku Gastehaus”. Nauki pobierali od szefa kuchni pana Egona Richtera.

Oprócz prac na kuchni młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach popołudniowych w świetlicy ośrodka grając w bilard, tenisa stołowego czy piłkarzyki. Czas wolny spędzała również podczas grilla  i gry w kręgle. W weekend pomiędzy tygodniami praktyk, koordynator w ośrodku szkoleniowym pan Michał Ritter zorganizował dla grup kucharzy i murarzy wycieczki do „miasta królów Poczdamu” oraz do Berlina. Grupa zwiedziła Park Sanssouci tzw. pruski Wersal. Większość znajdujących się tam budynków i rzeźb zawdzięcza się Fryderykowi Wielkiemu, który zasiadł na tronie w 1740 roku. Młodzież zauroczyły bogate niskie zabudowy historycznego miasta z małą bramą brandenburską. W sobotę natomiast odbyła się wyprawa do Berlina. Wizyta przy murze berlińskim, w salonie volkswagena oraz w muzeum techniki, gdzie wiekowe pojazdy, różne techniczne nowinki sprzed lat i obecne wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników. Bardzo podobała  się wszystkim atmosfera na placu przed bramą brandenburską i na Aleksanderplatz, gdzie pod wieczór zbierają się tłumy ludzi aby wspólnie się bawić. Po dwóch dniach wycieczek, w niedzielę uczniowie spacerowali po obu stronach Odry przy słonecznej pogodzie we Frankfurcie i Słubicach.

Podczas ostatnich dni projektu kucharze pod opieką szefa przygotowali wspólny obiad dla grupy ZWK OHP Szczecin oraz opiekunów i instruktorów praktyk. Po spotkaniu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów odbycia staży zawodowych w Niemczech w zawodzie kucharza. Ponad to uczestnicy projektu pod koniec roku szkolnego otrzymają świadectwa i zaświadczenia Europa pozwalające prezentować swoje umiejętności i kwalifikacje w całej Europie. Wręczenia dokona koordynator Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie oraz przedstawiciel ośrodka w Niemczech pan Michał Ritter.

Stażyści szkolą się w Frankfurcie nad Odrą

W związku z realizacją projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, koordynator projektu p. Leszek Ślepowroński, przeprowadził wizytę monitorującą przebieg stażu zawodowego w Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii. Wizyta była elementem ewaluacji projektu pod względem zgodności z programem merytorycznym i organizacyjnym. Młodzież z HP Wałcz i OSiW Rów od 8 maja przebywa na stażu zawodowym, który zakończy się 19 maja. Młodzież (3 dziewczęta i 12 chłopców) przez dwa tygodnie zdobywa doświadczenie i umiejętności w zawodach kucharz i murarz, w których kształci się na co dzień w Polsce. Oprócz udanej realizacji programu merytorycznego młodzież bierze udział także w realizacji programu kulturowego. Program realizowany w czasie wolnym ma na celu zapoznać młodzież z tradycją i historią niemiecką dlatego też uczestnicy brali udział m.in. w wyjeździe kulturoznawczym w Berlinie, Poczdamie. Ponadto, w godzinach popołudniowych młodzież była na kręgielni, spędzi czas na wspólnym grillu oraz będzie zwiedzała Frankfurt nad Odrą. Realizacja programu kulturowego ma na celu lepsze poznanie Niemiec, tradycji, zwyczajów, historii oraz lepszą integrację młodzieży.Podczas monitoringu przeprowadzono rozmowy z uczestnikami, którzy stwierdzili iż w trakcie staży zawodowych nauczyli się bardzo dużo. Okazuje się, że w grupie murarzy największe problemy były z technologią stawiania murów i kładzeniem fugi między cegłami.  Wcale nie jest łatwe także utrzymanie czystości w miejscu pracy. Podobnie trudne jest stawiania murów z łukiem. Podczas staży młodzież używa nowoczesnych narzędzi i maszyn, szczególnie w kuchni. Uczestnicy przyznali, że mogą liczyć na duże wsparcie niemieckich  instruktorów nauki zawodu. Wielu przyznało, że chciałoby rozwijać się nadal w wybranym zawodzie.  Równie dobrą opinię organizatorowi wystawili młodzi kucharze, którzy opowiadali o wrażeniach z pracy w kuchni ośrodka. Młodzież uczyła się zarówno podstaw gotowania jak też przyrządzała bardziej wykwintne potrawy i dania. Wiedza kucharska została wzbogacona m.in. o umiejętność wypieku pieczywa, używania ziół i przypraw w kuchni. Grupa z Wałcza bardzo dobrze radziła sobie z poznawaniem języka obcego. Pod okiem instruktora Egona Richtera młodzi kucharze uczą się oprócz niemieckiego także francuskiego i angielskiego. Wszystkie te języki są ważne i przydatne w pracy kucharza. Wysoki poziom staży zawodowych, które kończą się dla grupy z HP Wałcz i OSiW Rów, to także zasługa wychowawców i opiekunów młodzieży: p. Ireneusza Gaworka oraz p. Jacka Kozłowskiego. Naszych stażystów podczas pracy podpatrywał v-ce konsul Ambasady Polskiej w Berlinie p. Tomasz Badowski, który miał okazję spróbować dań polskich stażystów. Warto podkreślić, że dużym wsparciem dla grupy stażystów i opiekunów na miejscu jest niemiecki koordynator p. Michael Ritter.

Murarze z Rowu na stażach zawodowych we Frankfurcie

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie Trzcińsku – Zdroju przebywa we Frankfurcie na dwutygodniowych stażach w ramach projektu „Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”.  Siedmioosobowa grupa doskonali swoje umiejętności praktyczne pod kierunkiem Pana Franka Kranze w placówce UAZ Bauwirtschaft Oddział Frankfurt nad Odrą.

Nasi uczestnicy uczą się przede wszystkim podstawowych wiązań stosowanych w budownictwie niemieckim (holenderskiego, gotyckiego oraz marchijskiego). Dużym zaskoczeniem były techniki stosowane przez naszych sąsiadów zza Odry tj. sposób kładzenia zaprawy, wypełniania fugi, ale przede wszystkim inne rozmiary podstawowych materiałów budowlanych, w tym także cegieł. Większość zajęć prowadzonych jest w formie ćwiczeń praktycznych. Oprócz tego nasi uczestnicy mają również możliwość oglądania filmów instruktażowych. Największym walorem warsztatów jest 25 letnie doświadczenie Pana Kranze oraz dbałość o precyzję wykonania powierzonych zadań. Po dopołudniowych warsztatach stażyści mają czas wolny, który wykorzystują głównie na zwiedzanie miasta. Najbliższy weekend grupa spędzi na wyjazdach do Poczdamu i Berlina, gdzie młodzi ludzie będą mieli okazję podziwiać między innymi Muzeum Techniki w Berlinie oraz Park Sanssouci w Poczdamie.


Przygotowania do wyjazdu na staże zawodowe

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie – Trzcińsku dobiega końca przygotowanie językowe młodzieży do wyjazdu będącego częścią projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach ogólnopolskiego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER realizowanego na zasadach Programu ERASMUS + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Staże będą realizowane w okresie 8-19 maja we Frankfurcie nad Odrą. Ośmioosobowa grupa murarzy szlifuje znajomość języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa fachowego. Oprócz zajęć językowych grupa we wcześniejszym okresie została przygotowana pod kątem kulturowych poznając Niemcy, panujące tu zwyczaje oraz zaznajamiając się z miejscami, na razie w teorii, które według harmonogramu zajęć odwiedzimy na miejscu.

Przygotowania kucharzy z Wałcza do zagranicznych praktyk

Młodzież HP 16-6 z Wałcza przygotowuje się do zagranicznych praktyk we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. W projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” bierze udział 8 uczestników, którzy kształcą się w zawodzie kucharza.

Projekt realizowany jest przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP    w Szczecinie w ramach ogólnopolskiego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów  i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER realizowanego na zasadach Programu ERASMUS + sektor kształcenie   i szkolenia zawodowe. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (PO WER). Uczestnicy   biorą  udział      w przygotowaniu kulturowym i kursie języka niemieckiego, który prowadzi nauczycielka Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- Izabela Kwiecińska. Uczestnicy doskonalą znajomość języka, zwłaszcza terminologię fachową, wykorzystując sprzęty audiowizualne. Uczestnicy odbywają również przygotowanie pedagogiczne, które prowadzi opiekun grupy komendant Ireneusz Gaworek. Dzięki zagranicznym praktykom młodzież OHP podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększy mobilność i atrakcyjność na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Po zrealizowaniu zajęć projektowych uczestnicy wyjadą na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w zawodzie kucharz. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Europass Mobilność. Dzięki uczestnictwu w zajęciach przygotowawczych uczestnicy z większym powodzeniem będą odbywać zagraniczne praktyki we Frankfurcie


Uczniowie OHP ukończyli staż w Niemczech

Młodzież 16-12 Hufca Pracy w Trzebiatowie ukończyła udział w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”. Projekt realizowany jest przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 (PO WER). Uczestnicy projektu odbyli dwutygodniowy zagraniczny staż w zawodzie stolarz we Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii.
Pod okiem Komendanta Hufca Anny Konieczka oraz miejscowych wykwalifikowanych majstrów w swoim fachu Pana Andreasa Lagansky i Pana Franka Schulze. Podczas praktyk zawodowych beneficjenci zdobywali praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zawodu stolarz, uczyli się łączyć ze sobą różne rodzaje drewna na zasadach stałych ( na klej) lub rozłącznych (kołkowych, wpustowych). Praktyki zawodowe odbywały się na wysokim poziomie w doskonale wyposażonych warsztatach stolarskich. Dodatkowo opiekun stażu Pan Michael Ritter koordynował pobyt uczestników w Niemczech jak również zorganizował program kulturowy w czasie wolnym od praktyk.

Po ciężkiej pracy uczestnicy zwiedzali i poznawali historię miasta Frankfurt nad Odrą, położone o osiem kilometrów od granicy Słubice, zwiedzili także Poczdam – poznali historię i zabytki między innymi Pałac Sanssouci – rokokowy pałac Hohenzollernów we wschodniej części parku Sanssouci. Berlin – W Berlinie Pan Michael pokazał młodzieży między innymi Bundestag, Mur Berliński, Bramę Brandenburską, zwiedziliśmy salon Mercedesa i Volkswagena – atrakcją dla uczestników była możliwość obejrzenia samochodu od środka a także wyjście w Berlinie do muzeum figur woskowych. W akademiku, w którym młodzież mieszkała mogliśmy korzystać z kompleksu sportowego wyposażonego w siłownię, salę z bilardem, piłkarzykami oraz stołem do tenisa stołowego. We Frankfurcie odpoczywaliśmy także na kręgielni oraz próbowaliśmy swoich sił na strzelnicy mistrza olimpijskiego z Aten Pana Manfreda Kurzera. Realizacja programu kulturowego miała na celu lepsze poznanie Niemiec, tradycji, zwyczajów, historii oraz lepszą integrację młodzieży i poznanie języka. Pracę i naukę stażystów w pierwszym tygodniu praktyk podpatrywał Komendant Główny OHP Pan Marek Surmacz, który przybył z wizytą do Ośrodka. Komendant Główny odwiedził uczestników na warsztatach, którzy zgodnie przyznali, że są zadowoleni z pobytu w Niemczech oraz trwającego stażu w zawodzie stolarz.  Udział w projekcie sprawił, iż młodzież jest bardziej zaangażowana i chętna do pracy podniesie kwalifikacje zawodowe młodzieży, zwiększy atrakcyjność na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy – uczestnicy otrzymają m.in. certyfikat Europass Mobilność, co może pozytywnie wpłynąć na ich dalsze życie zawodowe.


Staże zawodowe na wysokim poziomieW związku z realizacją projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, koordynator projektu p. Leszek Ślepowroński, przeprowadził wizytę monitorującą przebieg stażu zawodowego w Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii.

Wizyta była elementem ewaluacji projektu pod względem zgodności z programem merytorycznym i organizacyjnym. Młodzież z HP Trzebiatów i HP Kołobrzeg od 27 marca przebywa na stażu zawodowym, który zakończy się 7 kwietnia. Młodzież (2 dziewczyny i 14 chłopców) przez dwa tygodnie zdobywa doświadczenie i umiejętności w zawodach kucharz i stolarz, w których kształci się na co dzień w Polsce. Program stażu jest wymagający a uczestnicy wraz z instruktorami nauki zawodu narzucili bardzo wysoki poziom. Okazuje się, że nasi stażyści nie wykonują podstawowych elementarnych czynności, ale także pracują na wyższym, bardziej zaawansowanym poziomie.
Oprócz udanej realizacji programu merytorycznego młodzież bierze udział także w realizacji programu kulturowego. Program realizowany w czasie wolnym ma na celu zapoznać młodzież z tradycją i historią niemiecką dlatego też uczestnicy brali udział m.in. w wyjeździe kulturoznawczym w Berlinie, Poczdamie oraz zwiedzała Frankfurt nad Odrą. Ponadto, w godzinach popołudniowych młodzież była na kręgielni, spotka się na strzelnicy z mistrzem olimpijskim biorąc udział w treningu strzeleckim, spędzi czas na wspólnym grillu. Realizacja programu kulturowego ma na celu lepsze poznanie Niemiec, tradycji, zwyczajów, historii oraz lepszą integrację młodzieży.

Podczas monitoringu przeprowadzono rozmowy z uczestnikami, którzy stwierdzili iż w trakcie staży zawodowych nauczyli się bardzo dużo. Młodzież przygotowywała skrzynkę z drewna na narzędzia oraz stołek do siedzenia. Niezwykle trudne dla młodych stolarzy okazały się łączenia drewniane, które wymagają dużej precyzji i zdolności manualnych.  Podczas staży młodzież używa nowoczesnych narzędzi i maszyn, szczególnie w kuchni. Zgodnie stwierdzono, że staże zawodowe pomagają im rozszerzyć wiedzę i umiejętności w tych dwóch zawodach. Wielu przyznało, że chciałoby rozwijać się nadal w wybranym zawodzie. Pracę i naukę stażystów podpatrywał także w pierwszym tygodniu Komendant Główny OHP Pan Marek Surmacz, który przybył z wizytą do Ośrodka. Komendant Główny był bardzo zadowolony z warunków w jakich przebywają i kształcą się stażyści ZWK OHP Szczecin.
Równie dobrą opinię organizatorowi wystawili młodzi kucharze, którzy opowiadali o wrażeniach z pracy w kuchni ośrodka. Wiedza kucharska została wzbogacona m.in. o umiejętność wypieku pieczywa, używania ziół i przypraw w kuchni. Jeden dzień przeznaczony będzie na dania kuchni polskiej. Będzie ona mogła zaprezentować swoje umiejętności instruktorowi nauki zawodu p. Egonowi Richterowi, który oceni przygotowane polskie dania.
Wysoki poziom staży zawodowych, które powoli kończą się dla grupy z HP Trzebiatów i HP Kołobrzeg, to także zasługa wychowawców i opiekunów młodzieży: p. Anny Konieczki oraz p. Angeliki Ohl. Zaangażowanie opiekunów podczas staży zawodowych przyczyniło się do bardzo dobrej współpracy na miejscu z partnerem niemieckim. Warto podkreślić, że dużym wsparciem dla grupy stażystów i opiekunów na miejscu jest niemiecki koordynator p. Michael Ritter. Duże doświadczenie w tego typu projektach partnera niemieckiego oraz dobry kontakt polskich opiekunów z młodzieżą sprawiły, że stażyści są zaangażowani i chętni do pracy.


W Trzebiatowie przygotowują się do zagranicznych praktykW 16-12 Hufcu Pracy w Trzebiatowie trwają przygotowania do zagranicznych praktyk. W ubiegłym tygodniu została zakończona rekrutacja młodzieży do udziału w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”.

Projekt realizowany jest przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży będącej uczestnikami OHP, zwiększenie ich mobilności i atrakcyjności na rynku pracy, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, wspieranie rozwoju zawodowego oraz udoskonalenie i wykorzystanie posiadanych już umiejętności w zespole międzynarodowym.
Podczas trwających w naszym hufcu przygotowań do udziału w zagranicznych praktykach uczestnicy odbywają kurs języka niemieckiego, przygotowanie kulturowe i pedagogiczne. Dzięki takiemu wsparciu młodzież poprawi znajomość języka niemieckiego, zwłaszcza fachowej terminologii. Pokona bariery językowe oraz obawy związane ze stażem oraz pobytem w obcym kraju. Zakończeniem szkolenia będą 2 – tygodniowe praktyki zagraniczne w zawodzie stolarz we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Udział w projekcie podniesie kwalifikacje zawodowe młodzieży, zwiększy atrakcyjność na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy – uczestnicy otrzymają certyfikat Europass Mobilność. Trzeba przyznać, że młodzież bardzo chętnie przystąpiła do udziału w projekcie, ponieważ po ukończeniu gimnazjum planują kontynuować naukę w szkole zawodowej i podjąć praktyki, a zagraniczny staż będzie miał pozytywny wpływ na dalsze życie zawodowe.

Kołobrzeg przygotowuje się do wyjazdu

W 16- 15 Hufcu Pracy w Kołobrzegu zakończyły się z powodzeniem zajęcia przygotowujące pedagogicznie młodzież do wyjazdu w ramach projektu ” Zagraniczne praktyki przepustką do kariery”. Dla większości wychowanków  wyjazd do Niemiec będzie pierwszą lekcją samodzielnego życia z dala od rodziny dlatego też przed tym wydarzeniem będą się kompleksowo przygotować, aby potrafili ten czas pod każdym względem dobrze wykorzystać.

W tym celu młodzież biorąca udział w zajęciach pedagogicznych poszerzała swoją wiedzę. Była to wiedza z zakresu komunikacji międzyludzkiej, autoprezentacji. Na zajęciach poruszano ważne tematy dotyczące m.in. tolerancji jako akceptacji odmienności kulturowej, przestrzegania norm i obyczajów w świetle obowiązującego prawa z konsekwencjami prawnymi. Przygotowano także młodzież jak należy rozpoznawać i jak reagować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia oraz czym kierować się przy podejmowaniu decyzji, aby były jak najwłaściwsze.
Z uczestnikami wyjaśniono wszystkie te kwestie, które budziły ich obawy, omówiono dokładnie i szczegółowo cele oraz założenia projektu oraz przekazano informacje dot. wyjazdu oraz ubezpieczenia. Młodzież z Kołobrzegu pomyślnie przebrnęła przez przygotowanie pedagogiczne i aktualnie realizuje przygotowanie kulturowe i językowe.

Murarze z koszalińskiego hufca zakończyli staż zawodowy we Frankfurcie nad Odrą

W koszalińskim hufcu zakończył się projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” w ramach programu ERASMUS +, celem którego było zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności jego uczestników. W dniu 26 lutego 8 – osobowa grupa uczestników HP 16-8 powróciła z dwutygodniowego stażu we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Tam w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii w okresie od 13 lutego do 24 lutego 2017r. chłopcy zdobywali doświadczenie w zawodzie murarza pod okiem surowego ale jednocześnie niezwykle sympatycznego i  wyrozumiałego instruktora pana Udo Heise.

Od początku stażu uczyli się murować proste ściany, które z biegiem czasu stawały się coraz bardziej skomplikowane, z kątami a nawet z łukami. Murarze poznali fachowe słownictwo niemieckie, zapoznali się z zasadami wiązań w murarstwie, nauczyli się używać profesjonalnie narzędzi ręcznych w warsztacie oraz pracować przy pomocy konwencjonalnych urządzeń pomiarowych. Zdobyta wiedza i umiejętności zostały zweryfikowane podczas egzaminu, gdzie każdy uczestnik otrzymał ocenę wraz ze wskazówkami i uwagami do dalszej pracy od instruktora.
Jednak założeniem projektu nie była tylko ciężka praca, ale również poznanie kultury i zabytków Brandenburgii.

Młodzież miała zapewniony bardzo bogaty program kulturowy oraz zorganizowany czas wolny. Odbyły się wycieczki do Berlina i Poczdamu, wyjście na kręgielnię, oraz spotkanie z niemieckim mistrzem olimpijskim w strzelaniu Manfredem Kurzerem. Szczególne podziękowania należą się panu Michaelowi Ritterowi – koordynatorowi grupy z ramienia BFW za zaangażowanie i poświęcenie, aby nasz pobyt w Niemczech był atrakcyjny i pełen niezapomnianych wrażeń.
Należy zaznaczyć, że grupa z Koszalina odbywała staż wraz z młodzieżą z HP 16-9 w Szczecinku, która w Niemczech zgłębiała tajniki zawodu kucharza. Kucharze również stanęli na wysokości zadania i przygotowywali niezwykle smaczne dania, a na koniec pobytu ugotowali dla kolegów z Koszalina królewski obiad, demonstrując swoje umiejętności.
Staż zawodowy we Frankfurcie nad Odrą przyniósł wymierne skutki dla jego uczestników. Zdobyli oni nie tylko nowe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone certyfikatami, ale poznali kulturę sąsiedniego kraju i zawarli nowe przyjaźnie, które być może przetrwają na zawsze.


Kołobrzeg przygotowuje się do staży W 16-15 Hufcu Pracy w Kołobrzegu w zeszłym tygodniu zakończyła się rekrutacja wśród młodzieży, która związana jest z realizacją projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym weźmie udział 8 uczestników naszego Hufca w wieku 16-19 lat. Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+. Młodzież odbędzie 2 – tygodniowe szkolenie we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech w zawodzie kucharz.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników uczących się w OHP, zwiększenie mobilności i atrakcyjności na rynku pracy, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim,  wspieranie rozwoju zawodowego, udoskonalenie i wykorzystanie posiadanych już umiejętności w pracy w zespole międzynarodowym.
Do planowanego na koniec marca tego roku wyjazdu uczestnicy zostaną dokładnie przygotowani ze znajomości języka niemieckiego. W tym celu przejdą szkolenie kulturowe, językowe oraz pedagogiczne. Dzięki takiemu  przygotowaniu młodzież pokona strach przed obcym krajem oraz zwiększy swoja pewność siebie w trakcie stażu zawodowego. Udział w ramach projektu podniesie kompetencje oraz znacznie poszerzy doświadczenie praktyczne społeczne oraz zawodowe. Uzyskane kwalifikacje zawodowe z dziedziny gastronomii i obsługi konsumenta będzie potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność oraz innymi certyfikatami potwierdzającymi udział w projekcie.
Rekrutacja wzbudziła wśród wychowanków Hufca duże zainteresowanie i duże nadzieje na udany wyjazd, podczas którego będzie mogła uczyć się zawodu. Dla wielu z nich będzie to także okazja po raz pierwszy wyjechać za granicę.


Odbyli staż zawodowy i otrzymali przepustkę do kariery zawodowejW dniu 25.02.2017 r. 8 osobowa grupa młodzieży ( 5 dziewcząt i 3 chłopców) ze szczecineckiego Hufca Pracy powróciła z dwutygodniowego pobytu we Frankfurcie nad Odrą, gdzie odbywała praktyki zawodowe w e.V. Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Nasi uczestnicy w okresie od 13 do 24 lutego 2017 r. brali udział w projekcie ”Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” realizowanego na zasadach programu Erasmus+.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, zwiększenie ich mobilności na rynku pracy, a także podniesienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Realizacji celów sprzyjały bardzo dobre warunki zapewnione nam przez partnera projektu. W kuchni wyposażonej w nowoczesny sprzęt młodzież pod okiem fachowca Pana Egona Richtera uczyła się nie tylko podstaw gotowania, ale poznała dania kuchni niemieckiej i branderburskiej oraz przyrządzała bardzo wykwintne dania. Nauczyła się m.in. czytać i wdrażać przepisy kulinarne, stosować różne techniki i metody obróbki żywności, korzystać z profesjonalnego sprzętu elektrycznego, przygotowywać pieczywo z różnych ziaren, porcjować, przygotowywać i dekorować  dania na różne okazje w tym dania z różnych gatunków mięs, zupy, desery, wyroby cukiernicze i przystawki.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono też zasadom zachowania higieny w pracy oraz zastosowania ziół w kuchni. Podczas stażu młodzież zdobyła  również doświadczenie w zakresie współpracy w zespole międzynarodowym. Bardzo wymagający a jednocześnie przyjazny nam instruktor miał świetny kontakt z naszą młodzieżą. Każdego dnia po zajęciach praktycznych prowadził zajęcia językowe i teoretyczne o kuchniach świata a także sprawdzał poziom przyswojonej wiedzy z zakresu słownictwa gastronomicznego w języku niemieckim, francuskim i angielskim. Natomiast o bogaty program kulturowy zadbał koordynator grupy z ramienia BFW Pan Michael Ritter. Uczestnicy zwiedzili Berlin i Poczdam, gdzie poznali najciekawsze zabytki tych miast. Ponadto młodzież była w kręgielni, wzięła udział w spotkaniu z mistrzem olimpijskim w strzelaniu do ruchomej tarczy Manfredem Kurzer –  Ateny 2004. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła wizyta w Muzeum figur woskowych Madame Toussauds, gdzie mogli oglądać postacie znanych artystów, polityków czy sportowców. Organizatorzy zapewnili też integracyjny wieczór przy wspólnym grillowaniu. Natomiast resztę wolnego czasu można było spędzać korzystając np. z siłowni, bilarda lub grać w tenisa stołowego. Wspaniała atmosfera i moc atrakcji zapewnionych przez organizatorów sprawiły, że młodzież się nie nudziła i nie miała czasu tęsknić za domem i bliskimi. Natomiast dobre relacje panujące pomiędzy uczestnikami ze Szczecinka a uczestnikami z Koszalina dodawały całej grupie pozytywnej energii.
Dużo emocji przysporzył uczestnikom egzamin końcowy weryfikujący nabytą wiedzę. Warto podkreślić, że umiejętności naszej młodzieży zostały ocenione bardzo wysoko. Podczas uroczystego zakończenia wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające czas trwania stażu oraz zakres nabytych kompetencji. Umiejętności zawodowe oraz kompetencje językowo-kulturowe nabyte podczas trwania projektu zwiększą atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy i wraz z otrzymanym certyfikatem będą dla nich przepustką do kariery zawodowej.

Staże zawodowe wciąż trwają

W związku z realizacją projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, koordynator projektu p. Leszek Ślepowroński, przeprowadził wizytę monitorującą przebieg stażu zawodowego w Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii. Wizyta była elementem ewaluacji projektu pod względem zgodności z programem merytorycznym i organizacyjnym.

Młodzież z HP Szczecinek i HP Koszalin od 13 lutego przebywa na stażu zawodowym, który zakończy się 24 lutego. Młodzież (5 dziewcząt i 11 chłopców) przez dwa tygodnie zdobywa doświadczenie i umiejętności w zawodach kucharz i murarz, w których kształci się na co dzień w Polsce.
Oprócz udanej realizacji programu merytorycznego młodzież bierze udział także w realizacji programu kulturowego. Program realizowany w czasie wolnym ma na celu zapoznać młodzież z tradycją i historią niemiecką dlatego też uczestnicy brali udział m.in. w wyjeździe kulturoznawczym w Berlinie, Poczdamie oraz zwiedzała Frankfurt nad Odrą. Ponadto, w godzinach popołudniowych młodzież była na kręgielni, spotkała się na strzelnicy z mistrzem olimpijskim biorąc udział w treningu strzeleckim, spędzi czas na wspólnym grillu. Realizacja programu kulturowego ma na celu lepsze poznanie Niemiec, tradycji, zwyczajów, historii oraz lepszą integrację młodzieży.
Podczas monitoringu przeprowadzono rozmowy z uczestnikami, którzy stwierdzili iż w trakcie staży zawodowych nauczyli się bardzo dużo. Okazuje się, że w grupie murarzy największe problemy były z technologią stawiania murów i kładzeniem fugi między cegłami. Postawienie prostego muru nie jest łatwą sprawą i wymaga dokładności i precyzji. Podczas staży młodzież używa nowoczesnych narzędzi i maszyn, szczególnie w kuchni. Zgodnie stwierdzono, że staże zawodowe pomagają im zdobyć nową wiedzę i umiejętności w tych dwóch zawodach. Wielu przyznało, że chciałoby rozwijać się nadal w wybranym zawodzie.
Równie dobrą opinię organizatorowi wystawili młodzi kucharze, którzy opowiadali o wrażeniach z pracy w kuchni ośrodka. Młodzież uczyła się zarówno podstaw gotowania jak też przyrządzała bardziej wykwintne potrawy i dania. Wiedza kucharska została wzbogacona m.in. o umiejętność wypieku pieczywa, używania ziół i przypraw w kuchni. Na kuchni z kolei wymagające jest przygotowanie posiłków na obiad. Dla stażystów wyzwaniem było przygotowanie tradycyjnych posiłków kuchni niemieckiej, mniej znanych w Polsce. Młodzież uczyła się używania urządzeń kuchennych oraz każdego dnia dbała o czystość, która jest niezwykle ważna w kuchni.
Wysoki poziom staży zawodowych, które kończą się dla grupy z HP Szczecinek i HP Koszalin, to także zasługa wychowawców i opiekunów młodzieży: p. Elżbiety Niepelt oraz p. Moniki Nnaki. Zaangażowanie opiekunów podczas staży zawodowych przyczyniło się do bardzo dobrej współpracy na miejscu z partnerem niemieckim. Warto podkreślić, że dużym wsparciem dla grupy stażystów i opiekunów na miejscu jest niemiecki koordynator p. Michael Ritter  Duże doświadczenie w tego typu projektach partnera niemieckiego oraz dobry kontakt polskich opiekunów z młodzieżą sprawiły, że stażyści są zaangażowani i chętni do pracy.


Tuż przed wyjazdem na staże zawodowe…W Koszalinie zakończył się pierwszy etap projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” realizowanego na zasadach programu Erasmus+. Ośmioosobowa  grupa chłopców z HP 16-8 podczas ferii wyjedzie do Frankfurtu nad Odrą i odbędzie dwutygodniowe praktyki w zawodzie murarza.

W związku z tym od 11 stycznia młodzież uczestniczyła w intensywnym kursie języka niemieckiego oraz odbyła przygotowanie kulturowe. Uczestnicy podczas zajęć nauczyli się fachowego słownictwa związanego ze swoim zawodem oraz w pigułce poznali obyczaje i kulturę Niemiec.  Odbyło się również przygotowanie pedagogiczne, które zintegrowało grupę. Młodzież dowiedziała się jak radzić sobie ze stresem oraz umiejętnie współpracować w grupie. Jednak najprzyjemniejsze były ostatnie zajęcia, na których w formie zabawy chłopcy udowodnili, że naprawdę nauczyli się podstaw języka niemieckiego. W ramach nagrody za sumienność i zaangażowanie podczas kursu komendant Hufca, pani Joanna Cybulska zaprosiła na wspólny i smaczny posiłek przyszłych stażystów. Chłopcy w dobrej atmosferze integrowali się przed wyjazdem na staże zawodowe.


Ćwiczenie współpracy w grupie przed wyjazdem na praktyki zagraniczne6 lutego br. w Hufcu Pracy OHP w Szczecinku odbyły się zajęcia pedagogiczne z uczestnikami projektu realizowanego przez ZWK OHP w Szczecinie, dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”. Projekt realizowany jest na zasadach Programu Erasmus plus. Ośmioosobowa grupa młodzieży ze szczecineckiego hufca pracy sumiennie przygotowuje się do wyjazdu na praktyki do Frankfurtu na Odrą.

Młodzi ludzie będą tam nabywać umiejętności i doświadczenia w zawodzie kucharz pod opieką wykwalifikowanego instruktora niemieckiego, korzystając jednocześnie z nowoczesnego sprzętu i technologii. Po zajęciach językowo-kulturowych rozpoczęli właśnie  zajęcia pedagogiczne prowadzone przez Elżbietę Niepelt merytorycznego opiekuna grupy. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów mają na celu integrację oraz wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i zachęcenie uczniów do pomagania sobie nawzajem. Ponadto uczestnicy ćwiczyli techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zasady konstruktywnego rozwiązywanie konfliktów. Umiejętności te będą niezbędne młodzieży zarówno podczas odbywania staży jak i zajęć  organizowanych w ramach czasu wolnego. Podczas spotkania młodzież miała też okazję przymierzyć odzież roboczą zakupioną przez ZWK OHP. Okazało się, że białe uniformy leżą jak ulał. Grupa na bieżąco jest informowana o sprawach organizacyjnych dotyczących wyjazdu a wszelkie pytania i wątpliwości wyjaśnia nam Pan Leszek Ślepowroński koordynator wojewódzki ZWK OHP w Szczecinie.

Wyjazd na praktyki zagraniczne coraz bliżej…

 

We wtorek 31 stycznia br. w Hufcu Pracy w Szczecinku zakończyły się zajęcia kulturowo językowe dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery” realizowanym przez ZWK OHP w Szczecinie. Projekt współfinansowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Zgodnie z założeniami projektu, w okresie od 12 do 25 lutego 2017 r. ośmiu uczestników szczecineckiego hufca, przyuczających się do zawodu kucharz wyjedzie do Frankfurtu nad Odrą w celu odbywania praktyki zawodowej. W związku z powyższym przez cały styczeń trwały intensywne zajęcia kulturowo językowe. Uczestnicy zgłębiali wiedzę w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy jak również dotyczącym kultury i obyczajów Niemiec.

 

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnikom łatwiej będzie zrozumieć przekazywane informacje dotyczące nowoczesnych technologii, narzędzi i metod produkcji stosowanych w branży gastronomicznej oraz współpracować i komunikować się z rówieśnikami w Niemczech. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze a uczestnicy chętnie brali w nich udział. Grupa zdążyła się już zintegrować i  na zakończenie podziękować Pani Elżbiecie Sobolewskiej za ciekawą formę zajęć, wręczając prowadzącej bukiet kwiatów. Natomiast Pani Ela w rewanżu zaprosiła młodzież do pizzerii, pod warunkiem, że zamówienie zostanie złożone w języku niemieckim. Podczas spotkania oczywiście wszyscy „szlifowali” język niemiecki a miłym akcentem było wręczenie uczestnikom zaświadczeń dotyczących ukończenia powyższych zajęć.


Zakończone staże w Frankfurcie nad OdrąW dniu 26.11.2016 roku 16 osobowa grupa młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku powróciła z dwutygodniowego pobytu we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech gdzie odbywała praktyki zawodowe w Berufsförderungswerk e.V. Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Młodzi ludzie w okresie 14-25.11.2016 r. mieli możliwość udziału w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”. Głównym celem przedsięwzięcia było zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności jego uczestników.
Młodzież wraz z opiekunami została bardzo ciepło przyjęta przez Instruktorów Nauki Zawodu oraz koordynatorów grupy z ramienia BFW. Podczas pobytu zapewniono bogaty program kulturowy. Uczestnicy projektu zwiedzili Berlin i Frankfurt, brali udział w wieczorze kulturowo-integracyjnym, w wyjściu na kręgle i spotkaniu z mistrzem olimpijskim w strzelaniu do ruchomej tarczy z roku 2004 z Manfredem Kurzer. W Berlinie zwiedzano historyczne miejsca m.in. Parlament Niemiecki, Bramę i Ulicę Brandenburską czy Plac Aleksandra. Młodzież spotkała wiele gwiazd i celebrytów z branży muzycznej i sportowej podczas wizyty w Muzeum Figur Woskowych Madame Toussauds.
Młodzi praktykanci w trakcie realizacji projektu odbywali dokształcanie w zawodach stolarz i kucharz. Zaplecze techniczne warsztatów praktycznej nauki zawodu zapewniały wysokie standardy szkolenia. Stolarze rozwijali umiejętności zastosowania i obsługi maszyn stolarskich, projektowania i konstruowania mebli oraz ćwiczenia terminologii fachowej w języku niemieckim. W trakcie stażu kucharze produkowali wyroby piekarnicze i cukiernicze. Poznali dania kuchni niemieckiej i brandenburskiej. Przygotowywali posiłki mięsne, potrawy wegetariańskie i mleczne. Brali udział w zajęciach językowych ze słownictwa gastronomicznego.
Przekazywana wiedza teoretyczna i praktyczna została zweryfikowana egzaminem, który przeprowadzili instruktorzy prowadzący zajęcia. Po zakończeniu staży uczestnicy otrzymali certyfikaty, które posłużą do potwierdzenia okresu odbycia stażu zawodowego wraz z określeniem wykonanych zadań i zdobytych kompetencji.
Uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności zawodowe, kompetencje językowe i kulturowe. Pozyskane kwalifikacje i doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku wpłyną na zwiększenie atrakcyjności młodych ludzi, przyszłych absolwentów na konkurencyjnym rynku pracy.
W grudniu 2016 r. będzie prowadzona rekrutacja na wyjazd wśród młodzieży OHP w jednostkach HP Koszalin i HP Szczecinek. Na staże zawodowe udadzą się kucharze oraz murarze. Kolejna grupa stażystów w ramach projektu wyjedzie do Frankfurtu nad Odrą w lutym 2017 r.

Udane staże zawodowe we Frankfurcie nad OdrąW związku z realizacją projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, koordynator projektu Pan Leszek Ślepowroński, przeprowadził wizytę monitorującą przebieg stażu zawodowego we Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii. Wizyta była elementem ewaluacji projektu pod względem zgodności z programem merytorycznym i organizacyjnym. Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania (OSiW) OHP w Barlinku od 14 listopada przebywa na stażu zawodowym, który zakończy się 25 listopada. Uczestnicy projektu (6 dziewcząt i 10 chłopców) przez dwa tygodnie zdobywa doświadczenie i umiejętności w zawodzie kucharz i stolarz, w którym kształci się w Polsce. Wyjazd na staż zawodowy jest okazją do nauki języka obcego w międzynarodowym środowisku. Dzięki projektowi młodzież zwiększy swoje szanse na odnalezienie swojej drogi zawodowej na rynku pracy.
Oprócz udanej realizacji programu merytorycznego młodzież bierze udział w realizacji programu kulturowego. Program realizowany w czasie wolnym miał na celu zapoznać młodzież z tradycją i historią niemiecką, dlatego też uczestnicy brali udział m.in. w wyjeździe kulturoznawczym do Berlina oraz zwiedzała Frankfurt nad Odrą. Ponadto, w godzinach popołudniowych młodzież była na kręgielni, spotkała się na strzelnicy z mistrzem olimpijskim biorąc udział w treningu strzeleckim. Realizacja programu kulturowego miała na celu lepsze poznanie Niemiec jako państwa oraz lepszą integrację młodzieży.
Podczas monitoringu przeprowadzono rozmowy z uczestnikami, którzy stwierdzili, iż w trakcie staży zawodowych nauczyli się bardzo dużo. Grupa stolarzy wykonała m.in. stołek do siedzenia, 4 świeczniki adwentowe oraz skrzynkę na narzędzia. Uczono się nowych technik obrabiania drewna i łączenia elementów drewnianych. Podczas staży używano nowoczesnych narzędzi i maszyn. Zgodnie stwierdzono, że kończące się staże zawodowe pomogły im zdobyć nową wiedzę i umiejętności w zawodzie stolarz.
Równie dobrą opinię organizatorowi wystawili młodzi kucharze, którzy opowiadali o wrażeniach z pracy w kuchni ośrodka. Uczestnicy uczyli się zarówno podstaw gotowania jak też przyrządzali bardziej wykwintne potrawy. Wiedza kucharska została wzbogacona m.in. o umiejętność wypieku pieczywa, używania ziół i przypraw w kuchni, przyrządzania potraw z owoców morza a także wiedzę o kuchni regionalnej Brandenburgii. Młodzież uczyła się używania urządzeń kuchennych oraz każdego dnia dbała o czystość, która jest niezwykle ważna w tym zawodzie.
Wysoki poziom staży zawodowych, które kończą się dla grupy z OSiW Barlinek, to także zasługa wychowawców i opiekunów młodzieży: Pani Haliny Gałaj oraz Pani. Sylwii Szram – Ladry. Zaangażowanie opiekunów podczas staży zawodowych przyczyniło się do bardzo dobrej współpracy na miejscu z partnerem niemieckim. Duże doświadczenie w tego typu projektach oraz dobry kontakt z młodzieżą sprawiły, że młodzież była zaangażowana i chętna do pracy.

Z wizytą przygotowawczą w Niemczech

W związku z realizacją projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, pracownicy ZWK OHP odpowiedzialni za projekt, złożyli wizytę w Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii. Niemiecki partner będzie organizował staże zawodowe dla młodzieży w zawodzie kucharz, stolarz, murarz. Pierwsza grupa młodych osób w wieku 16-19 lat w zawodach kucharz oraz stolarz przyjedzie do Frankfurtu już 14.11.2016 r. a staż będzie trwał dwa tygodnie. Młodzież będzie zdobywała doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności w zawodzie, w którym kształci się w Polsce, a przy okazji będzie mogła lepiej nauczyć się języka obcego w międzynarodowym środowisku. W spotkaniu przygotowawczym brała udział opiekun I grupy uczniów OHP z OSiW Barlinek p. Halina Gałaj oraz koordynator projektu p. Leszek Ślepowroński. Stronę niemiecką reprezentowali dyrektorzy Ośrodka: Walter Jahn, Jӧrg Lehmann oraz opiekun projektu ze strony niemieckiej p. Michael Ritter.

Podczas wizyty zostały wyjaśnione wszystkie wątpliwości dotyczące organizowanych praktyk, zapoznano się z kuchnią, warsztatami stolarskimi oraz halą do praktyki w zawodzie murarz. Szczególną uwagę gości z Polski zwrócił nowoczesny park maszynowy na terenie Ośrodka oraz bardzo dobre warunki zakwaterowania dla młodzieży w internacie. Omówione zostały ważniejsze punkty merytoryczne planu praktyk oraz kwestie organizacyjne związane z przebiegiem staży zawodowych. Ustalono także szczegóły związane z programem kulturowym, który będzie realizowany w czasie wolnym w godzinach popołudniowych podczas dwutygodniowego okresu staży zawodowych.
Wizyta przygotowawcza miała także na celu zapoznanie się z działalnością i misją obu instytucji. Spotkanie pomogło ustalić plan wzajemnej współpracy w najbliższych miesiącach oraz wyjaśniło wątpliwości związane z organizacją staży. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast