Działania projektowe w ramach NP2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie projektu Nowe Perspektywy 2 w OSiW w Barlinku

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Nowe perspektywy 2” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt całkowicie bezpłatny, skierowany do młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych 15-17 i 18-25 lat objął 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trudnych sytuacjach środowiskowych i materialnych. Grupa starsza mająca trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji otrzymała wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej. Młodzież wzięła udział w kursach kończących się egzaminem dającym uprawnienia do wykonywania zawodu spawacz metodą Mag oraz stylista paznokci, kosmetyki dłoni i makijażu. Ponadto beneficjenci zdobywali nowe umiejętności na kursach: komputerowym ECDL Start, prawo jazdy kat. B, języka angielskiego, a także z doradztwa zawodowego i psychologicznego. Młodsze osoby objęte działaniami poszerzały swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera na warsztatach informatycznych a umiejętności językowe na lekcjach wyrównawczych z języka polskiego i niemieckiego, dzięki którym wszyscy z łatwością przebrnęli przez egzaminy semestralne obowiązujące w GdD uzyskując promocję do następnych klas. Nowością tej edycji projektu były zajęcia integracyjne kreatywnego spędzania czasu wolnego dla uczestników młodszej grupy.  Miały one charakter wyjść kulturowo-edukacyjnych, wycieczek krajoznawczych i zajęć sportowych.  Wrażliwość na kulturę młodzież pogłębiała w Teatrze Wielkim w Poznaniu, dokąd udała się na balet Piotra Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie”. Poza tym poznawała sztukę jeździectwa konnego, miała możliwość korzystania z atrakcji w kompleksie Centrum Wodnego Parku Rozrywki „Laguna” w Gryfinie, a także wzięła udział w zajęciach rekreacyjno-ekologicznych w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym.

Dzięki bogatemu wachlarzowi zajęć uczestnicy projektu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, uwierzyli we własne możliwości i rozwinęli nowe pasje. Młodzież biorąca udział w przedsięwzięciu podsumowując dziesięć miesięcy działań skierowanych na ich rozwój wyraziła podziękowania i podzieliła się swoimi planami na przyszłość. Beneficjenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu projektu oraz drobne upominki z życzeniami kolejnych sukcesów i trafnych wyborów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uroczyste zakończenie projektu „Nowe Perspektywy 2” w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie

W dniu 25 czerwca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany do młodzieży w wieku 16-24 lata, realizowany był od października 2013 do maja 2014 r. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe: grupa młodsza 10 osób w wieku 15-17 lat nie realizująca obowiązku szkolnego bądź zaniedbująca naukę w szkole, oraz dwie grupy starsze – 20 osób w wieku 18-24 lata czyli osoby nie uczące się i nie pracujące posiadające niski stopień wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu odbywały się zajęcia z psychologami oraz doradcami zawodowymi, zorganizowano kurs języka angielskiego, kurs komputerowy ECCC, kursy zawodowe: profesjonalna obsługa magazynu z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego, kosmetyczka, spawacz, kelner-barman; kursy prawa jazdy kat. B. Uczestnicy mieli również możliwość odbycia miesięcznych praktyk zawodowych u pracodawców. Dla osób z grupy młodszej przewidziano również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz warsztaty informatyczne. Udział w projekcie dał szansę podwyższenia i zdobycia nowych kwalifikacji oraz wyrównania szans młodzieży na rynku pracy. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Projekt ukończyło 26 osób. Na uroczystym wręczeniu zaświadczeń i certyfikatów zakończenia projektu obecni byli: kierownik Zespołu ds. Wdrażania Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie – Pani Wioletta Wiercimak, , przedstawiciel firmy szkolącej Spółdzielni Pracy „Oświata” – Pani Zuzanna Matyszczuk , koordynator lokalny Pan Piotr Kobus oraz komendant Hufca Pracy 16-18 w Koszalinie – Pani Joanna Cybulska. Zaproszeni goście podsumowali realizację kończącego się projektu, zachęcając jednocześnie do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju projektach unijnych, gdyż tylko w ten sposób osoby z niskim stopniem wykształcenia mogą podnieść swoje kwalifikacje i wyrównać szanse na rynku pracy. W trakcie uroczystości podsumowującej uczestnicy otrzymali również upominki w postaci plecaków i pendrive. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, przyszedł czas na rozmowę z uczestnikami, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z odbytych zajęć oraz planami na przyszłość.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uroczyste zakończenie projektu „Nowe Perspektywy 2”

W bieżącym roku szkolnym, który właśnie dobiega końca, w OSiW OHP Stargard Szczeciński realizowany był projekt „Nowe Perspektywy 2”. Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego objął 18 wychowanków naszej placówki. Pozwolił młodzieży na uzupełnienie i podniesienie umiejętności i wiadomości w kilku zakresach. Były to: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty wyrównawcze (matematyka, j. polski), nauka języka angielskiego i warsztaty informatyczne. Oprócz zajęć w naszej placówce realizowane były także zajęcia kreatywne w kręgielni, jak również bardzo atrakcyjny wyjazd do Warszawy. Nasi wychowankowie mieli entuzjastyczne podejście do zajęć i widać to po wymiernych efektach w postaci widocznie lepszych ocen w szkole.

W dniu 16 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie zajęć Projektu. Zaświadczenia ukończenia wręczył wychowankom Kierownik Wiesław Jaworski i koordynatorka projektu w Stargardzie Kamila Wojtczak. Kierownik Ośrodka wyraził nadzieję, że zdobyte umiejętności pomogą uczestnikom w planowaniu kariery zawodowej, a także w życiu osobistym. Podobne życzenia złożyli wychowankom również wychowawcy oraz współprowadzący projekt.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzież z HP 16-18 w Koszalinie na wycieczce w Parku Dinozaurów

W dniu 27.05.2014r. 9 uczestników projektu Nowe Perspektywy 2 wzięło udział w wycieczce do Parku Dinozaurów w Łebie. Młodzież miała okazję przenieść się do prehistorycznych czasów, spacerując ścieżkami, mostami i kładkami zobaczyliśmy jak wyglądało życie miliony lat temu. Na łąkach, podmokłych terenach  a nawet w lesie spotkaliśmy modele dinozaurów i wymarłych ssaków takich jak mamuty czy tygrysy szablozębne. Największe eksponaty mają nawet 45 metrów długości i 13 metrów wysokości. Oprócz prehistorycznych zwierząt zobaczyliśmy jak mieszkali jaskiniowcy. Dodatkowymi atrakcjami Parku było mini-zoo, gdzie zobaczyliśmy wiele ciekawych gatunków zwierząt oraz autodrom, na którym jeździliśmy pojazdem Flinstonów. Wycieczkę uważamy za bardzo udaną, wszyscy świetnie się bawiliśmy i żałujemy, że to już ostatni wyjazd w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kursy prawa jazdy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie.

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie uczestnicy  projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęli kurs prawa jazdy kat. B. W kursie tym bierze udział 16 osób   z grupy starszej. Kurs prowadzi firma „LUZ” z Koszalina mająca doświadczenie   w organizowaniu kursów prawa jazdy kat B, C, C+E. Kurs prawa jazdy  kat. B składa się   z 30 godzin zajęć teoretycznych z przepisów ruchu drogowego oraz 30 godzin zajęć praktycznych z jazdy samochodem. Jednocześnie wszystkie grupy uczestniczą w 120 godzinnym kursie języka angielskiego. Kolejnymi etapami projektu będą kurs komputerowy ECDL, kursy zawodowe w wybranych zawodach oraz praktyki u lokalnych pracodawców.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie praktyk zawodowych w Barlinku

W maju 2014 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku  zakończyły się praktyki zawodowe w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Wszyscy uczestnicy projektu praktyki zawodowe odbywali w zakładach pracy na terenie Barlinka. Chłopcy po ukończonym kursie spawacza metodą MAG, swoje umiejętności doskonalili w  Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Zawodowej ‘WABAR” w Barlinku, a dziewczęta w zakładzie kosmetycznym Studio Urody „Be Beauty”. Dziewczęta odbywając staż w zawodzie kosmetyczki nabyły min. takie umiejętności jak: organizacja stanowiska pracy, wykonywanie zabiegów kosmetyczno – upiększających, pielęgnacja dłoni oraz nauczyły się wykonywać profesjonalny makijaż twarzy. Chłopcy swoją wiedzę pogłębiali wykonując  prace związane z konserwacją przęseł ogrodzeniowych, które były przygotowywane i montowane metodą spawalniczą.  Uczestnicy poprzez bezpośredni kontakt z klientem nabyli pewności siebie. Z rozmów przeprowadzonych z opiekunami praktyk wynikało, że wszyscy bardzo starannie przykładali się do wykonywanych zadań. Na zakończenie beneficjenci otrzymają stypendium za praktyki, a opiekunowie wynagrodzenie za sprawowanie opieki i pomoc w pogłębianiu wiedzy przyszłych pracowników szukających zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia kreatywne -Nowe perspektywy 2

W ubiegłym tygodniu beneficjenci projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe Perspektywy 2”  ze Stargardu Szczecińskiego, udali się w ramach zajęć kreatywnych na wycieczkę do Warszawy.

Centrum Nauki Kopernik było pierwszą atrakcją stolicy samodzielnego eksperymentowania –inspirowanie do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenie oraz uczestnictwo w procesie twórczym. Młodzież była bardzo aktywna   i zaciekawiona, by poznawać tajemnice otaczającego życia. Uczestnicy projektu zwiedzili Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Plac Piłsudskiego i Plac Teatralny. Niebywałą atrakcją był pobyt w Pałacu Wilanowie. Na zakończenie było coś dla fanów piłki nożnej – wejście na punkt widokowy Stadionu Narodowego. To najnowocześniejsza arena wielofunkcyjna i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Na trybunach jest aż 58 tysięcy miejsc dla kibiców– robi to niesamowite wrażenie. Wycieczka udana, uczestnicy zadowoleni, pełni nowych obrazów w głowie, z walizką przeżytego dnia…Warto było!!!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kreatywne zajęcia beneficjentów projektu Nowe Perspektywy 2 w Barlinecko – Gorzowskim Parku Krajobrazowym

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku biorący udział w projekcie „Nowe perspektywy 2” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mieli okazję zapoznać się z urokami Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Ostatnie zajęcia kreatywnego spędzania czasu rozpoczęliśmy na szlaku turystycznym prowadzącym do Ośrodka Wypoczynkowego „Janowo”, skąd wypłynęliśmy w rejs po Jeziorze Barlineckim. Statek o napędzie elektrycznym, na pokładzie którego się znaleźliśmy, to jedyny który może pływać po Jeziorze Barlineckim ze względu na obowiązującą strefę ciszy. Kapitan opłynął akwen pokazując nam jego przepiękne wyspy Łabędzią, Sowią, Zieloną i Nadziei, należące do użytków ekologicznych Natura 2000. Z wielu ciekawostek usłyszanych od Kapitana dowiedzieliśmy się, iż kilkadziesiąt lat temu jedną z wysp, na której znajdowała się kawiarenka z lądem łączył pomost. Obecnie pozostały tylko szczątki zabudowań, a na tereny wysp nie wolno wchodzić ze względu na istniejące kolonie ptaków. Ponadto mieliśmy okazję zapoznać się z dostarczającym tlen Aeratorem zasilanym energią czerpaną z siły wiatru. Urządzenie wspomagające samooczyszczanie się wody Jeziora Barlineckiego opracowane zostało na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i należy do nowej technologii rekultywacyjnej. Obszar wodny jeziora zasilany jest przez liczne źródła i drobne cieki wodne, żyje w nim wiele gatunków ślimaków, małży i ryb. Natomiast pobrzeża jeziora porośnięte są zbiorowiskami roślinności wodno – błotnej. Poza atrakcjami przyrodniczymi mogliśmy podziwiać panoramę Barlinka. Kapitan rejsu zapoznał młodzież z historią miasta i legendami krążącymi na jego temat. Na zakończenie podróży podczas wspólnego ogniska i grillowania młodzież miała okazję podzielić się swoimi wrażeniami z przebiegu całego projektu. Uczestnicy dzięki zajęciom podnieśli poczucie własnej wartości, uwierzyli we własne możliwości, co zmotywowało ich do rozwijania rozbudzonych zainteresowań i dalszej nauki. W ten przepiękny, słoneczny dzień zakończyliśmy wspólną przygodę pod tytułem „Nowe Perspektywy 2”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Młodzież, która od października uczęszczała na zajęcia w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie rozpoczęła ostatni etap projektu jakim są praktyki zawodowe u pracodawców. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej  i umiejętności niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów oraz uzyskania uprawnień nadszedł czas na sprawdzenie się w praktyce. Siedemnaście osób z grupy starszej odbywa 120 godzinne płatne praktyki u siedmiu lokalnych pracodawców w zawodach,  w których szkoliły się na kursach tj. kosmetyczka, kelner-barman, spawacz, profesjonalna obsługa magazynu z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego. Każda z osób ma okazję przekonać się jak wygląda praca w poszczególnych zawodach i wykazać się umiejętnościami, które nabyła w trakcie trwania projektu. Zwieńczeniem realizacji projektu w CEiPM   w Koszalinie będzie uroczyste wręczenie certyfikatów i dyplomów, które zaplanowane jest na koniec maja.

 

Klauzula Informacyjna dla czytelników serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.zachodniopomorska.ohp.pl, w tym wszelkich jego podstron jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19,  e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.zachodniopomorska@ohp.pl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i się rozwijamy, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast