Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Ginące zawody pomysłem na przyszłość Działania projektowe w ramach „Ginące zawody…”

Działania projektowe w ramach „Ginące zawody…”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Ginące zawody pomysłem na przyszłość” w Mielenku Drawskim.

„Ginące Zawody pomysłem na przyszłość” to projekt realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy. Do przedsięwzięcia zgłosiło się pięcioro wychowanków z 16-2 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mielenku Drawskim. Uczestnicy w ramach teoretycznych kursów zawodowych zdobywali wiedzę na temat poszczególnych zawodów oraz uczyli się przedsiębiorczości. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Europejską Akademię Handlu i Przedsiębiorczości obejmowały dwa moduły po 30 godzin:  teorię obejmującą podstawowe zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz warsztaty, podczas których uczestnicy nabywali umiejętności praktyczne. W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy moduł projektu, czyli zajęcia z przedsiębiorczości. Młodzież podczas ostatniego spotkania z wykładowcą tego przedmiotu otrzymała zaświadczenia stanowiące potwierdzenie ukończenia kursu i uzyskania kwalifikacji w tym zakresie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość” – MCIZ Koszalin na zajęciach warsztatowych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim

W dniach 24-26 marca 2015 roku doradczynie zawodowe Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie przeprowadziły cykl zajęć aktywnego poszukiwania pracy z młodzieżą w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Celem spotkań było przygotowanie beneficjentów do wejścia na rynek pracy.

Cykl warsztatów podzielono na bloki tematyczne:

  • Metody aktywnego poszukiwania pracy.
  • Rynek pracy.
  • Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna.
  • Dokumenty aplikacyjne.
  • Promocja godzenia życia osobistego i zawodowego.
  • Planowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Uczestnicy warsztatów wykazali dużą aktywność i motywację w działaniu, chętnie biorąc udział w proponowanych ćwiczeniach. Przeprowadzając warsztaty podkreślano istotę planowania działań, dużo uwagi poświęcono omówieniu czynników determinujących planowanie kariery. Każdy z uczestników określił dominujące skłonności zawodowe oraz mocne strony. Ważnym elementem zajęć była część doskonaląca umiejętność autoprezentacji, która może być wykorzystana podczas rozmów z pracodawcą, które niebawem przed uczestnikami. Uczestnicy samodzielnie z pomocą doradcy zawodowego przygotowali dokumenty aplikacyjne.

Mamy nadzieję, iż wiedza zdobyta podczas intensywnej pracy na warsztatach przyczyni się do realizacji planów zawartych w indywidualnych planach działań.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast