Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Młodzieżowa akademia umiejętności 2

Młodzieżowa akademia umiejętności 2

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie od września 2012 roku do 31 maja 2013 realizowała projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był skierowany do uczestników OHP.

Głównym celem projektu było podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 600 osób w wieku 16-20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności. Zachodniopomorska WK objęła wsparciem w ramach projektu 15 osób, w tym 6 dziewcząt i 9 chłopców z OSiW Mielenko.

ZADANIA PROJEKTOWE

Zadanie 1: Wsparcie opiekuńczo-wychowawcze i ubezpieczenie uczestników projektu
Przez cały okres realizacji projektu młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Oznacza to, że od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 15-sto osobową grupą uczestników czuwał wykwalifikowany wychowawca zatrudniony w OHP na podstawie umowy o pracę. Ponadto w ramach zadania wszyscy uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania projektu.

Zadanie 2: Moduł aktywizująco-doradczy
W ramach zadania wszyscy uczestnicy projektu przeszli cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

Zadanie 3: Moduł zawodowy
W celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci byli wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia miały przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy. Ponadto, wszyscy uczestnicy zostali objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

Zadanie 4: Moduł językowy
Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursach językowych. Każdy z beneficjentów miał do wyboru naukę jednego z języków UE, w którym kształcił się dotychczas. Ponadto wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem socjalnym w postaci dofinansowania dojazdów na zajęcia.

Zadanie 5: Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych
Uczestnicy w ramach zadania wzięli udział w lokalnych sprawdzianach umiejętności zawodowych, będących rodzajem konkursu zawodowego. Wszystkim zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zadanie 6: Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych
Zwycięzcy lokalnych konkursów odbywający naukę zawodu (uczniowie ZSZ i RNZ) wzięli udział w centralnym sprawdzianie umiejętności zawodowych. Uczestnikom zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu.

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 64.631,77 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast