Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Leonardo da Vinci – Mobilność europejska atutem na rynku pracy

Leonardo da Vinci – Mobilność europejska atutem na rynku pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mobilność europejska atutem na rynku pracy – zakończenie projektu

30 czerwca 2014 roku ZWK OHP zakończyła realizację projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach projektu 64 uczestników OHP zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyuczających się do wykonywania pracy w zawodach kucharza, stolarza, murarza i ogrodnika, wzięło udział w dwutygodniowych stażach zawodowych we Frankfurcie nad Odrą. Wyjazdy poprzedzone były przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. W ramach tych zajęć młodzież uczyła się języka niemieckiego, zwłaszcza słownictwa branżowego, poznawała kulturę i tradycje panujące w Niemczech. Na zajęciach pedagogicznych przygotowywali się do wyjazdu za granicę, nastawiali na rozstanie z rodziną, uczyli pokonywać stres itp.

Staże odbywały się u naszego niemieckiego partnera Internationaler Bund. Młodzież mieszkała w internacie na terenie IB. Na miejscu znajdowały się też warsztaty. Pod okiem doświadczonych instruktorów młodzi ludzie wzbogacali swoje umiejętności zawodowe, ale także uczyli się pracy w międzynarodowej grupie, szlifowali język, podejmowali decyzje dotyczące metod, technik, surowców używanych w konkretnych sytuacjach, zdobywali mobilność europejską. Instruktorzy byli zadowoleni z pracy młodych Polaków, chwalili ich podejście do pracy i czynione postępy. Poza nauką zawodu, młodzież miała okazję do bezpośredniego zapoznania się z Niemcami, ich kulturą, historią, architekturą. Każda grupa projektowa była na wycieczce kulturoznawczej w Berlinie, gdzie poza oglądaniem zabytków, odwiedziła także Muzeum Historii Berlina lub Muzeum Techniki.

We Frankfurcie, w ramach pedagogiki przeżyć i integracji, młodzież wspinała się na ściankę wspinaczkową pod okiem profesjonalnych trenerów, odbywały się tez wyjścia do kręgielni i na miasto.

Projekt spełnił swoje zadanie i dzięki niemu młodzież zdobyła liczne kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne i społeczne. Zdobyte umiejętności i kompetencje zostały potwierdzone dokumentem Europass Mobilność, a także innymi certyfikatami otrzymywanymi przez młodzież od IB, firmy językowej, czy ZWK OHP).

Projekt „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” dał młodzieży szansę na otwarcie się na międzynarodowy rynek pracy. Z przeprowadzonych ankiet i rozmów jasno wynika, że projekt młodzieży się bardzo podobał, że wysoko oceniają poprawę swoich umiejętności i że polecają udział w tego typu stażach wszystkim swoim kolegom i koleżankom.

Prezentacja do pobrania: 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dnia 28.05.2014r. w 16-17 Hufcu Pracy w Kołobrzegu odbyła się Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu realizowanego przez ZWK OHP „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” w ramach projektu realizowanego przez FRSE „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. W konferencji udział wzięli uczestnicy stażu, rodzice, zaproszeni goście Dyrektor ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu Mirosław Ołdak oraz instruktorzy nauki kształcący w zawodzie kucharz oraz kadra HP. Część powitalną poprowadziła koordynator programu Pani Joanna Maciurzyńska z Komendy Wojewódzkiej – specjalista ds. programów. Pani Joanna zapoznała wszystkich z celami projektu, jego założeniami, korzyściami płynącymi z udziału w projekcie, a także opowiedziała jak wyglądały praktyki w sąsiednim kraju. W następnej części spotkania obejrzeliśmy przygotowaną prezentację multimedialną zawierającą najważniejsze aspekty LdV, na jej podstawie młodzież chętnie włączyła się do dyskusji, a także przypomniała sobie jak wyglądała rekrutacja, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne oraz językowe, czas spędzony na pracy oraz wypoczynek w wolnej chwili we Frankfurcie nad Odrą. Na zakończenie spotkania stażyści otrzymali zaświadczenia, certyfikat oraz upominki, a wyróżnionym osobom Justynie Szymanek, Patrykowi Dybkowi i Krzysztofowi Karwackiemu wręczono dodatkowe upominki. Konferencja przebiegła w bardzo miłej atmosferze przy kawie i herbacie oraz słodkim poczęstunku, nie zabrakło podziękowań ze strony Dyrektora Szkoły, Kadry Wychowawczej, Pani Koordynator dla uczestników oraz rodziców. Wszystkim gratulujemy ukończenia stażu z tak dobrą opinią oraz życzymy sukcesów w poszukiwaniu pracy w przyszłości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca projekt Leonardo Da Vinci w Łobzie

Dnia 27 maja 2014 roku w OSiW OHP w Łobzie miała miejsce konferencja podsumowująca projekt LdV „Mobilność europejska atutem na rynku pracy”. Projekt ten  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencję rozpoczęła pani Joanna Maciurzyńska- koordynator projektu. Po powitaniu gości i młodzieży przybliżyła nam założenia i cele projektu. Obecni mogli dowiedzieć się do kogo skierowany był projekt, w jakiej formie został zrealizowany oraz jakie korzyści dał uczestnikom. W następnej kolejności  Andżelika Juszczyk – uczestniczka projektu przeczytała  krótki referat dotyczący  odbytych szkoleń: językowego, kulturowego i pedagogicznego, odbytego dwutygodniowego stażu we Frankfurcie nad Odrą w zawodzie ogrodnik oraz wrażeń i zdobytych doświadczeń w czasie wyjazdu na staż. Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna z pobytu w Niemczech. Mogliśmy zobaczyć w jakiej formie i miejscach przebiegały praktyki oraz jak został zorganizowany wolny czas. Po prezentacji uczestnikom zostały wręczone certyfikaty, zaświadczenia o udziale w projekcie oraz upominki. Na zakończenie pani koordynator projektu złożyła młodzieży gratulacje i życzyła  sukcesów w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej podkreślając bardzo ważne znaczenie mobilności europejskiej, która zwiększa szanse na współczesnym rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Konferencja podsumowująca projekt Leonardo da Vinci w OSiW Barlinek

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Barlinku odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie projektu Leonardo da Vinci współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na zaproszenie młodzieży biorącej udział w Projekcie przybyli goście: burmistrz miasta Barlinek Pan Zygmunt Siarkiewicz, z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Pani Justyna Jakubowicz, dyrektor Gimnazjum dla Dorosłych Pan Franciszek Snacki, kierownik kształcenia zawodowego  IB we Frankfurcie Pani Steffanii Liebner, Pani Katarzyna Prystasz koordynator projektu z ramienia  IB oraz koordynator projektu Pani Joanna Maciurzyńska. Gości serdecznie powitał w imieniu swoim i młodzieży Kierownik Ośrodka, a następnie przekazał głos koordynatorowi projektu Pani Joannie Maciurzyńskiej. Pani koordynator przybliżyła przybyłym założenia projektu. W  projekcie wzięły udział 32 osoby, które przyuczają się w OSiW Barlinek do zawodu kucharz, murarz i stolarz. Podczas 2-tygodniowego pobytu młodzieży na stażu w Internationaler Bund we Frankfurcie mieli oni okazję min. nabyć umiejętności pozwalające na pracę w międzynarodowym zespole, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, a nade wszystko udoskonalić posiadane umiejętności zawodowe. W trakcie prelekcji można było na ekranie obejrzeć zdjęcia zarówno z przygotowań do wyjazdu na staż jak i z samego przebiegu stażu. Młodzież podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu we Frankfurcie ze swoimi kolegami, którzy chcieliby wziąć udział w kolejnej edycji projektu. Goście złożyli gratulacje uczestnikom projektu życząc im dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy praktycznej podkreślając jak ważne dla młodych ludzi jest zdobywanie ponadnarodowej mobilności, która zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wizyta na stażach ogrodników i kucharzy we Frankfurcie nad Odrą

Zachodniopomorska WK realizuje ostatni staż w ramach projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. W dniach 9-10 kwietnia koordynatorka projektu Joanna Maciurzyńska, przeprowadziła kontrolę realizacji stażu we Frankfurcie nad Odrą. Obie grupy – kucharze z HP Kołobrzeg i ogrodnicy z OSiW Łobez czynnie brali udział w zajęciach praktycznych. Kucharze 9 kwietnia mieli swój dzień próby, czyli dzień kuchni polskiej. Daniem głównym była pieczeń barania z kluskami śląskimi i fasolką szparagową. Mimo że żaden z uczestników stażu nie miał wcześniej do czynienia z baraniną, pieczeń wyszła wyśmienita. Olbrzymim powodzeniem cieszył się też polski deser – szarlotka. Zarówno szef kuchni, jak i instruktorka ogrodnictwa, chwalili grupy, ich zaangażowanie, samodzielność i kreatywność.W trakcie obiadu Pani Joanna Maciurzyńska spotkała się z niemiecką koordynatorką Panią Katarzyną Prystasz oraz z Dyrektor Programową IB – Panią Heidi Pfeiffer. Rozmawiano o przebiegu staży, obie strony wyraziły nadzieję, że to nie koniec współpracy. Polska koordynatorka wręczyła Pani Pfeiffer i Pani Prystasz zaproszenia do Barlinka na konferencję upowszechniającą rezultaty projektu. Zaproszenia zostały przyjęte z dużym entuzjazmem i obie Panie potwierdziły swój udział. Tego samego dnia, gdy młodzi kucharze zmagali się z kuchnią polską, odbywał się na terenie IB Festyn Wiosny. Była to okazja, by spróbować sporządzanych na miejscu koktajli bezalkoholowych przygotowywanych na różne sposoby, gofrów, ciastek i minipizz wypiekanych na ogrodzie w ceglanym grillu. Można było wziąć udział w warsztatach z tworzenia ozdób świątecznych, z czego szczególnie chętnie korzystały polskie stażystki ogrodnictwa. Dodatkową atrakcją był kurs pierwszej pomocy, gdzie również uczestnicy OHP wykazywali duże zainteresowanie i chętnie uczestniczyli w próbach reanimacji na fantomie. Z rozmów z młodzieżą wynika, że staż bardzo im się podoba i że chętnie zostali by na dłużej. Również szef kuchni żałował, że grupa z Kołobrzegu już jest na finiszu, gdyż bardzo podobało mu się ich podejście do pracy, umiejętności i tempo w jakim uczyli się nowych rzeczy. Projekt „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” realizowany jest przez ZWK OHP w okresie 01.09.2013 – 30.06.2014r

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stażyści wrócili z Frankfurtu

Dnia 22 marca br. zakończył się w Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą staż trzeciej grupy praktykantów z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w ramach projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

8 murarzy i 8 stolarzy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku przebywało na praktykach przez dwa tygodnie. Staż rozpoczął się od spotkania z kierownictwem IB i instruktorami praktycznej nauki zawodu, przedstawienia szczegółowego programu, zajęć integracyjnych i zwiedzania miasta.

Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych wszyscy odbyli stosowane szkolenia BHP i zostali wyposażenie w stroje robocze Przez kolejne dni uczestnicy projektu zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe realizując określone przez instruktorów zadania. Stolarze musieli wykonać stołki do siedzenia według określonego wzoru. Przed przystąpieniem do zadania wykonywali różne łączenia w drewnie. Murarze musieli postawić domek. Także oni zanim przystąpili do budowy domku, wykonywali różne prace murarskie np. stawiając murek. Powierzone prace wymagały od stażystów umiejętnego posługiwania się narzędziami i czytania rysunku technicznego. Nad prawidłowym wykonywaniem zadań czuwali instruktorzy z ramienia IB. Efekt końcowy przeszedł najśmielsze oczekiwania. Wszyscy stolarze wykonali stołki, które wyglądały, jakby co dopiero zeszły z taśmy produkcyjnej. Domek postawiony przez murarzy także zyskał uznanie instruktora i kierownictwa IB. Nigdy wcześniej żadna grupa nie miała do wykonania takiego zadania. Uczestnicy dostali mnóstwo pochwał.

Młodzież nie tylko zdobyła nowe umiejętności zawodowe, ale też realizowała bogaty program kulturoznawczy. Stażyści odwiedzili Berlin – byli w muzeum historii miasta i zobaczyli najważniejsze zabytki – Reichstag, Bramę Brandenburską, Alexanderplatz z wieżą telewizyjną czy Pomnik Ofiar Holokaustu. W programie przewidziano też wspinaczkę na ściance oraz dwa wyjścia na kręgle.

Do kraju wszyscy wrócili zadowoleni z certyfikatami, które na pewno pomogą młodzieży w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia z przygotowania językowego w Kołobrzegu

 

Dnia 11.03.2014r. odbyły się zajęcia z przygotowania językowego uczestników projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. Uczestnicy odbywający przyuczenie do wykonywania pracy w zawodzie kucharz odbywają kurs języka niemieckiego z zakresu słownictwa branżowego, a także nawiązującego do komunikacji w życiu codziennym. Stażyści mają już za sobą zajęcia z przygotowania kulturowego, na których poznali kulturę i historię Niemiec, a także panujące tam zwyczaje. Odbyły się również zajęcia z przygotowania pedagogicznego, które miały za zadanie merytorycznie i psychicznie przygotować młodzież do wyjazdu. Udział w projekcie pozwoli naszym uczestnikom zdobyć ponadnarodową mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy, natomiast otrzymanie certyfikatu Europass Mobilność zwiększy zainteresowanie przyszłych pracodawców. Nowe doświadczenie zawodowe jest szansą na podniesienie swojej samooceny, odnalezienie motywacji do dalszego kształcenia, które w przyszłości ułatwi start na rynku pracy, co z kolei zapobiegnie wykluczeniu społecznemu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kucharze i murarze na stażu we Frankfurcie nad Odrą

 

Od 16 lutego br. w Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą przebywa druga grupa stażystów Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie w ramach projektu „Europejska mobilność atutem na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu mobilności Leonardo da Vinci i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 kucharzy i 5 murarzy z Hufca Pracy w Koszalinie i Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mielenku Drawskim przyjechało do Niemiec na dwutygodniowe praktyki. Zajęcia rozpoczęły się od spotkania z kierownictwem ośrodka i instruktorami praktycznej nauki zawodu. Uczestnikom przedstawiono plan pracy, podział obowiązków, zapoznano z zasadami BHP  oraz oprowadzono po miejscach odbywania stażu.

Przez kolejne dni młodzież zapoznawała się z niemieckimi metodami pracy i wykonywała określone przez instruktorów zadania. Murarze mają za zadanie m.in. postawienie murku. Muszą zadbać o precyzję i dokładnie wszystko wymierzyć.

Kucharze podzieli są na dwie podgrupy. Jedna pracuje w serwisie, a druga na kuchni. Pierwsza odpowiedzialna jest za przygotowanie sali, obsługę baru, przetłumaczenie jadłospisu i dbanie o porządek. Druga ma za zadanie dobrać odpowiednie składniki i przygotować określone dania, w tym tradycyjnej kuchni niemieckiej. Ukoronowaniem pracy kucharzy ma być tzw. „dzień polski”, który odbędzie się w czwartek 27 lutego. Uczestnicy mają za zadanie przygotować tradycyjne, polskie potrawy dla ponad 80 osób. Czeka ich nie lada wyzwanie. Tego dnia obchodzony jest nieznany w Niemczech „Tłusty czwartek”, dlatego na Niemców czekać będzie słodka niespodzianka w postaci faworków.

Młodzież nie tylko zdobywa nowe doświadczenia zawodowe, ale też realizuje program kulturoznawczy. W sobotę 22.02 odwiedzili stolicę Niemiec – Berlin. Pod kierunkiem Pani Katarzyny Prystasz – koordynatora stażu z ramienia IB, mieli możliwość zobaczenia najważniejszych miejsc, np. Bramy Brandenburskiej, siedziby parlamentu – Bundestagu czy też  Alexanderplatz. Uczestnicy zwiedzili też muzeum historii Berlina. Pani Kasia przygotowała test, dlatego każdy bardzo uważnie przyglądał się ekspozycji.

Oprócz tego młodzież mogła brać udział we wspinaczce na ściance oraz w grze w kręgle. Zabawa ma służyć lepszej integracji grupy.

W dniu 20.02 uczestników projektu odwiedziła Pani Joanna Maciurzyńska – koordynator projektu z ramienia Zachodniopomorskiej WK OHP. Pani J. Maciurzyńska spotkała się z kierownictwem IB oraz przyglądała się pracy młodzieży.

Do Polski grupa wróci 1 marca. Bogatsza o nowe doświadczenia i umiejętności, które pomogą im w poruszaniu się po rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Z wizytą we Frankfurcie nad Odrą

W dniach 20-21.01.2014 koordynator projektu LdV – Joanna Maciurzyńska odwiedziła IB we Frankfurcie nad Odrą w celu monitoringu realizacji projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” realizowanego w związku z przyznaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie dofinansowania na realizację projektu nr 2013-1-PL1-LEO01-37025, pt.: Mobilność europejska atutem na rynku pracy w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Koordynator projektu ze strony niemieckiej – Pani Katarzyna Prystasz oprowadziła polską koordynatorkę po całym ośrodku Internationaler Bund. Następnie obie Panie odwiedziły grupy w trakcie warsztatów w stolarni i w kuchni, gdzie o warsztatach i przebiegu praktyk opowiadali odpowiedzialni za nie instruktorzy. Młodzież była bardzo zmotywowana i zaangażowana w pracę, instruktorzy zawodu bardzo chwalili tak młodych kucharzy, jaki i stolarzy.

Po zajęciach warsztatowych młodzież mogła, pod okiem profesjonalnych instruktorów, wspinać się na ściankę w sali gimnastycznej. Wspinaczkom i wyścigom na ściance nie było końca.

Polska koordynatorka przeprowadziła rozmowy z uczestnikami. Z rozmów wynikało, że podoba im się na praktykach, że są one ciekawe i pouczające, poza tym opiekunowie z Polski oraz wszyscy zaangażowani w projekt pracownicy IB są dla nich dodatkowym wsparciem i zawsze służą pomocą. Młodzieży podoba się też hostel IB, w którym mieszkają. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że wyjazd na praktyki mógłby być dłuższy niż zaplanowane 2 tygodnie.

20.01.2014 szczególne wyzwanie stało przed piątką kucharzy, którzy tego dnia mieli obsługiwać przyjęcie urodzinowe znanej w mieście osobistości. Przed wyjazdem na miejsce przyjęcia, grupa była pełna obaw, o to czy sobie poradzą. Jak się okazało po powrocie, spisali się na medal, przełamując bariery i strach przed taką odpowiedzialnością i nowym wyzwaniem.

Projekt „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” realizowany jest w okresie 01.09.2013 – 30.06.2014r. W styczniu 2014r. roku 16 uczestników z OSiW Barlinek odbywa dwutygodniową praktykę w zawodzie kucharza i stolarza (po 8 osób). Ich pobyt potrwa do 25.01.2014. Kolejne 3 grupy będą odbywać staże w lutym, marcu i kwietniu br.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mobilność europejska atutem na rynku pracy – pierwsza grupa już we Frankfurcie

W okresie od 12-25 stycznia 2014 roku młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku  odbywa 2 tygodniową praktykę zawodową we Frankfurcie nad Odrą, realizowaną w ramach projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.  Po obowiązkowym szkoleniu BHP grupa stolarzy rozpoczęła prace w stolarni, zaś grupa odbywająca praktyki w zawodzie kucharz została podzielona na dwa czteroosobowe zespoły, które rozpoczęły pracę w kuchni i w sali restauracyjnej. Młodzież pracuje pod okiem instruktorów mających duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. Uczestnicy projektu poznają aspekty pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych, językowych, co wpływa na kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic międzykulturowych oraz eliminuje stereotypy i uprzedzenia.  W czasie wolnym od praktyk zawodowych organizowane są: program kulturowy, np. całodniowa wycieczka do Berlina ze zwiedzaniem jednego z muzeów, czy wyjście do kręgielni, zajęcia interkulturowe, adaptacyjno-integracyjne dla młodzieży z Polski i Niemiec z elementami pedagogiki przeżyć i animacji językowych.  Podczas pobytu w Internatinaler Bund O/Brandenburgia 16 osobowa grupa rozwija nie tylko kompetencje zawodowe, ale także społeczne, personalne, metodyczne oraz interkulturowe i językowe. Uzyskane podczas dwutygodniowych praktyk kwalifikacje zawodowe zostaną potwierdzone dokumentem Europass Mobility, który określi nabyte kwalifikacje i umiejętności w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie oraz ułatwi swobodne poruszanie się po europejskim rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mobilność europejska atutem na rynku pracy – pierwsza grupa już we Frankfurcie

W okresie od 12-25 stycznia 2014 roku młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku  odbywa 2 tygodniową praktykę zawodową we Frankfurcie nad Odrą, realizowaną w ramach projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Po obowiązkowym szkoleniu BHP grupa stolarzy rozpoczęła prace w stolarni, zaś grupa odbywająca praktyki w zawodzie kucharz została podzielona na dwa czteroosobowe zespoły, które rozpoczęły pracę w kuchni i w sali restauracyjnej. Młodzież pracuje pod okiem instruktorów mających duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. Uczestnicy projektu poznają aspekty pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych, językowych, co wpływa na kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic międzykulturowych oraz eliminuje stereotypy i uprzedzenia.

W czasie wolnym od praktyk zawodowych organizowane są: program kulturowy, np. całodniowa wycieczka do Berlina ze zwiedzaniem jednego z muzeów, czy wyjście do kręgielni, zajęcia interkulturowe, adaptacyjno-integracyjne dla młodzieży z Polski i Niemiec z elementami pedagogiki przeżyć i animacji językowych.

Podczas pobytu w Internatinaler Bund O/Brandenburgia 16 osobowa grupa rozwija nie tylko kompetencje zawodowe, ale także społeczne, personalne, metodyczne oraz interkulturowe i językowe.

Uzyskane podczas dwutygodniowych praktyk kwalifikacje zawodowe zostaną potwierdzone dokumentem Europass Mobility, który określi nabyte kwalifikacje i umiejętności w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie oraz ułatwi swobodne poruszanie się po europejskim rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Leonardo da Vinci w Kołobrzegu

Dnia 10.09.2013r. w 16 – 17 Hufcu Pracy w Kołobrzegu odbyła się akcja rekrutacyjna wśród młodzieży, związana z realizacją projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym weźmie udział 8 uczestników naszego hufca w wieku 16 – 19 lat. Młodzież odbędzie 2 – tygodniowe szkolenie we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech w zawodzie kucharz. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego, udoskonalenie posiadanych już umiejętności, a także wykorzystanie ich w pracy w zespole międzynarodowym.

Do wyjazdu uczestnicy zostaną dokładnie przygotowani z języka niemieckiego, przejdą szkolenie  kulturowe i pedagogiczne, dzięki któremu pokonają strach przed obcym krajem i zwiększą swoją pewność siebie. Udział w projekcie natomiast podniesie kompetencje i doświadczenie praktyczne oraz zawodowe. Nabycie uzyskanych kwalifikacji zawodowych z dziedziny gastronomii i obsługi konsumenta będzie potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność, który umożliwi zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie oraz pozwoli na swobodne poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników, dlatego też Komisja Rekrutacyjna podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadecyduje o tym, kto weźmie udział w programie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mobilność europejska atutem na rynku pracy

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie rozpoczyna realizację projektu „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt skierowany jest do 64 uczestników OHP uczących się w zawodach: kucharz, murarz, stolarz, ogrodnik i należących do OSiW Barlinek, OSiW Łobez, OSiW Mielenko, HP Kołobrzeg lub HP Koszalin. Staż w ramach projektu będzie trwał 2 tygodnie i odbywał się we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech przy współpracy z długoletnim partnerem OHP – Internationaler Bund.

Młodzież i opiekunowie będą mieli zapewniony dojazd, transport na miejscu, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę tłumacza i wsparcie wszystkich pracowników IB. Młodzież otrzyma ubrania robocze, odbędzie wycieczkę kulturoznawczą do Berlina, a przede wszystkim zdobędzie dodatkowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie nauki zawodu oraz znajomości języka niemieckiego. We Frankfurcie zaplanowano wyjścia do kręgielni, na ściankę wspinaczkową, na basen itp. Wyjazd będzie poprzedzony przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym w Polsce.

Po zakończeniu staży uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, które posłużą do potwierdzenia okresu odbycia stażu zawodowego wraz z określeniem wykonanych zadań i zdobytych kompetencji pracowniczych (teoretycznych i praktycznych).

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt skierowany jest do 64 uczestników OHP uczących się w zawodach: kucharz, murarz, stolarz, ogrodnik i należących do OSiW Barlinek, OSiW Łobez, OSiW Mielenko, HP Kołobrzeg lub HP Koszalin. Staż w ramach projektu będzie trwał 2 tygodnie i odbywał się we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech przy współpracy z długoletnim partnerem OHP – Internationaler Bund.

Po zakończeniu staży uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, które posłużą do potwierdzenia okresu odbycia stażu zawodowego wraz z określeniem wykonanych zadań i zdobytych kompetencji pracowniczych (teoretycznych i praktycznych).

 

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

ZWK OHP OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU STAŻY

Leonardo da Vinci

pn. „Mobilność europejska atutem na rynku pracy” dla młodzieży

z HP Kołobrzeg, HP Koszalin, OSiW Barlinek, OSiW Łobez, OSiW Mielenko

Kryteria naboru:

– wiek 16-19 lat

– I-III klasa gimnazjum

– przynależność do OHP

– zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział niepełnoletniego dziecka w projekcie

– kształcenie w zawodach: kucharz (Barlinek, Mielenko, Kołobrzeg, Koszalin), ogrodnik (Łobez), stolarz (Barlinek) lub murarz (Barlinek, Mielenko, Koszalin)

– wysoki poziom motywacji

– dostarczenie wypełnionych dokumentów w terminie do 15.09.2013r.

Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną. Celem rozmowy będzie uzyskanie pełniejszych informacji o kandydatach tak, aby dobór opierał się na właściwym rozpoznaniu poziomu posiadanego przygotowania zawodowego i motywacji do wyjazdu. W razie większej liczby zgłoszonych kwalifikujących się do projektu zostanie uwzględniona kolejność zgłoszeń i utworzona lista rezerwowa. Informacje o zakwalifikowaniu się będą przekazane uczestnikom przez wychowawców, będzie również możliwość uzyskania informacji u kierownika ośrodka/komendanta hufca, który będzie posiadał listę uczestników projektu.

Korzyści dla uczestników projektów

 • Wspieranie rozwoju zawodowego uczestników
 • Zdobycie i wykorzystanie kompetencji zawodowych przez poznanie działania firm niemieckich i porównanie metod pracy
 •  Nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym
 • Zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem, z zasadami pracy w Niemczech (Frankfurt nad Odrą)
 • Wymiana doświadczeń z niemieckimi rówieśnikami, a także w obrębie własnej grupy
 • Udoskonalenie posiadanych umiejętności oraz pozyskanie nowych
 • Poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych
 • Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic międzykulturowych oraz eliminowanie stereotypów i uprzedzeń
 • Doskonalenie znajomości języka niemieckiego, zwłaszcza terminologii fachowej
 • Wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego uczestników, umiejętności społecznych, językowych i międzykulturowych
 • ·          Zdobycie ponadnarodowej mobilności oraz zwiększenie atrakcyjności na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. Otrzymanie certyfikatu Europass Mobilność.
 • Zajęcia integracyjno – rekreacyjne, np. Ścianka wspinaczkowa, basen, kręgielnia, wycieczka do Berlina lub Poczdamu
 • Uczestnicy będą otrzymywać kieszonkowe, dostaną na własność odzież roboczą, otrzymają sieciówki na komunikację miejską, dzięki czemu będzie można ciekawie spędzić wolny czas w mieście.
 • Uczestnicy będą mieć opiekę wychowawców, a w razie potrzeby, pomoc tłumacza
 • Uczestnicy będą ubezpieczeni od OC, KL i NNW.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszt dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opieki, staży pokrywany jest z projektu.

Staż trwa 2 tygodnie, poprzedzony jest przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym. Uczestnik nie ponosi kosztów przygotowania.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast