Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Mamy inicjatywę-lepsze kwalifikacje – lepszą pracę

Mamy inicjatywę-lepsze kwalifikacje – lepszą pracę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie byłą promotorem projektu „Mamy inicjatywę – lepsze kwalifikacje – lepszą pracę” w ramach Priorytetu VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt skierowany był do 14 osób (w tym m.in. 5 kobiet) w wieku 17-19 lat z ŚHP Trzebiatów. Celem głównym projektu był wzrost aktywności zawodowej uczestników OSiW ŚHP Trzebiatów poprzez uczestnictwo w zajęciach z doradcą zawodowym oraz szkoleniach zawodowych, a co za tym idzie podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.

Cele szczegółowe obejmują:
–        nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
–        zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy
–        podniesienie poziomu poczucia własnej wartości
–        usamodzielnienie się na rynku pracy
–        zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu planowano przeszkolenie młodzieży z grupowego doradztwa zawodowego (w wymiarze 16 godzin) oraz kurs zawodowy (kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej) w wymiarze 152 godzin. Celem kursu kucharza małej gastronomii było opanowanie przez uczestników podstawowych czynności niezbędnych do wykonywania zawodu kucharza.

Osiągnięto rezultaty twarde projektu:
–        14 osób ukończyło projekt
–        14 osób otrzymało certyfikat ukończenia kursu kucharza małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej
–        14 osób zdobyło wiedzę na temat aktywnego poszukiwania pracy, sztuki autoprezentacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych
–        5 osób nie wypadło z systemu edukacji w ciągu 6 miesięcy od zakończenia projektu
–        5 osób podjęło zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia projektu.

Rezultatami miękkimi projektu była poprawa samooceny, poczucia własnej wartości, wiara we własne możliwości, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Osiągniecie rezultatów przyczyniło się do poprawy sytuacji młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym na lokalnym rynku pracy. Dzięki uczestnictwu w projekcie zwiększyli oni swoją motywację do aktywnego poszukiwania pracy oraz nauki, wzrosła ich samoocena oraz chęć do podejmowania dalszych kroków związanych z nauką oraz zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Wartość projektu wynosi: 46.448,62 zł. 
Okres realizacji: 1.12.2009 r.– 31.05.2010 r.

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast