Strona główna Projekty Projekty UE zakończone Młodzieżowa akademia umiejętności

Młodzieżowa akademia umiejętności

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” wdrażany był w okresie od 1 maja 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku będącym jednostką terenową ZWK OHP.

Projekt skierowany był do 15 uczestników OHP (6 dziewcząt i 9 chłopców), uczęszczających do gimnazjum, realizujących przygotowanie zawodowe. Kryteriami kwalifikującymi do udziału w projekcie był:

 • wiek 16-20 lat
 • uczestnictwo w OHP
 • odbywanie przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w ramach gimnazjum

Celem projektu było wsparcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, znajomość języków obcych, diagnozowanie potencjału zawodowego uczestników celu poprawy ich zatrudnialności. Działania projektowe realizowano „równolegle” do zajęć szkolnych.
Wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu (wg modułów):

 1. Moduł aktywizująco-doradczy: maj-czerwiec 2010:
 • warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej (5h/gr.; tj.śred.5h/os.)
 • warsztaty aktywizacji zawodowej (5h/gr.;tj.śred.5h/os.)
 • Indywidualne badanie predyspozycji zawodowych (2h/os.)
 1. Moduł zawodowy – czerwiec-lipiec 2010:
 • szkolenia specjalistyczne (śred. 40h/os.) dzięki którym uzyskali dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zawodach innych niż te, których uczyli się na co dzień (np. kurs wizażu i stylizacji dla fryzjerów; kurs glazurnika dla murarzy, kurs kelnerski/barmański dla kucharzy itp.)
 1. Moduł językowy – lipiec-sierpień 2010:
 • kurs językowy (30h/gr.; tj.30h/os.)
 1. Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych – lipiec 2010
 2. Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych – sierpień 2010
 3. Staże zawodowe – sierpień 2010
 • 2-tygodniowe staże (tj. śred.10 dni x 6h/os.) zostały zorganizowane u zewnętrznych pracodawców w zakładach pracy w zawodach, w których uczestnicy odbyli szkolenie zawodowe w ramach projektu.

Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 68.194,67 zł

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast